Hoàng Hà

Hoàng Hà

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy, Khoa Công trình

Liên hệ

hahoang@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

0
0

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hoàng Thanh Nam Hoàng Hà Nguyễn Hữu Hưng ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HIỆN ĐẠI TRONG CHUẨN ĐOÁN TRẠNG THÁI KỸ THUẬT (SỨC KHỎE) CỦA CÁC CÔNG TRÌNH CẦU XU HƯỚNG - HIỆN TRẠNG - GIẢI PHÁP. Cầu Đường Việt Nam 1+2/2023 (2023)
Hoàng Hà Hoàng Vũ Nghiên cứu lựa chọn dạng mặt cắt ngang và công nghệ thi công cho kết cấu nhịp cầu BTCT DUL điển hình trên đường sắt đô thị ở Việt Nam. Giao thông vận tải 03/2023 (2023)
Hoàng Hà Nguyễn Đức Thị Thu Định Đánh giá khả năng kháng cắt của cầu dàm BTCT nhịp giản đơn theo thieẻu chuẩn TCVN 11823 - 2017. Giao thông vận tải 3 (2021)
Hoàng Hà Hoàng Vũ Hoàng Thanh Nam Áp dụng quy hoạch động để giải bài toán thiết kế tối ưu phương án sơ đồ kết cấu nhịp cầu dây văng. Giao thông vận tải Tháng 9/2021 (2021)
Hoàng Hà Hoàng Vũ Áp dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm trong tối ưu hóa lựa chọn cấp phối cho bê tông tính năng cao dùng cho hạng mục tháp cầu và ụ neo cáp của cầu dây văng. Giao thông vận tải Tháng 10/2021 (2021)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Dao Duy Lam Hoang Ha Risk identification and prediction for highway bridge projects using an Artificial Intelligence Model. ICSCE 2022 (2022)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Hoàng Hà Cầu bê tông cốt thép trên các tuyến đường sắt đô thị . Xây dựng 14 (2022)
Hoàng Hà Phạm Văn Ký Đào Duy Lâm Nguyễn Thị Tuyết Trinh Hoàng Vũ Biên soạn giáo trình Thiết kế tối ưu. GTVT 2 (2021)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn