Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Vũ Thanh Hiền
Năm sinh:
1970
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
26 năm
Bộ môn:
Anh văn
Điện thoại:
0913095980
• Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
STT Thời gian Nội dung
1 31-12-2003 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường:"Nghiên cứu việc học TACN cho sinh viên khoa Vận tải kinh tế." Mã số: T2002 – CB - 20
2 31-12-2006 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ:"Nghiên cứu việc nâng cao chất lượng dạy và học TACN ở trường ĐHGTVT." Mã số: B2004 - 35 - 79
3 31-12-2008 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường:"Đánh giá bài thi hết môn TACN Cơ khí, Công trình, Điện-Điện tử." Mã số: T2007 - CB - 59
4 31-12-2009 Chủ nhiệm đề tài:"Đánh giá bài giảng TACN Cơ khí, Công trình, Điện-Điện tử." Mã số: T2008 - CB - 35
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-12-01 English for Specific Purposes for Economics

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện