Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thanh Chương
Năm sinh:
1970
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
23 năm
Bộ môn:
Kinh tế vận tải và du lịch
Điện thoại:
0913348701
• - Tổ chức quản lý vận tải hành khách công cộng trong đô thị. - Quản lý chất lượng và hiệu quả trong hoạt động vận tải
STT Thời gian Nội dung
1 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: Nghiên cứu phương án hạch toán nội bộ cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải du lịch. Mã số T2001-VT-01; (2001)
2 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Hà Nội . Mã số T2012-VTKT-05; (2012)
3 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý doanh thu hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Hà Nội. Mã số T2014-VTKT-38;(2014)
4 Đề tài NCKH cấp thành phố - do Trung tâm quản lý và điều hành GTVT chủ trì, Nguyễn Thanh Chương (tham gia)(1999): Xây dựng chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và đơn giá phục vụ tính toán trợ giá cho xe buýt công cộng ở Hà Nội.(1999)
5 Trung tâm tư vấn phát triển GTVT - Trường đại học GTVT, Th.S. Nguyễn Thanh Chương (2001): Dự án đầu tư phát triển VTHKCC bằng xe buýt ở Hà Nội giai đoạn 2001 - 2002. (2001)
6 ThS. Vũ Hồng Trường, ThS. Nguyễn Thanh Chương (2002): Xác định giải pháp chủ yếu để hợp lý hóa cơ cấu phương tiện đi lại ở đô thị lớn Việt Nam. Đề tài NCKH cấp Bộ (B2000-35-113)
7 10-01-2006 Đề tài NCKH cấp nhà nước: Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp và nông thôn theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Hợp phần 2 : Giao thông nông thôn
8 10-01-2017 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu áp dụng phương pháp quản lý chất lượng cho doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô trong xu thế hội nhập. Mã số B2007-04-45. (2008)
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 Bài báo: Quy trình tổ chức quản lý và hiệu quả xã hội hóa vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở đô thị Việt Nam. Tạp chí KH Giao thông vận tải, số 24 năm 2008;
2 Bài báo: Giải pháp nâng cao và quản lý chất lượng vận tải hành khách bằng ô tô. Tạp chí Giao thông vận tải, số 3/2010 năm 2010;
3 Bài báo: Mô hình đánh giá hiệu quả vận tải công cộng ở đô thị Việt Nam. Tạp chí KH Giao thông vận tải, số đặc biệt năm 2015;
4 Bài báo: Giải pháp nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước đối với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà Nội. Tạp chí KH Giao thông vận tải, số đặc biệt năm 2013;
5 Bài báo: Giải pháp quản lý doanh thu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở thành phố Hà Nội. Tạp chí Giao thông vận tải, số 7/2015 năm 2015;
6 Bài báo: Tổ chức đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ cho hành khách tại các cảng hàng không Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải, số 8/2015 năm 2015;
7 Bài báo: Giải pháp hơp lý hóa mạng lưới tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà Nội đáp ứng nâng cao năng lực vận chuyển. Tạp chí Giao thông vận tải, số 4/2016 năm 2016;
8 Bài báo: Giải pháp tích hợp phương thức vận tải hành khách công cộng trong đô thị, áp dụng ở các đô thị lớn Việt Nam. Tạp chí Cầu đường, số 4 năm 2016;
9 Bài báo: Ứng dụng công nghệ GPS và GIS trong quản lý và giám sát phương tiện vận tải ô tô. Tạp chí KH Giao thông vận tải, số 5 năm 2003;
10 Bài báo: Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động VTHKCC bằng xe buýt. Tạp chí KH Giao thông vận tải, số 5 năm 2003;
11 Bài báo: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác và tính bền vững các công trình giao thông nông thôn ở nước ta. Tạp chí Giao thông vận tải, số 1+2 năm 2005;
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-04-15 Thống kê doanh nghiệp vận tải
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Nguyễn Anh Tuấn Học viên Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải cho Công ty cổ phần xe khách Hà Nội
2 Nguyễn Văn Thịnh Học viên Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư Bắc Kỳ.
3 Đỗ Tuấn Dũng Học viên Giải pháp tổ chức quản lý vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
4 Chu Danh Lợi Học viên Gıải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt cho công ty cổ phân vận tải và dịch vụ Liên Ninh
5 Trần Thị Quyên Học viên Giải pháp nâng cao năng lực quản lý tài chính tại trường Đại học thủ đô Hà Nội
6 Nguyễn Mạnh Việt Học viên Nâng cao công tác quản lý quỹ bảo vệ môi trường của Sở tài nguyên môi trường Hà Nội
7 Nguyễn Mạnh Hùng Nghiên cứu sinh “Nghiên cứu xây dựng chính sách giá cước vận tải hàng không ở Việt Nam ” Chuyên ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải Mã số: 62 84 01 03
8 Hà Thanh Tùng Học viên Nghiên cứu tổ chức và quản lý mạng lưới tuyến Vận tải hành khách công cộng ở Hà Nội, ngành Tổ chức và quản lý vận tải
9 Nguyễn Minh Ngọc Học viên Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà Nội. Ngành Tổ chức và quản lý vận tải
10 Nguyễn Văn Ngọc Học viên Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải cho Tổng công ty vận tải Hà Nội (TCQLVT)
11 Lê Tuấn An Học viên Ứng dụng Marketing trong doanh nghiệp vận tải hành khách bằng tô tô.(TCQLVT)
12 Đỗ Thị Thanh Hằng Học viên Nghiên cứu giải pháp phát triển dịch vụ logistics cho các doanh nghiệp đại lý vận tải và ứng dụng cho công ty cổ phần vận tải và thương mại (Vitranimex)(TCQLVT)
13 Thái Hồ Phương Học viên Đề xuất giải pháp tổ chức quản lý mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà Nội đến năm 2020
14 Nguyễn Phương Tú Học viên Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên khoa QLKD của Trường Đại học công nghiệp Hà Nội (QTKD)
15 Nguyễn Trọng Việt Học viên Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho trường Đại học Công nghiệp Việt Hung giai đoạn 2011 - 2020 (QTKD)
16 Trần Thị Lan Anh Học viên Giải pháp quản trị nguồn nhân lực cho Công ty cổ phần Trúc thôn ( tổng công ty vật iệu chịu lửa Trúc Thôn)
17 Phạm Công Thắng Học viên Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trường Đại học công nghệ Giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập
18 Chử Mạnh Thăng Học viên Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH một thành viên Khách sạn du lịch Thắng Lợi
19 Bùi Thị Thanh Nga Học viên Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho công ty cổ phần quốc tế Vietlinks Hà Nội giai đoạn 2013-2020
20 Hoàng Hải Sơn Học viên Giải pháp quản lý chất lượng dịch vụ tại sân bay Nội Bài
21 Đinh Xuân Hưng Học viên Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý doanh thu để tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý các tuyến xe buýt ở Hà Nội
22 Nguyễn Thị Thu Hương Học viên Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án tại Trung tâm Quản lý dự án - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long
23 Nguyễn Quang Vũ Học viên Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện VTHKCC bằng xe buýt cho TCT vận tải Hà Nội, ứng dụng cho Xí nghiệp xe buýt Thăng Long
24 Bạch Minh Cường Học viên Đề xuất giải pháp tổ chức giao thông tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhằm đảm bảo An toàn giao thông
25 Trần Thị Thanh Học viên Giải pháp quản lý đội ngũ giảng viên của Trường Đại học giao thông vận tải
26 Trần Quang Hùng Học viên Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Thịnh Cường
27 Đặng Phương Thảo Học viên Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư Vinamotor
28 Trần Quốc Tuấn Học viên Một số giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển vận tải
29 Nguyễn Đăng Khoa Học viên Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước đối với vận tải ô tô quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc.
30 Phùng Viết Đạt Học viên Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với VTHKCC bằng xe buýt ở tỉnh Vĩnh Phúc
31 Nguyễn Văn Dũng Học viên Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự cho Công ty Quản lý bay miền Bắc
32 Đinh Thị Ngọc Tú Học viên Giải pháp nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ logistics tại công ty TNHH giao nhận hàng hóa quốc tế HL Cargo
33 Hà Anh Quân Học viên Giải pháp phát triển nhân lực tại Công ty Cổ phần phát triển Phần mềm và dịch vụ di động
34 Nguyễn Duy Bảo Học viên Hoàn thiện công tác lập giá dự thầu tại Công ty xây dựng 123 – Cienco1
35 Phùng Văn Hay Học viên Hoàn thiện công tác quản lý phương tiện vận tải ô tô ở lữ đoàn vận tải 971- Tổng cục Hậu cần
36 Nguyễn Nam Thịnh Học viên Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi của Công ty TNHH thương mại và vận tải Mạnh Huyền

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện