Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thị Hồng Mai
Năm sinh:
1971
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
23 năm
Bộ môn:
VT đường bộ TP
Điện thoại:
0912631137
• Tổ chức / Khai thác / Quản lý vận tải đô thị
• Vận tải hàng hóa
• Logistics
• Giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2004 Nâng cao hiệu quả công tác thu gom và vận chuyển chất thải tắn cho các đô thị Việt Nam
2 01-01-2007 Đề xuất phương pháp xác định diện tích giao thông tĩnh cho vận tải hành khách công cộng trong đô thị
3 01-01-2008 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của vận tải hành khách quốc tế bằng ô tô trong quá trình hội nhập và phát triển
4 01-01-2009 Giao thông đô thị và hiệu quả của giao thông vận tải đô thị
5 01-01-2010 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đô thị phục vụ VTHKCC đến năm 2020
6 01-01-2010 Phối hợp hoạt động giữa các tuyến xe buýt trong thành phố
7 01-01-2011 Nghiên cứu tình hình phát triển VTHKCC tại một số đô thị trên thế giới
8 01-01-2014 Nghiên cứu kết nối - Phối hợp hoạt động của các tuyến xe buýt tại điểm trung chuyển - Ứng dụng cho điểm trung chuyển Cầu Giấy
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 01-11-2010 Đánh giá lợi ích của VTHKCC trong đô thị Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 32 tháng 11 năm 2010
2 01-03-2013 Nghiên cứu hoạt động kết nối tại điểm trung chuyển VTHKCC bằng xe buýt Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 41 tháng 3 năm 2013
3 01-06-2013 Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển VTHKCC tại một số đô thị lớn trên thế giới Tạp chí Giao thông vận tải tháng 6 năm 2013
4 01-06-2013 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống vận tải hành khách công cộng trong đô thị Tạp chí khoa học Giao thông vận tải số 42 tháng 6 năm 2013
5 01-12-2013 Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định vị trí các điểm dừng của tuyến VTHKCC bằng xe buýt trong thành phố Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 44 tháng 12 năm 2013
6 01-03-2015 Kết nối phối hợp hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Tại điểm trung chuyển Tạp chí Giao thông Vận tải số tháng 3 năm 2015
7 01-10-2015 Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống vận tải hành khách công cộng trong đô thị Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 48 tháng 10 năm 2015
8 29-05-2017 Xác định vị trí điểm dừng dọc tuyến xe buýt đảm bảo mục tiêu thiểu hóa tổng quãng đường tiếp cận của hành khách Tạp chí Giao thông Vận tải số tháng 5 năm 2017
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2002-01-01 Giáo trình: Bảo hiểm trong giao thông vận tải
2 2004-01-01 Giáo trình: Địa lý giao thông vận tải
3 2006-01-01 Giáo trình: Tổ chức và quản lý vận tải ô tô
4 2008-01-01 Giáo trình: Nhập môn vận tải ô tô

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện