Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Văn Điệp
Năm sinh:
1968
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
21 năm
Bộ môn:
Kế toán - Kiểm toán
Điện thoại:
0912611457
STT Thời gian Nội dung
1 01-11-2004 Nghiên cứu một số giải pháp mở rộng sử dụng tín dụng thuê mua trong ngành giao thông vận tải Đề tài NCKH cấp bộ B2003-35-46
2 14-11-2007 Lập dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất trong doanh nghiệp GTVT Đề tài cấp trường
3 10-10-2008 Lập dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất trong doanh nghiệp GTVT Đề tài NCKH cấp bộ B2007-04-47
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-12-01 Phương pháp dự báo nhu cầu vận chuyển hành khách trong đô thị
2 2017-02-08 Phân tích hoạt động kinh doanh
3 2017-03-08 Chỉ tiêu và phương pháp đánh giá hệ thống vận tải hành khách công cộng
4 2017-09-12 Kinh tế công cộng

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện