Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Hữu Hà
Năm sinh:
1952
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
37 năm
Bộ môn:
Vận tải & Kinh tế đường sắt
Điện thoại:
0913036694
• Khai thác vận tải đường sắt. Kinh tế vận tải đường sắt.
STT Thời gian Nội dung
1 31-12-1990 Tập trung ga hàng hóa trên đường sắt Việt Nam - Đề tài cấp bộ - Chủ nhiệm.
2 31-12-2000 Áp dụng marketing vào công tác vận chuyển của ngành đường sắt - Đề tài cấp bộ - chủ nhiệm.
3 31-12-2002 Xây dựng biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh và thị phần của ngành ĐSVN - Đề tài cấp bộ - Chủ nhiệm.
4 31-12-2003 Nghiên cứu trao đổi toa xe hàng giữa các tổ chức đường sắt hạch toán độc lập - Đề tài cấp trường - Chủ nhiệm.
5 31-12-2005 Ứng dụng marketing để cải tiến công tác phục vụ hành khách tên tuyến đường sắt Bắc Nam - Đề tài cấp trường - Chủ nhiệm
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 31-12-1983 Xác định tiêu chuẩn thời gian trong công tác định mức kỹ thuật lao động ngành đường sắt - Tạp chí Kinh tế giao thông vận tải
2 31-12-1985 Tăng cường công tác định mức trong ngành đường sắt- Tạp chí Kinh tế giao thông vận tải
3 31-12-1989 Xây dựng chế độ hạch toán kinh tế trong ngành đường sắt - Thông tin khoa học kỹ thuật trường ĐH GTVT
4 31-12-1990 Một vài ý kiến về lựa chọn sản phẩm công đoạn cho xí nghiệp thành viên Liên hợp vận tải đường sắt - Kinh tế kỹ thuật giao thông vận tải
5 31-12-1997 Phương pháp giải bài toán phân công toa xe giữa các tổ chức đường sắt hạch toán độc lập - Tạp chí giao thông vận tải
6 31-12-1997 Những vấn đề mới trong công tác toa xe Việt nam - Tạp chí giao thông vận tải
7 31-12-1998 Bài toán phân công toa xe giữa các tổ chức đường sắt hạch toán độc lập trong trường hợp sử dụng biểu đồ chạy tàu cố định theo thời gian - Tạp chí giao thông vận tải
8 31-12-1998 Marketing và bài toán phân công khối lượng vận chuyển cho các loại phương tiện vận tải - Tạp chí giao thông vận tải
9 31-12-1998 Cải tiến công nghệ chạy tàu phù hợp với điều kiện của nền kinh tế thị trường - Tạp chí giao thông vận tải
10 31-12-1999 Một số vấn đề nghiên cứu lý luận cho công tác quản lý và sử dụng toa xe trong giai đoạn hiện nay - Thông tin khoa học kỹ thuật trường ĐH GTVT
11 31-12-1999 Xây dựng cơ sở lý luận công tác markting trong ngành đường sắt - Tạp chí giao thông vận tải
12 31-12-1999 Bài toán thay thế toa xe tại địa điểm xếp dỡ trong điều kiện các tổ chức đường sắt hạch toán độc lập - Tạp chí giao thông vận tải
13 31-12-1999 Về sản xuất kinh doanh ngành vận tải đường sắt trong kinh tế thị trường - Tạp chí giao thông vận tải
14 31-12-2000 Tập trung các tác nghiệp hàng hoá về một số ga chính của tuyến đường sắt - Tạp chí giao thông vận tải
15 31-12-2000 Một số vấn đề về tổ chức quản lý doanh nghiệp đường sắt - Tạp chí giao thông vận tải
16 31-12-2000 Một số vấn đề về nâng cao thị phần của ngành đường sắt - Kỷ yếu hội thảo khoa học năm 2000 của ngành đường sắt
17 31-12-2000 Phát triển và sử dụng hợp lý các loại phương tiện vận chuyển trong kinh tế thị trường - Tạp chí giao thông vận tải
18 31-12-2000 Các công trình nghiên cứu khoa học của bộ môn Vận tải - Kinh tế sắt trong giai đoạn 1996 - 2000 - Các công trình khoa học. Hội nghị nghiên cứu khoa học lần thứ XIV trường ĐH GTVT
19 31-12-2001 Một số vấn đề về công tác an toàn giao thông - Tạp chí giao thông vận tải
20 31-12-2001 Phân tích thị phần và điều tiết vĩ mô hoạt động của các doanh nghiệp trong môi trường SXKD chưa ổn định - Tạp chí giao thông vận tải
21 31-12-2001 Nghiên cứu công nghệ chạy tàu dưới góc độ kinh tế thị trường - Kỷ yếu hội thảo khoa học năm 2001 của ngành đường sắt
22 31-12-2002 Tổ chức chạy tàu hoả cố định theo thời gian bộ phận - Tạp chí giao thông vận tải
23 31-12-2003 Tổ chức vận chuyển giữa các kho của chủ hàng và ga đường sắt - Tạp chí giao thông vận tải
24 31-12-2003 Mô hình bài toán lựa chọn toa xe thích hợp cho một địa điểm xếp dỡ - Tạp chí giao thông vận tải
25 31-12-2003 Tổ chức công tác trao đổi toa xe trên đường sắt - Tạp chí giao thông vận tải
26 31-12-2003 Phương thức vận tải đường sắt và phương hướng phát triển Kỷ yếu hội thảo khoa học "Phát triển đường sắt Việt nam - Những vấn đề và giải pháp" do Bộ GTVT tổ chức
27 31-12-2004 Một số vấn đề về phát triển phương thức vận tải đường sắt - Tạp chí giao thông vận tải
28 31-12-2004 Phương pháp tính các yếu tố thời gian vận dụng toa xe hàng không thuộc sở hữu của công ty điều hành - Tạp chí giao thông vận tải
29 31-12-2004 Tổ chức bộ máy marking trong ngành đường sắt - Tạp chí giao thông vận tải
30 31-12-2005 Nhu cầu vận chuyển hành khách trong kinh tế thị trường - Tạp chí giao thông vận tải
31 31-12-2005 Phương pháp xác định các yếu tố thời gian chạy trong khu gian - Tạp chí giao thông vận tảicủa các đoàn tàu
32 31-12-2005 Nâng cao tính an toàn trong điều khiển chạy tàu trên đường sắt - Tạp chí khoa học GTVT (Kỷ yếu hội nghị KHCN trường ĐH GTVT 2005)
33 31-12-2006 Xây dựng hệ thống thông tin trong doanh nghiệp vận tải - Tạp chí giao thông vận tảicủa các đoàn tàu
34 31-12-2006 Xây dựng CLSXKD cho doanh nghiệp vận tải - Tạp chí giao thông vận tảicủa các đoàn tàu
35 31-12-2006 Phối hợp các hành trình đoàn tàu để phục vụ hành khách trung chuyển giữa các tuyến - Tạp chí giao thông vận tảicủa các đoàn tàu
36 31-12-2006 Một số nguyên tắc trợ giá cho vận tải hành khách công cộng - Tạp chí giao thông vận tảicủa các đoàn tàu
37 31-12-2008 Hoàn thiện cơ sở kinh tế, kỹ thuật trong các dự án phát triển đường sắt - Tạp chí khoa học giao thông vận tải
38 31-12-2013 Nghiên cứu phương pháp phân tích hành vi người tiêu dùng sản phẩm vận tải hành khách của các đoàn tàu - Tạp chí giao thông vận tảicủa các đoàn tàu
39 31-12-2013 Thiết kế mới sản phẩm mới của dịch vụ vận tải đường sắt - Tạp chí giao thông vận tảicủa các đoàn tàu
40 31-12-2013 Một số vấn đề nghiên cứu áp dụng marketing vào ngành Đường sắt Việt Nam - Tạp chí giao thông vận tảicủa các đoàn tàu
41 31-12-2014 Xác định khung lý thuyết để xây dựng chính sách marketing vận tải hành khách đường sắt - Tạp chí giao thông vận tảicủa các đoàn tàu
42 31-12-2015 Chính sách sản phẩm cho doanh nghiệp vận tải đường sắt - Tạp chí giao thông vận tảicủa các đoàn tàu
43 01-06-2017 Xây dựng biểu đồ chạy tàu cố định theo thời gian trên đường sắt
44 15-04-2018 Quy hoạch phát triển đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam (Planning for High-speed rail development in Vietnam)
45 20-12-2018 Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác trao đổi toa xe hàng
46 15-05-2019 Một số vấn đề phát triển giao thông vận tải đường sắt
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 1999-12-31 Marketing vận tải đường sắt - Giáo trình - NXB GTVT.
2 2002-12-31 Định mức kỹ thuật lao động trong ngành vận tải đường sắt - Giáo trình - NXB GTVT
3 2004-12-31 Điều khiển chạy tàu trên đường sắt - Giáo trình - NXB GTVT
4 2008-12-31 Marketing vận tải - Giáo trình - NXB GTVT
5 2018-08-15 Tổ chức chạy tàu F1 - Giáo trình - NXB GTVT
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 01-01-2011 31-12-2015 Nguyễn Mạnh Hùng Nghiên cứu sinh
3 13-04-2011 31-12-2015 Lê Tiến Dũng Nghiên cứu sinh

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện