Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đỗ Việt Dũng
Năm sinh:
1955
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
35 năm
Bộ môn:
Đầu máy toa xe
Điện thoại:
0912019572
• 1. Truyền động và điều khiển đầu máy diesel và đoàn tầu điện
• 2. Tổ chức sản xuất và thiết kế xưởng đầu máy
• 3. Tổ chức khai thác và quản lý đầu máy
• 4. Độ tin cậy và chẩn đoán trạng thái kỹ thuật đầu máy và đoàn tầu điện trong khai thác
• 5. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, khai thác các hệ thống đo lường, bảo vệ, điều khiển và điều chỉnh tự động trên đầu máy, toa xe
STT Thời gian Nội dung
1 20-08-1999 Nghiên cứu thiết kế chế tạo và lắp đặt thử nghiệm rơ le áp suất cho đầu máy diesel với cơ cấu trung gian là mạch điện tử. Đề tài cấp Trường ĐHGTVT- Mã số T98-CK-83
2 28-10-2001 Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh điện áp tự động cho đầu máy Đông Phong. Đề tài cấp Trường ĐHGTVT- Mã số T2000-CK-13
3 07-07-2002 Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo ghi và chẩn đoán trạng thái kỹ thuật của một số thiết bị điện trong mạch điện đầu máy diesel diesel. Đề tài cấp Bộ GD & ĐT- Mã số B2001-35-07
4 06-03-2005 Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị chẩn đoán tình trạng vận hành của động cơ điện kéo đầu máy D12E thông qua kiểm tra hiện tượng quay trượt. Đề tài cấp Trường ĐHGTVT- Mã số T2004-CK-30
5 10-06-2007 Nghiên cứu phương pháp và thiết kế chế tạo thiết bị đánh giá trạng thái kỹ thuật của động cơ điện kéo trên đầu máy diesel thông qua đánh giá độ ngấm ẩm và mức độ đánh lửa. Đề tài cấp Bộ GD & ĐT- Mã số B2005-35-106
6 25-04-2010 Nghiên cứu xây dựng họ đặc tính sức kéo cho đầu máy diesel truyền động điện bằng phương pháp lý thuyết. Đề tài cấp Trường ĐHGTVT- Mã số T2008-CK-55
7 12-05-2013 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đo ghi tốc độ và một số tham số vận hành cho đầu máy xe lửa (thử nghiệm lắp đặt trên đầu máy D14E). Đề tài cấp Bộ GD & ĐT- Mã số B2011-04-4
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 03-05-1998 Đại học GTVT Xây dựng phương pháp điều khiển tối ưu động cơ điện kéo đầu máy diesel theo mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu. Luận văn cao học chuyên ngành Đầu máy và sức kéo đoàn tầu
2 16-03-2003 Đại học GTVT Đánh giá độ tin cậy và xây dựng phương pháp chẩn đoán trạng thái kỹ thuật hệ thống truyền động điện đầu máy diesel vận dụng ở Việt Nam. Luận án tiến sỹ kỹ thuật
3 01-09-1991 31-01-1994 Đại học Bách khoa Poznan, Cộng hòa Ba lan Thực tập chuyên môn
4 01-10-2011 01-11-2011 Viện Đại học Quốc gia về Khoa học và Ứng dụng Toulouse (INSA Toulouse), CH Pháp Thực tập kỹ thuật cơ khí.
STT Thời gian Bài báo
1 12-02-1996 Nghiên cứu thiết kế chế tạo và lắp đặt hệ thống chuyển đổi cấp tốc độ tự động cho đầu máy diesel truyền động điện D13E. Thông tin KHKT ĐH GTVT-Số 2/1996- Mục nghiên cứu
2 05-11-1997 Phương pháp xây dựng họ đặc tính sức kéo đầu máy diesel truyền động điện khai thác trên đường sắt Việt nam. Tạp chí GTVT- Bộ GTVT; Số 11/1997
3 17-11-1998 Nghiên cứu phương pháp điều khiển tối ưu động cơ điện kéo trong hệ thống truyền động điện của đầu máy diesel theo quan điểm tiết kiệm năng lượng. Báo cáo tại Hội nghị KHCN – lần thứ XIII Trường ĐHGTVT (1996-1998)-Tháng 11/1998
4 25-02-2000 Điều khiển tối ưu đoàn tàu bằng phương pháp tích Lagrangea. Thông báo khoa học của các trường đại học - Bộ GD &ĐT Tháng 2/2000
5 22-11-2000 Phương pháp xây dựng và phân tích mô hình chẩn đoán trạng thái kỹ thuật máy điện kéo trên đầu máy diesel. Tuyển tập Công trình khoa học - Hội nghị NCKH lần thứ 14 – Trường ĐHGTVT
6 22-11-2000 Một số kết quả đo ứng suất tĩnh trên giá xe, khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D9E tại Xí nghiệp đầu máy Sài gòn. Tuyển tập Công trình khoa học - Hội nghị NCKH lannf thứ 14– Trường ĐHGTVT.
7 10-02-2001 Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh điện áp tự động cho đầu máy Đông Phong. Thông tin KHKT ĐH GTVT số 1/2001, Mục nghiên cứu
8 03-04-2002 Mô hình chẩn đoán độ tin cậy của đối tượng kỹ thuật phức hợp. Tạp chí GTVT, Bộ GTVT Số 3/2002
9 12-08-2002 Xây dựng hệ thống tự động chẩn đoán bộ điều khiển trung tâm trên đầu máy D12E. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số 1 (2002)
10 09-09-2002 Xây dựng hệ thống tự động chẩn đoán phân mạch điện điều khiển trên đầu máy diesel truyền động điện. Tạp chí GTVT, Bộ GTVT. Số 8/2002
11 22-10-2002 Xác định và đánh giá độ tin cậy của các hệ thống trên đầu máy diesel truyền động điện sử dụng trên đường sắt Việt Nam. Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc năm lần thứ bảy, 2002.
12 10-11-2002 Cơ sở đánh giá các chỉ tiêu độ tin cậy của đầu máy diesel với tư cách là một hệ thống kỹ thuật phức hợp. Tạp chí GTVT, Bộ GTVT. Số 10/2002
13 14-03-2003 Phân tích và đánh giá độ tin cậy của các phân hệ trên đầu máy diesel truyền động điện sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT Số 3 (2003).
14 10-06-2003 Nghiên cứu xây dựng mô hình chẩn đoán trạng thái kỹ thuật cho hệ thống tự động điều chỉnh công suất trên đầu máy diesel truyền động điện. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT Số 5 (2003).
15 10-06-2003 Tính toán thiết kế các hệ thống phụ trợ của trạm chế biến và cung cấp cát cho đầu máy tại Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT Số 5 (2003).
16 06-06-2004 Nghiên cứu xây dựng mô hình chẩn đoán trạng thái kỹ thuật cho hệ thống tự động điều chỉnh công suất trên đầu máy diesel truyền động điện và một số kết quả ứng dụng cho đầu máy D12E. Tuyển tập Các báo cáo khoa học Hội nghị KHCN ngành GTVT giai đoạn 1999-2001
17 02-10-2004 Nghiên cứu xây dựng hệ thống chẩn đoán kỹ thuật cho động cơ điện kéo trên đầu máy D12E. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số 9 (2004)
18 10-11-2005 Phương pháp điều chỉnh tối ưu bộ truyền động điện đầu máy diesel theo mục tiêu tiết kiệm năng lượng. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số 10 (2005)
19 14-01-2006 Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị kiểm tra độ ngấm ẩm máy điện kéo cho đầu máy diesel. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số 12 (2005)
20 14-01-2006 Thiết lập luật điều chỉnh tối ưu cho bộ truyền động điện đầu máy D12E theo mục tiêu tiết kiệm năng lượng. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số 12 (2005)
21 14-08-2006 Phương pháp xây dựng đặc tính cơ điện cho động cơ điện kéo đầu máy diesel. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số 15 (2006)
22 14-12-2006 Xây dựng đặc tính cơ giới của động cơ điện kéo bằng phương pháp lý thuyết. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số 16 (2006)
23 14-12-2006 Tính toán kiểm nghiệm thông gió làm mát cho trạm phát điện dự phòng Cummins 3530 KVA. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số 16 (2006)
24 14-03-2007 Xây dựng chương trính tính toán chỉ tiêu nhiên liệu và quản lý thực hiện biểu đồ chạy tàu cho đầu máy. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số 17 (2007)
25 14-03-2007 Xây dựng họ đặc tính sức kéo đầu máy diesel từ các đặc tính làm việc của động cơ điện kéo. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số 17 (2007)
26 04-09-2007 Tính toán các các cơ sở kỹ thuật chủ yếu cho depot metro tuyến Hà nội – Hà đông. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số 18 (2007)
27 04-09-2007 Thiết kế, chế tạo và lắp đặt rơ le áp suất điều khiển điện tử trên đầu máy diesel. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số 18 (2007)
28 05-07-2008 Nghiên cứu phương pháp thiết kế chế tạo thiết bị đánh giá trạng thái kỹ thuật của động cơ điện kéo trên đầu máy diesel thông qua đánh giá mức độ đánh lửa vành góp. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số 24 (2008)
29 05-07-2008 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị và xây dựng phần mềm đo ghi kết quả kiểm tra thử nghiệm van hãm. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số 24 (2008)
30 05-07-2008 Nghiên cứu mô phỏng đặc tính kéo của động cơ dị bộ trên đầu máy bằng phương pháp điều khiển trực tiếp mô men. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số 24 (2008)
31 16-05-2009 Simulation and research on traction characteristics of the asynchronous motor Dianqi chuandong-China, 5/2009
32 02-11-2010 Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh điện áp tự động cho đầu máy D10H. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số 32 (2010)
33 02-11-2010 Nghiên cứu thiết kế cải tạo bộ đồng hồ tốc độ trên đầu máy JMD D14Er. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số 32 (2010)
34 02-11-2010 Ứng dụng IC công suất tích hợp trong thiết kế bộ băm xung ba pha công suất nhỏ. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số 32 (2010)
35 02-11-2010 Nghiên cứu thiết kế bàn cân động toa xe 60 tấn cho đường sắt Việt Nam. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số 32 (2010)
36 25-09-2012 Nghiên cứu đề xuất mô hình thiết bị đo, hiển thị, lưu trữ dữ lệu vận hành cho đầu máy trên đường sắt Việt Nam. Tạp chí GTVT, Bộ GTVT. Số 8/2012
37 12-01-2013 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ cảm biến tốc độ cho thiết bị đo ghi tốc độ trên đầu máy diesel. Tạp chí Cơ khí Việt Nam- Số đặc biệt 2013.
38 10-07-2013 Nghiên cứu đề xuất thuật toán so khớp bản đồ sử dụng cho ngành đường sắt. Kỷ yếu hội nghị quốc gia về điện tử-truyền thông 2013- Số đặc biệt - NXB Đại học Quốc gia.
39 28-11-2013 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đo, ghi tốc độ và một số tham số vận hành cho đầu máy xe lửa D14E. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số đặc biệt (2013)
40 18-01-2014 Xây dựng thuật toán và phần mềm phân tích dữ liệu lưu trữ về tốc độ và các tham số vận hành cho thiết bị đo ghi tốc độ và một số tham số vận hành trên đầu máy xe lửa. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số 42 (2013)
41 23-09-2014 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ điều khiển tốc độ -công suất động cơ diesel cho đầu máy D10H. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số 47 (2014)
42 21-10-2014 Nghiên cứu lưu trữ dữ liệu trên thẻ nhớ loại SDCARD trong thiết kế thiết bị đo ghi tốc độ đầu máy. Kỷ yếu Hội thảo Nghiên cứu khoa học ngành Đăng kiểm Việt Nam-2014 (NXB GTVT)
43 11-03-2015 Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt máy điều hòa không khí cho ca bin đầu máy D12E. Tạp chí Khoa học và công nghệ, trường Đại học Công nghệ Hà Nội-Số đặc biệt 2015
44 01-06-2015 A low torque ripple control scheme of asynchronous traction motor with continuous stator-flux linkage locus. TRANSACTIONS OF CHINA ELECTROTECHNICAL SOCIETY
45 12-12-2015 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đo tốc độ vận hành lắp đặt trên toa xe trưởng tầu. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tai nạn giao thông đường sắt tại Việt Nam - Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa” Ủy ban ATGTQG và Học viện CSND. 12/2015
46 04-01-2016 A Direct Torque ControlAlgorithm of Asynchronous Motors Wittr Torque Optimization in Medium and High Speed Regions. PROCEEDINGS OF THE CSEE
47 11-01-2016 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị an toàn chống ngủ gật lắp đặt trên xe máy thi công công trình đường sắt. Tạp chí Khoa học GTVT Trường ĐH GTVT. Số 48 (2016)
48 09-03-2016 A DTC Stator Flux Algorithm for the Performance Improvement of Induction Traction Motors. Jurnal of power electronics a publication of the Korean institute of power electronics
49 04-07-2016 Direct torque control algorithm based on smooth of symmetrical polygon stator - flux locus. Electric machines and control
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 1996-11-27 Đỗ Việt Dũng, Lại Ngọc Đường, Trương Duy Phúc, 1996, Truyền động đầu máy diesel, Giáo trình đại học, Trường Đại học GTVT
2 1997-04-01 Lại Ngọc Đường, Đỗ Việt Dũng ,1997, Truyền động và điều khiển đầu máy diesel. Bài giảng cao học, ĐHGTVT.
3 2007-01-15 Đỗ Việt Dũng, 2007, Cơ sở tự động hoá điều khiển đầu máy diesel Bài giảng cao học, ĐHGTVT.
4 2007-03-15 Đỗ Việt Dũng, 2007, Một số vấn đề về truyền động và điều khiển đầu máy hiện đại Bài giảng phục vụ đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho kỹ sư hiện trường tại Cục Đăng kiểm Việt Nam
5 2007-06-15 Đỗ Việt Dũng, 2007,Hệ thống điện đầu máy D19E. Bài giảng phục vụ đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho kỹ sư hiện trường tại Cục Đăng kiểm Việt Nam
6 2008-06-15 Đỗ Việt Dũng, 2008, Đại cương về kết cấu phương tiện đường sắt đô thị. Bài giảng phục vụ đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho kỹ sư hiện trường tại Cục Đăng kiểm Việt Nam
7 2009-01-15 Đỗ Việt Dũng, 2009, Trang bị điện trên đầu máy Bài giảng đại học ĐHGTVT.
8 2009-03-28 Đỗ Việt Dũng, 2009, Giáo trình đào tạo Đăng kiểm viên đường sắt hạng II-Hệ thống điện đầu máy, Cục Đăng kiểm Việt Nam.
9 2009-08-05 Đỗ Việt Dũng, 2009, Một số vấn đề về tổ chức sản xuất và thiết kế xưởng đầu máy, toa xe. Bài giảng phục vụ đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho kỹ sư hiện trường tại Cục Đăng kiểm Việt Nam
10 2010-08-15 Đỗ Việt Dũng, 2010,Hệ thống cung cấp điện cho đoàn tầu metro Bài giảng đại học, ĐHGTVT.
11 2011-01-15 Đỗ Việt Dũng, 2011, Đoàn tầu điện. Bài giảng đại học, ĐHGTVT.
12 2011-12-15 Đỗ Việt Dũng, 2011, Thiết bị khai thác metro Bài giảng đại học, ĐHGTVT.
13 2012-06-15 Đỗ Việt Dũng, 2012,Trang bị điện trên phương tiện giao thông Bài giảng đại học, ĐHGTVT.
14 2014-08-12 Đỗ Đức Tuấn, Vũ Duy Lộc, Đỗ Việt Dũng, 2014, Nghiệp vụ đầu máy toa xe, NXB GTVT
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 03-02-2004 Nguyễn Văn Minh Học viên Nghiên cứu phương pháp điều chỉnh tối ưu cho máy phát điện kéo trong hệ thống truyền động điện của đầu máy diezel sử dụng trên đường sắt Việt Nam theo quan điểm tiết kiệm năng lượng.
2 05-07-2005 Đặng Văn Thạo Học viên Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán kiểm nghiệm chế độ làm việc với phụ tải dài hạn của máy điện kéo trên đầu máy diezel.
3 12-06-2012 Nguyễn Duy Tân Học viên Nghiên cứu lựa chọn mô hình thiết bị hiển thị và lưu trữ các dữ liệu vận hành (hộp đen) trên các loại đầu máy của đường sắt Việt Nam
4 12-06-2013 Trương Quốc Anh Học viên Xây dựng mô hình chẩn đoán kỹ thuật cho hệ thống tự động điều chỉnh công suất đầu máy diesel truyền động điện khai thác trên đường sắt Việt Nam.
5 16-07-2014 Lê Văn Hùng Học viên Nghiên cứu xây dựng mô hình chẩn đoán trạng thái kỹ thuật máy phát điện tập trung của toa xe công vụ phát điện.
6 18-11-2014 Lại Thái Phong Học viên Xác định mức tiêu thu nhiên liệu của ô tô lắp ráp tại Việt Nam (đã bảo vệ - chưa có quyết định công nhận tốt nghiệp).

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện