Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thanh Toàn
Năm sinh:
1963
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công nghệ thông tin
Thâm niên giảng dạy:
17 năm
Bộ môn:
Mạng và HTTT
Điện thoại:
0912175955
• Mạng máy tính, Hệ điều hành
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện