Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Đức Thung
Năm sinh:
1957
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
28 năm
Bộ môn:
Kinh tế bưu chính viễn thông
Điện thoại:
0962976999
• Kinh tế ngành Quản lý vận tải
STT Thời gian Nội dung
1 24-10-2002 Đề tài KHCN cấp Bộ: Tâm lý người tiêu dùng vận tải trong nền kinh tế thị trường, Chủ trì
2 03-11-2006 Đề tài KHCN cấp Bộ: Giải pháp nâng cao năng lực kinh doanh dịch vụ bưu chính của VNPost, Chủ trì
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2002-05-02 Giáo trình Chiến lược kinh doanh bưu chính viễn thông, NXB Thống kê, Tham gia
2 2006-09-22 Giáo trình Kinh tế bưu chính viễn thông, NXB GTVT, Chủ biên
3 2012-06-18 Giáo trình Quản lý chất lượng dịch vụ BCVT, NXB GTVT, Chủ biên
4 2015-06-19 Giáo trình Tổ chức sản xuất kinh doanh BCVT, NXB GTVT, Chủ biên

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện