Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Đăng Quang
Năm sinh:
1966
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
18 năm
Bộ môn:
Kinh tế bưu chính viễn thông
Điện thoại:
0919898686
• Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
STT Thời gian Nội dung
1 30-12-2002 Nghiên cứu cơ sở và xây dựng ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện/. Đề tài NCKH cấp Bộ. Mã số B2002 – 35 – 24
2 28-12-2006 Nghiên cứu chiến lược kinh doanh trong tập đoàn bưu chính viễn thông. Đề tài NCKH cấp Bộ. Mã số B2006-04-05
3 29-12-2009 Nghiên cứu xây dựng đạo đức kinh doanh trong kinh doanh dịch vụ BCVT. Mã Đề tài NCKH cấp Bộ. B2009-04-90
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 10-10-2012 12-10-2012 Thủ đô Viêng Chăn - Lào Hợp tác phát triển viễn thông Lào – Việt Nam.
STT Thời gian Bài báo
1 22-05-2002 Ứng dụng phân tích Markov trong dự báo thị phần các dịch vụ bưu chính. Tạp chí Bưu chính viễn thông. Số 183 (384) Tháng 5 năm 2002. Trang 39-40. Đồng tác giả
2 30-12-2002 Đánh giá và dự báo thị phần các dịch vụ Bưu chính viễn thông. Tạp chí Bưu chính viễn thông. Số 197 (398) Tháng 12 năm 2002. Trang 39-41. Đồng tác giả
3 30-07-2003 Phương pháp SWOT và vận dụng vào phân tích dịch vụ Internet của Tổng công ty BCVT Việt nam. Tạp chí Khoa học giao thông vận tải. Số 4 tháng 7/ 2003. Trang 84-90. Đồng tác giả
4 30-03-2004 Ứng dụng phân tích Markov trong dự báo công nợ. Tạp chí Bưu chính viễn thông. Số 227 (428) Tháng 3 năm 2004. Trang 49-51. Đồng tác giả
5 28-05-2004 Các phương thức thâm nhập vào thị trường viễn thông Việt Nam của các công ty viễn thông nước ngoài. Tạp chí Khoa học giao thông vận tải. Số 7 tháng 5/ 2004. Trang 113-115. Tác giả
6 29-04-2005 Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty BCVT Việt nam trong cung cấp dịch vụ BCVT. Tạp chí kinh tế và phát triển. Số 94 tháng 4 năm 2005. Trang 29-32. Đồng tác giả
7 29-11-2005 Cạnh tranh và hợp tác nhằm phát triển thị trường viễn thông Việt Nam. Tạp chí kinh tế và phát triển. Số 101 tháng 11 năm 2005. Trang 10-17. Tác giả
8 28-02-2006 Lựa chọn công cụ cạnh tranh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp viễn thông. Tạp chí kinh tế và phát triển. Số 104 tháng 2 năm 2006. Trang 30-33. Tác giả
9 28-02-2006 Quản lý rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tạp chí Khoa học giao thông vận tải. Số 13 tháng 2 năm 2006. Trang 15-21. Tác giả
10 30-05-2006 Một số vấn đề về phát triển kinh doanh dịch vụ bưu chính khi chuyển sang mô hình tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và phát triển. Số 107 tháng 5 năm 2006. Trang 11-13. Tác giả
11 29-03-2007 Một số suy nghĩ về đạo đức kinh doanh trong họat động kinh doanh bưu chính viễn thông. Tạp chí Kinh tế và phát triển. Số 117 tháng 3 năm 2007. Trang 26-29. Tác giả
12 28-06-2007 Một vài suy nghĩ về xây dựng và kinh doanh một số dịch vụ hạ tầng phục vụ thương mại điện tử (TMĐT) ở tập đoàn BCVT Việt Nam (VNPT) Tạp chí Khoa học giao thông vận tải, Trường ĐH GTVT, số 18 tháng 6 năm 2007, trang 20-29 Đồng tác giả
13 26-09-2007 Nghiên cứu xây dựng giải pháp kinh doanh một số dịch vụ hạ tầng phục vụ thương mại điện tử (TMĐT) ở tập đoàn BCVT Việt Nam (VNPT) trong giai đoạn hội nhập quốc tế Tạp chí Khoa học giao thông vận tải, Trường ĐH GTVT, số 21 tháng 9 năm 2007, trang 19-29 Đồng tác giả
14 31-03-2008 Nghiên cứu phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh dịch vụ điện thoại di động Tạp chí Khoa học giao thông vận tải, Trường ĐH GTVT sô 21 tháng 3 năm 2008, trang 28-35 Đồng tác giả
15 25-03-2009 Xây dựng và triển khai triển khai triết lý đạo đức kinh doanh trong hoạt động kinh doanh BCVT Tạp chí Khoa học giao thông vận tải, Trường ĐH GTVT sô 25 tháng 3 năm 2009, trang 27-34 Tác giả
16 26-08-2010 Nghiên cứu thực trạng đạo đức kinh doanh trong bưu chính viễn thông Tạp chí Khoa học giao thông vận tải, Trường ĐH GTVT, số 32, Trang 101-109 Đồng tác giả
17 29-06-2011 Nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp dành cho doanh nghiệp BCVT Tạp chí Khoa học giao thông vận tải, Trường ĐH GTVT Số 34 tháng 6/2011, trang 98-103, 106 Đồng tác giả
18 26-06-2013 Đầu tư kinh doanh ra nước ngoài – chiến lược phát triển lâu dài cho các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam Tạp chí Khoa học giao thông vận tải, Trường ĐH GTVT Số 42 tháng 6 năm 2013 trang 192-197 Tác giả
19 26-08-2015 Ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC) trong triển khai hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam Tạp chí Khoa học giao thông vận tải, Trường ĐH GTVT Số 47 tháng 8 năm 2015 trang 24- 29 Tác giả
20 30-11-2015 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đánh giá hiệu quả công việc bằng chỉ số hiệu quả trọng yếu KPI( key performance indicator) trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp viễn thông Tạp chí Khoa học giao thông vận tải, Trường ĐH GTVT. Số đặc biệt tháng 11 năm 2015 trang 213-218 Tác giả
21 31-10-2016 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định mua hàng online của khách hàng cá nhân đối với nhóm mặt hàng gia dụng tại Việt Nam Tạp chí Khoa học GTVT Số 54 Đồng tác giả
22 31-10-2016 Nghiên cứu tác động của các nguồn lực đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bưu chính Tạp chí Khoa học GTVT Số 54 Đồng tác giả
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2001-07-30 Lý thuyết thống kê (2001), Đồng tác giả. ĐH GTVT
2 2002-08-28 Thống kê và ứng dụng (2002), Đồng tác giả. NXB Thống kê
3 2003-08-28 Lập và quản lý dự án đầu tư (2003).Đồng tác giả, NXB Bưu điện
4 2004-11-10 Thanh toán quốc tế trong bưu chính viến thông (2004).Đồng tác giả NXB Giao thông vận tải.
5 2004-12-15 Kinh tế bưu chính viễn thông(2004), Đồng tác giả, NXB Giao thông vận tải.
6 2005-08-10 Phân tích hoạt động kinh doanh bưu chính viễn thông (2005). Chủ biên, Đồng tác giả. NXB Giao thông vận tải
7 2008-10-10 Thống kê Bưu chính viễn thông(2008), Chủ biên, Tác giả, NXB Giao thông vận tải
8 2012-09-18 Phân tích hoạt động kinh doanh bưu chính viễn thông(2012). Chủ biên, đồng tác giả, NXB Giao thông vận tải
9 2014-11-06 Thống kê doanh nghiệp Bưu chính viễn thông(2014). Chủ biên, đồng tác giả, NXB Giao thông vận tải, năm
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 10-10-2011 25-08-2015 Nguyễn Mạnh Hùng Nghiên cứu sinh Nghiên cứu xây dựng chính sách giá cước vận tải hành khách bằng đường hàng không ở Việt Nam.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện