Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Từ Sỹ Sùa
Năm sinh:
1953
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
32 năm
Bộ môn:
VT đường bộ TP
Điện thoại:
0903631762
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-1994 Xây dựng luận cứ khoa học phát triển và tổ chức mạng lưới giao thông vận tải của Thủ đô. Thư ký đề tài cấp Nhà nước
2 01-01-1994 Mục tiêu và tiêu chuẩn phát triển giao thông vận tải của Thủ đô Hà Nội. Chủ nhiệm đề tài nhánh đề tài cấp Nhà nước
3 01-01-1994 Xây dựng hệ thống dữ liệu về giao thông vận tải của Thủ đô Hà Nội Chủ nhiệm đề tài nhánh đề tài cấp Nhà nước
4 01-01-1997 Nghiên cứu các giải pháp tổng hợp để đảm bảo an toàn và giảm tai nạn giao thông đường bộ ở nước ta Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ
5 01-01-2000 Xây dựng chiến lược phát triển vận tải du lịch ở Việt Nam Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ
6 01-01-2003 Nghiên cứu các giải pháp phát triển giao thông đô thị bền vững Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ
7 01-01-2006 Đề xuất các giải pháp kích cầu VTHKCC bằng phương tiện có sức chứa lớn ở các thành phố của Việt Nam Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ
8 01-01-2008 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của vận tải hành khách quốc tế bằng ô tô trong quá trình hội nhập và phát triển Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 30-10-1980 Phương pháp hạch toán giá thành theo định mức trong vận tải hàng hóa bằng ô tô. Tạp chí: Thông tin khoa học kỹ thuật, Đại học giao thông đường sắt và đường bộ
2 26-03-1993 Chính sách về vận tải công cộng ở các thành phố của các nước, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Quốc gia về Giao thông vận tải đô thị.
3 28-02-1995 Phương pháp xây dựng và lựa chọn hệ thống xe buýt hợp lý trong các đô thị (thành phố). Thông tin Khoa học kỹ thuật - Trường Đại học Giao thông vận tải.
4 31-12-1998 Quy hoạch và tổ chức quản lý vận tải container khu vực trọng điểm phía Bắc. Tuyển tập Công trình khoa học trường Đại học Giao thông vận tải 1996-1998
5 31-12-1998 Phương pháp xác định chỉ tiêu đánh gía các hành trình xe buýt. Tuyển tập Công trình khoa học trường Đại học Giao thông vận tải 1996-1998
6 31-12-1999 Vai trò hiện tại và tương lai của các phương tiện vận tải rẻ tiền trong sự nghiệp phát triển bền vững nông thôn Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Quốc tế ILO: Đào tạo nhân lực và phát triển bền vững giao thông nông thôn Việt Nam.
7 31-03-2000 Nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến phát triển mạng lưới giao thông vận tải đô thị. Tuyển tập Công trình khoa học trường Đại học Giao thông vận tải 1998 - 2000.
8 28-04-2000 Nghiên cứu kinh nghiệm về tổ chức quản lý vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thành phố ở Brazil. Tuyển tập Công trình khoa học trường Đại học Giao thông vận tải 1998 - 2000.
9 31-01-2001 Hoàn thiện phương pháp dự báo lưu lượng phương tiện vận tải ô tô. Thông tin Khoa học kỹ thuật - Trường Đại học Giao thông vận tải.
10 31-01-2002 Tiêu chuẩn hoá chất lượng dịch vụ vận tải hàng hoá, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải - Trường Đại học GTVT. ISSN 2354-0818
11 29-03-2002 Research on the solutions to guarantee traffic safety on the crossroads in Vietnam. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Quốc tế: An toàn giao thông đô thị Việt Nam
12 29-11-2002 Tối ưu hoá thời gian chuyến đi bằng xe buýt trong thành phố bằng phương pháp O - D, Tạp chí Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải. ISSN 2354-0818
13 29-11-2002 Phương pháp xác định hệ thống hành trình xe buýt hợp lý trong các đô thị. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam - Hội Khoa học kỹ thuật Cầu Đường Việt Nam. ISSN 1859- 459X
14 29-11-2002 Nghiên cứu kinh nghiệm vận tải hành khách công cộng ở đất nước mà xe buýt được tôn vinh là “Vua”. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam - Hội Khoa học kỹ thuật Cầu Đường Việt Nam. ISSN 1859- 459X
15 27-12-2002 Đô thị hoá với vấn đề giao thông vận tải ở các đô thị, Tạp chí Giao thông vận tải - Bộ Giao thụng vận tải. ISSN 2354-0818
16 28-03-2003 Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn đánh giá các hành trình xe buýt trong thành phố, Tạp chí Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải. ISSN 2354-0818
17 28-03-2003 Vai trò của logistics trong việc hoàn thiện quá trình vận tải. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải - Trường Đại học GTVT. ISSN 2354-0818
18 28-03-2003 Một biện pháp đảm bảo an toàn và phòng ngừa tai nạn giao thông đường bộ. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam - Hội Khoa học kỹ thuật Cầu Đường Việt Nam. ISSN 1859- 459X
19 28-03-2003 Xu hướng phát triển ô tô con trên thế giới đầu thế kỷ XXI. Tạp chí Hoạt động Khoa học - Bộ Khoa học và Công nghệ. ISSN 1859 - 4794
20 31-07-2003 Chímh sách phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở các đô thị. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam - Hội Khoa học kỹ thuật Cầu Đường Việt Nam. ISSN 1859 - 459X
21 29-08-2003 Chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở các đô thị. Tạp chí Hoạt động Khoa học - Bộ Khoa học và Công nghệ. ISSN 1859 - 4794
22 30-09-2003 Một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong vận tải đường bộ. Tạp chí Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải. ISSN 2354-0818
23 30-12-2005 Nghiên cứu các giải pháp kích cầu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thành phố. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải - Trường Đại học Giao thông vận tải. ISSN 2354 - 0818
24 31-05-2006 Cơ sở khoa học và thực tiễn về phát triển bền vững vận tải hành khách công cộng đô thị. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam - Hội Khoa học kỹ thuật Cầu Đường Việt Nam. ISSN 1859- 459X
25 31-07-2009 Một số giải phá nâng cao năng lực cạnh tranh trong vận tải hành khách quốc tế bằng ô tô. Tạp chí Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải. ISSN 2354-0818
26 31-01-2011 Der Emfluss soziookonomischen Entwcklung auf das Transportwesen in den Metropolen und GroBstadten Vietnams. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Quốc tế: Nước Đức ở Việt Nam - Deutschland in Vietnam 2010. ISBN 978-3-8618-639-2
27 30-06-2011 Nghiên cứu phương pháp hạch toán chi phí theo hoạt động (ABC) trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải. ISSN 2354-0818
28 31-10-2013 Nghiên cứu mô hình kiểm toán tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải - Trường Đại học Giao thông vận tải. ISSN 2354 - 0818
29 30-04-2015 Cơ sở lý luận và thực tiễn về điều chỉnh giá cước vận tải khi giá nhiên liệu thay đổi. Tạp chí Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải. ISSN 2354-0818
30 29-05-2015 Tối ưu hóa các hình thức chạy xe buýt trong thành phố. Tạp chí Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải. ISSN 2354-0818
31 29-05-2015 Nghiên cứu tác động của chi phí vận tải đến việc phân bổ các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam - Hội Khoa học kỹ thuật Cầu Đường Việt Nam. ISSN 1859- 459X
32 30-10-2015 Research for development of green freight transport program in Vietnam in order to coping with gloal climate change. Science Journal of Transportaion. Especial IssueN0 06 International Cooperation Journals MADI - SWJTU- UTC. Moscow-Chengdu-Hanoi. ISSN 2410-9088
33 30-11-2015 Nghiờn cứu áp dụng phương thức vận tải hành khách công cộng đô thị BRT (Bus Rapid Transit) trong các thành phố Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải - Trường Đại học Giao thông vận tải. ISSN 1859-2724
34 31-12-2015 Phát triển chương trình vận tải hàng hóa xanh nhằm ứng phú với biến đổi khí hậu toàn cầu. Tạp chí Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải. ISSN 2354-0818
35 29-04-2016 Nghiờn cứu mụ hỡnh phõn tớch SWOT khi kinh doanh vận tải hành khỏch bằng xe buýt theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP. Tạp chí Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải. ISSN 2354-0818
36 30-12-2016 Cơ sở lý luận và thực tiễn về phỏt triển dịch vụ vận tải hành khỏch cụng cộng bằng xe buýt trờn địa bàn thành phố Hà Nội. Tạp chí Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải. ISSN 2354-0818
37 31-03-2017 Nghiên cứu chính sách phát triển tàu điện ngầm ở các thành phố lớn. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam - Hội Khoa học kỹ thuật Cầu Đường Việt Nam. ISSN 1859- 459X
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 1980-01-01 Hạch toán kế toán trong xí nghiệp vận tải ô tô
2 2001-01-01 Luận chứng kinh tế kỹ thuật và thiết kế cơ sở sản xuất vận tải
3 2002-01-01 Môi trường
4 2002-01-01 Bảo hiểm trong giao thông vận tải
5 2003-12-31 Tham gia biên soạn Tài liệu tham khảo: Giáo dục an toàn giao thông cho sinh viên, học sinh các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội - 2003
6 2003-12-31 Bài giảng: Vận tải hành khách thành phố. Trường Đại học Giao thông vận tải
7 2005-01-01 Khai thác cơ sở vật chất vật chất kỹ thuật giao thông vận tải đô thị
8 2007-01-01 Môi trường giao thông
9 2010-01-01 Thương vụ vận tải
10 2013-01-01 Marketing dịch vụ vận tải
11 2015-01-01 Quản lý logistics quốc tế
12 2015-12-31 Tài liệu tham khảo: Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách công cộng đô thị. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội - 2015

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện