Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đinh Nghĩa Dũng
Năm sinh:
1963
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
30 năm
Bộ môn:
Kết cấu
Điện thoại:
0903225579
• Phân tích Kết Cấu
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2010-05-03 Cơ học xây dựng - nhà xuất bản Giao thông vận tải
2 2012-01-01 Cơ học kết cấu - tập 1 - nhà xuất bản Giao thông vận tải
3 2014-02-04 Cơ học kết cấu - tập 2 - nhà xuất bản Giao thông vận tải

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện