Vũ Ngọc Quý

Vũ Ngọc Quý

Kỹ sư

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật điện tử, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

unnamed150389@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Dao Thanh Toan Vu Ngoc Quy Ho Thanh Trung A Non-destructive Radar Device for Detecting Additive Materials in Concrete. Engineering, Technology and Applied Science Research 13 (2023)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Thanh Huyền Hồ Thành Trung Vũ Ngọc Quý Đào Thanh Toản Khổng Đức Chiến Nguyễn Hoàng Trung NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TRÊN CƠ SỞ CẢM BIẾN ÁP ĐIỆN VÀ CHIP LTC3588. Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 58 - tập 5 (2022)
Trần Mạnh Cường Vũ Ngọc Quý Mai Xuân Kiên THIẾT KẾ, CHẾ TẠO PHÍMBẤM KHÔNG TIẾP XÚC NHẰM HẠN CHẾ SỰ LÂY LAN DỊCHCOVID-19. Tạp chí khoa học giao thông vận tải 73 (2022)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đào Thanh Toản Võ Thiện Lĩnh Võ Quang Sơn Vũ Ngọc Quý Hồ Thành Trung Nguyễn Trung Thị Hoa Trang Phát triển hệ thống phát hiện và cảnh báo tắc đường trong ngõ nhỏ cho xe ô tô sử dụng máy tính nhúng Raspberry Pi 4. Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (2020)
Dao Thanh Toan Vu Ngoc Quy Wearable Device for Monitoring Heart Rate Based on Low-Cost Piezoresistive Sensor. Mocast 2019 (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đào Thanh Toản Hoàng Văn Phúc Hồ Thành Trung Võ Quang Sơn Vũ Ngọc Quý Nguyễn Xuân Lam Khổng Đức Chiến Cảm biến áp lực,thiết bị IoT không dây và thử nghiệm ứng dụng trong giao thông thông minh. Thông tin và truyền thông 3 (2020)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu, phát triển hệ thống tự động phân tích và nhận dạng hoạt động của lái xe ô tô tại Việt Nam sử dụng mô hình học sâu ứng dụng trong nâng cao an toàn giao thông đường bộ.. T2023-DT-010TĐ (2023-2024)
Nghiên cứu chế tạo gạch lát sàn điện tử sử dụng sợi nanopolyme áp điện ứng dụng trong thắp sáng và cấp nguồn trong các ga Metro và hầm đi bộ. B2021-GHA-08 (2021-2022)
Nghiêu cứu chế tạo thiết bị đo không phá hủy trên cơ sở sóng radar ứng dụng trong kiểm tra kết cấu công trình giao thông vận tải. T2021-DT-004TĐ (2021-2022)
Khảo sát, đánh giá hiện trạng ứng dụng và đề xuất xây dựng kiến trúc giao thông thông minh (ITS) cho các đô thị lớn ở Việt Nam. CT.2019.05.01 (2019-2021)
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống giám sát chuyển động không dùng camera trên cơ sở cảm biến vải hữu cơ. B2020-GHA-01 (2020-2021)
Nghiên cứu chế tạo thiết bị đeo ứng dụng trong việc đo nhiệt độ, nhịp tim. T2019-DT-003 (2019-2020)
Nghiên cứu chế tạo bộ nhớ memristor bằng phương pháp in và ứng dụng trong việc lưu trữ dữ liệu cho thẻ RFID. B-2015-04-16 (2015-2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Giải thưởng bài báo xuất sắc tại hội nghị REV-ECIT 2020.
(2021)

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn