Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Chu Công Cẩn
Năm sinh:
1960
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
26 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật thông tin
Điện thoại:
0437162253
• Mạng và Truyền dẫn thông tin quang
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-01-1997 25-12-1998 Đề tài nhánh "Các giải pháp điều khiển giao thông đô thị ở các thành phố lớn của Việt nam". Tham gia
2 01-01-1997 30-10-1998 Thiết kế hệ thống Thông tin quang bằng phương pháp lập trình trên máy tính. Thư ký Khoa học
3 01-01-1998 30-11-1999 Nghiên cứu thiết kế thiết bị truyền tín hiệu sử dụng trong điều kiện nhiệt đới Việt Nam. Thư ký Khoa học
4 01-01-1998 30-12-1999 Đánh giá chất lượng hệ thống truyền số liệu tiêu chuẩn sử dụng nén thống kê. Thư ký Khoa học
5 02-01-2000 30-12-2005 Nghiên cứu xây dựng phương pháp quy hoach mạng điện thoại. Chủ trì
6 02-01-2007 30-12-2008 Xây dựng phần mềm mô phỏng kỹ thuật truyền dẫn phân cấp số đồng bộ. Chủ trì
STT Thời gian Bài báo
1 15-01-1996 "Sử dụng hệ thống cáp quang vào mạng lưới đường dài", Tạp chí Thông tin Khoa học Kỹ thuật trường Đại học Giao thông Vận tải, số 1- 1996.
2 15-01-1997 "Các giải pháp kỹ thuật liên quan đến vấn đề truyền dẫn trong thiết kế hệ thống khuếch đại quang" Tạp chí Thông tin Khoa học Kỹ thuật trường Đại học Giao thông Vận tải, số 1- 1997
3 15-01-1998 "Kỹ thuật cắt phổ LED và bộ SOFP dùng trong kỹ thuật ghép kênh quang theo bước sóng". Tạp chí Thông tin Khoa học Kỹ thuật trường Đại học Giao thông Vận tải, số 1- 1998.
4 15-04-1998 "Tự động hóa thiết kế tuyến thông tin sợi quang". Tạp chí Thông tin Khoa học Kỹ thuật trường Đại học Giao thông Vận tải, số 2- 1998.
5 15-09-2003 "Xây dựng Topo ảo nhằm tối ưu công tác định tuyến trong mạng quang ghép kênh theo bước sóng". Tạp chí Khoa học trường Đại học Giao thông Vận tải, tháng 9 năm 2003.
6 15-06-2005 "Xác định vị trí tối ưu của các tổng đài trong phân tích và thiết kế phát triển mạng thông tin". Tạp chí Khoa học trường Đại học Giao Thông Vận Tải, tháng 6-2005
7 15-11-2005 "San bằng phổ tăng ích của EDFA khi kết hợp ghép kênh quang theo bước sóng và khuếch đại quang sợi trong hệ thống thông tin quang". Tạp chí Khoa học trường Đại học Giao Thông Vận Tải, 11-2005.
8 15-04-2008 "Mở rộng phổ tăng ích của EDFA khi kết hợp ghép kênh quang theo bước sóng và khuếch đại quang sợi trong hệ thống thông tin quang".Tạp chí Khoa học trường Đại học Giao Thông Vận Tải, số 22 (tháng 4 năm 2008).
9 15-08-2008 "Giảm ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến khi kết hợp ghép kênh quang theo bước sóng và khuếch đại quang sợi trong hệ thống thông tin quang".Tạp chí Khoa học trường Đại học Giao Thông Vận Tải, số 24 (tháng 8 năm 2008).
10 15-09-2009 "Thuật toán watermarking cho video số nén MPEG-2 và ứng dụng".Tạp chí Khoa học trường Đại học Giao Thông Vận Tải, số 29 (tháng 9-2009).
11 16-10-2010 "Xác định kích thước tối ưu trong phân tích và thiết kế phát triển mạng thông tin".Tạp chí Khoa học trường Đại học Giao Thông Vận Tải, số 32 (tháng 11-2010).
12 15-06-2012 "Tính toán chiều dài lớn nhất giữa hai trạm lặp cho hệ thống thông tin quang tốc độ cao".Tạp chí Khoa học trường Đại học Giao Thông Vận Tải, số 38 (tháng 6-2012)
13 15-09-2014 “A low-complexity lossless image compression for small spacecrafts' on-board computers". in Proc. of the 2014 IEEE Intern. Conf. on Advanced Technologies for Communications, ATC'14, (Hanoi, Vietnam; Oct. 15-17, 2014), pp. 1-6, 2014
14 15-03-2016 Hiệu ứng trộn bốn bước sóng trong tổng nhiễu của hệ thống. Tạp chí Khoa học trường Đại học Giao Thông Vận Tải, số 48 (tháng 3-2016)
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2003-05-15 Giáo trình: Kỹ thuật truyền dẫn SDH. Nhà xuất bản Giao thông vận tải
2 2007-06-15 Bài giảng: Cơ sở kỹ thuật thông tin sợi quang. Trường ĐH Giao Thông Vận tải
3 2009-06-09 Bài giảng: Các hệ thống thông tin sợi quang. Trường ĐH Giao Thông Vận tải
4 2013-06-12 Bài giảng: Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp. Trường ĐH Giao Thông Vận tải
5 2014-05-15 Bài giảng: Chuyên đề hệ thống thông tin quang. Trường ĐH Giao Thông Vận tải

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện