Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Lê Quân
Năm sinh:
1966
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
25 năm
Bộ môn:
Vận tải & Kinh tế đường sắt
Điện thoại:
0913559219
• - Tổ chức khai thác vận tải. - Quản trị doanh nghiệp. - Quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải. - Nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực vận tải.
STT Thời gian Nội dung
1 01-05-1999 Nghiên cứu tổ chức vận chuyển ciment rời trên địa bàn XNLHVTĐS Khu vực 1 - Đề tài cấp trường - Chủ nhiệm
2 30-12-2000 Xây dựng mô hình tổ chức bãi container hiện đại cho ĐSVN - Đề tài cấp trường - chủ nhiệm
3 01-02-2001 Nghiên cứu tổ chức vận tải đa phương thức trong ngành vận tải đường sắt - Đề tài cấp bộ - Thành viên tham gia.
4 01-09-2002 Quy hoạch ga đường sắt Việt Nam- Đề tài cấp bộ - Thành viên tham gia.
5 01-02-2003 Giải pháp nâng cao thị phần vận tải đường sắt Việt Nam - Đề tài cấp bộ - chủ nhiệm.
6 01-12-2003 Quy hoạch mạng đường sắt cao tốc Việt Nam - Đề tài cấp bộ - thành viên tham gia.
7 28-12-2004 Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển hệ thống ga trên đường sắt - Đề tài cấp bộ GD & ĐT - Chủ nhiệm
8 31-12-2009 Nghiên cứu phát triển đường sắt phục vụ du lịch - Đề tài cấp bộ GTVT - Chủ nhiệm.
9 31-12-2011 Nghiên cứu tác động của BĐKH đối với tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Đề tài cấp trường - Chủ nhiệm
10 31-12-2014 Các giải pháp hoàn thiện hoạt động sản xuất kinh doanh của các Chi nhánh VTHH khu vực phía Bắc - Đề tài cấp trường - Chủ nhiệm
11 31-10-2016 Các giải pháp xã hội hoá hoạt động đầu tư xây dựng KCHT và quản lý, khai thác ga cấp 1 ĐSVN - Đề tài cấp Trường ĐH GTVT - Chủ nhiệm
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 15-08-2017 Hội thảo quốc tế Việt Nam - Trung Quốc tại Trường ĐH GTVT Một số quan điểm phát triển đường sắt cao tốc tại Việt Nam
2 15-08-2017 Hội thảo của Hội Kinh tế Vận tải Đường sắt Một số quan điểm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách để tăng cường năng lực cạnh tranh của ĐSVN
3 15-08-2017 Hội thảo KHCN lần 19 Trường ĐH GTVT Phương pháp xác định trọng lượng đoàn tàu hàng cho mỏ Âptite Lào Cai
4 15-08-2017 Hội thảo KHCN lần 20 Trường ĐH GTVT Giải pháp xã hội hoá ga cấp 1 ĐSVN
5 15-08-2017 Hội thảo Bộ GTVT - UB ATGT QG - Học viện CSND Phương pháp xác định tầm nhìn tối ưu cho các phương tiện giao thông khi thiết kế đường ngang
STT Thời gian Bài báo
1 01-02-1998 Mô hình mới về tham số bãi hàng - Tạp Chí KHKT
2 01-01-1999 Nghiên cứu giải pháp nâng cao trọng tải tĩnh của toa xe hàng - Tạp chí KHKT
3 01-11-2000 Một số giải pháp phát triển vận tải đa phương thức trong ngành VTĐS - Tạp chí KHKT
4 01-01-2001 Lựa chọ ga làm công tác xếp dỡ ciment rời trong khu đầu mối hà nội - Tạp chí KHKT
5 01-05-2001 Nâng cao chất lượng hành khách đi tàu phù hợp với những đòi hỏi trong giai đoạn mới - Tạp chí GTVT
6 01-11-2001 Cải tiến công tác bán vé nâng cao chất lượng phục vụ hành khách đi tàu hỏa - Tạp chí GTVT
7 01-12-2001 Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Đường sắt trong thị trường du lịch Việt Nam - Tạp chí GTVT
8 01-01-2002 Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc điều phối toa xe rỗng hợp lý trên bãi hàng - Tạp chí KHKT
9 01-05-2002 Nghiên cứu quy hoạch hệ thống ga Đường sắt Việt Nam - Tạp chí GTVT.
10 01-04-2003 Về quy hoạch mạng lưới ĐSCT Việt Nam - Tạp chí GTVT
11 01-05-2003 Ứng dụng XHH điều tra tâm lý hành khách và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ HK ngành ĐSVN
12 01-07-2003 Phương pháp xác định hệ số khấu trừ năng lực thông qua đối với ĐSVN - Tạp chí GTVT
13 01-11-2003 Nghiên cứu lựa chọn loại BĐCT khách đô thị TP Hà Nội trong tương lai - Tạp chí GTVT.
14 01-12-2003 Quy hoạch hệ thống ga kỹ thuật hành khách trên ĐSVN
15 01-06-2007 Xây dựng và phát triển hình thức kinh doanh du lịch ĐS giá rẻ
16 01-09-2007 Xác định thị trường khách du lịch quốc tế mục tiêu và các giải pháp phát triển cho DNĐSVN - Tạp chí GTVT.
17 01-07-2008 Quản lý chất lượng toàn diện - Tạp chí GTVT.
18 01-09-2008 Đánh giá yếu tố môi trường trong TXK và các giải pháp cải thiện điều kiện môi trường trong TXK phía Bắc - Tạp chí GTVT.
19 01-04-2011 Chức năng cảu giao tiếp đối với nhân viên phục vụ hành khách ngành ĐSVN - Tạp chí GTVT.
20 01-03-2012 Tác động cảu BĐKH với tuyến ĐS Hà Nội - Lào Cai và các giải pháp ứng phó - Tạp chí GTVT.
21 01-04-2013 Vai trò và các giải pháp phát triển VHDN tại công ty VTHKĐS HN.
22 01-11-2013 Giải pháp thúc đẩy vận chuyển hàng hóa bằng ĐSVN - Tạp chí GTVT.
23 01-09-2014 Xác định tiêu chuẩn trọng lượng đoàn tàu hàng của đường sắt chuyên dùng - Tạp chí GTVT.
24 01-11-2014 Giải pháp xã hội hóa ga cấp 1 ĐSVN - Tạp chí KH GTVT (số đặc biệt).
25 11-04-2016 Các giải pháp phát triển vai trò của LVHHĐSQT trong ngành ĐSVN - Tạp chí GTVT
26 15-08-2017 Bài học xã hội hoá KCHT GTVT và áp dụng cho ngành ĐSVN - Tạp chí GTVT
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1
2
3
4 2007-12-01 Tổ chức vận chuyển hàng hóa và thương vụ trên ĐS - nhà xuất bản GTVT
5 2007-12-01 Tổ chức vạn chuyển hành khách và du lịch đường sắt - nhà xuất bản GTVT.
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 01-05-2011 23-08-2017 Hoàng Văn Lâm Nghiên cứu sinh iXaay dựng mô hình quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt ở Việt Nam
2 01-01-2014 01-12-2014 Lê Khăc Giang Học viên Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư đóng mới toa xe khách của ĐSVN
3 01-01-2014 01-12-2014 Nguyễn Thị Thi Học viên Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường phân phối nội địa cảu công ty cổ phần đầu tư phú thái
4 01-01-2014 01-12-2014 Nguyễn Văn Hải Học viên Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đường sắt khu vực 1
5 01-01-2014 01-12-2014 Nguyễn Đình Toản Học viên Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng cơ bản tại bản bản lý dự án Phú xuyên Hà Nội
6 01-01-2014 01-12-2014 Trần Quang Hưng Học viên Một số giải pháp nâng cao khả năng trúng thầu của công ty 810
7 01-01-2014 01-12-2014 NGuyễn Xuân Thảo Học viên Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của trung tâm Taxi FORT Thăng Long - JAC
8 01-01-2014 01-12-2014 Nguyễn Văn Bình Học viên Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty DL 24h
9 01-01-2015 01-12-2015 Phạm Thị Quỳnh Hương Học viên Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường du lịch miền trung của Công ty VTHKĐS Hà Nội
10 01-01-2015 01-12-2015 Lê Văn Thái Học viên Các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty VTHKĐS Sài Gòn
11 01-01-2015 01-12-2015 Đỗ Minh Ngọc Học viên Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Cảng HKQT Nội Bài - NIA
12 01-01-2015 01-12-2015 Hoàng Thái Sơn Học viên Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại XN XD số 1 UDIC
13 01-01-2015 01-12-2015 Phạm Thu Hiền Học viên Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực VCHK tuyến Hà Nội Lào Cai 2015
14 01-01-2015 01-12-2015 Phạm Thế Sơn Học viên Một số giải pháp hoàn thiện công tác QTNS tại ga Đồng Hới
15 01-01-2015 01-12-2015 Lê Ngọc Vinh Học viên Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nợ - cưỡng chế nợ thuế tại chi cục thuế TP Thanh Hóa
16 01-01-2015 01-12-2015 Lê Thị Yến Học viên Các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Chi cục thuế Thanh Hóa
17 01-01-2015 01-12-2015 Nguyễn Phương Nam Học viên Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC)
18 01-01-2016 01-12-2016 Đường Duy Huân Học viên Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng liên vận ĐSQT tuyến Hà Nội - Lào Cai
19 01-01-2016 01-12-2016 Đào Ngọc Tân Học viên Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong vận tải hàng hóa của Công ty TNHH MTV vận tải ĐSHN trên hành lang Hải Phòng - Lào Cai.
20 01-05-2017 Bùi Anh Tuấn Nghiên cứu sinh Nghiên cứu các giải pháp xã hội hoá đầu tư xây dựng và khai thác ga cấp 1 Đường sắt Việt Nam

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện