Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thị Phương
Năm sinh:
1962
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
25 năm
Bộ môn:
Kinh tế vận tải và du lịch
Điện thoại:
0904707469
STT Thời gian Nội dung
1 Các giải pháp cơ bản hoàn thiện công tác quản lý và khai thác cảng container phục vụ vận tải đa phương thức ở Việt Nam
2
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-01-2001 31-12-2002 Đề tài cấp bộ Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản trong doanh nghiệp vận chuyển hàng không
2 01-01-2009 31-12-2010 Đề tài cấp bộ Nghiên cứu nâng cao hiệu khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật cho cảng hàng không Quốc tế Nội Bài
STT Thời gian Bài báo
1 31-12-2003 “Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong doanh nghiệp vận tải hàng không”,
2 01-08-2005 “ICD - Một tiện ích quan trọng của dây chuyền vận tải đa phương thức”,
3 01-12-2005 “Cảng biển - xu thế ngày nay
4 15-12-2005 “Tư nhân hoá cảng biển”,
5 15-05-2007 “Công nghệ thông tin, truyền thông với hoạt động khai thác bến cảng container
6 15-05-2008 “Xu hướng thương mại hóa hoạt động khai thác cảng cảng hàng không”
7 15-05-2009 “Đào tạo nhân lực cho các bến cảng container ở Việt Namr”
8 15-05-2010 “Thông tin trên trang thông điện tử phục vụ vận tải của hoạt động Logistics
9 15-05-2011 “Úng dụng Just in time trong dịch vụ vận tải của dây chuyền Logistics”,
10 15-05-2012 “Úng dụng công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến trong xử lý hành lý tại cảng hàng không sân bay”
11 15-05-2013 “ Tối ưu hóa sử dụng thiết bị cẩu giàn tại bãi container”
12 15-05-2014 “ cơ sở đánh giá và giải pháp nâng cao hiệu suất khai thác bến container”
13 15-05-2015 “ Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ vận tải trong dây chuyền Logistics”
14 15-06-2015 “Công suất khai thác cầu hành khách tại cảng hàng không, nhân tố ảnh hưởng và giải pháp nâng cao”
15 15-05-2016 “xác định công suất khai thác đường cất hạ cánh(đường băng) tại cảng hàng không dựa vào qui tắc kiểm soát tiếp cận”
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện