Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thị Hồng Tuyến
Năm sinh:
1972
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
22 năm
Bộ môn:
Anh văn
Điện thoại:
0968933986
• Ngôn ngữ Anh: Dịch tiếng Anh chuyên ngành XDCTGT, đặc biệt là dịch thuật ngữ
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 06-06-2003 06-06-2004 Đại học GTVT Đề tài NCKH cấp trường: Những khó khăn sinh viên Khối CĐA thường gặp khi dịch văn bản chuyên ngành XDCĐ (mã số: CB-19-2004)
2 06-06-2003 06-06-2004 ĐH Quốc gia Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu dịch Anh Việt lối nói bị động điển hình trong văn bản chuyên ngành Xây dựng cầu đường
3 01-04-2008 01-04-2009 Đại học GTVT Bồi dưỡng kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên CTTT hướng tới thi TOEFL PBT đạt điểm cao (mã số: 2009-CB-36)
4 01-01-2015 08-03-2016 Đại học GTVT Nghiên cứu chương trình giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên Khoa Công trình Trường đại học GTVT (mã số: T2014-KHCB-53)
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2000-01-01 English for Civil Engineering (Tiếng Anh công trình)
2 2002-01-01 English for Road and Bridge Engineering (Tiếng Anh xây dựng cầu đường)
3 2003-06-03 An ESP Course for Reading Comprehension and Vocabulary Ddevelopment (for RBE students) (Tài liệu đọc hiểu và phát triển từ vựng TACN cho khối Cầu đường Anh)
4 2004-06-05 English for Road and Bridge Engineering (Tiếng Anh xây dựng cầu đường)
5 2007-08-16 Effective Writing for Advanced Training Program Students (Cách viết hiệu quả cho sinh viên Chương Trình tiên tiến)
6 2009-07-07 Revision materials for post-graduate students (European B1 level)
7 2011-09-08 A2 Revision Materials

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện