Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đặng Thị Xuân Mai
Năm sinh:
1959
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Quản lý xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
32 năm
Bộ môn:
Kinh tế xây dựng
Điện thoại:
0912449329
• Kinh tế xây dựng
STT Thời gian Nội dung
1 07-10-2004 Mô hình hoạt động của công ty cổ phần là doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty - Đề tài cấp Bộ
2 23-08-2006 Giải pháp nâng cao vai trò chủ đạo của doanh nghiệp Nhà nước trong ngành xây dựng giao thông - Đề tài cấp Bộ
3 15-10-2008 Nghiên cứu hoàn thiện một số vấn đề đấu thầu tuyển chọn tư vấn trong xây dựng giao thông - Đề tài cấp Bộ
4 13-11-2009 Nghiên cứu phương pháp phân tích hoạt động khai thác công trình cầu đường - Đề tài cấp trường
5 20-11-2010 Hoàn thiện công tác quản lý thu phí đường bộ - Đề tài cấp trường
6 24-11-2012 Hoàn thiện công tác quản lý khai thác cầu - Đề tài cấp trường
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 Phân tích định lượng hoạt động kinh tế doanh nghiệp xây dựng (chủ biên) 2008 NXB Xây dựng
2 Lựa chọn phương án đầu tư (chủ biên) 2008 NXB Xây dựng
3 Kinh tế xây dựng giao thông (tham gia) 2006 NXB Giao thông vận tải
4 Điều tra kinh tế quy hoạch GTVT (tham gia) 2003 NXB Xây dựng

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện