Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Chu Kiều Linh
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
23 năm
Bộ môn:
Kinh tế vận tải
Điện thoại:
+84984275858
STT Thời gian Nội dung
1 Nghiên cứu Marketing nội bộ trong doanh nghiệp vận tải
2 Nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng dịch vụ vận tải đường sắt
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 Thanh toán vận tải quốc tế
2 Phân tích hoạt động kinh doanh
3 Kinh tế công cộng

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện