Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Văn Long
Năm sinh:
1963
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công nghệ thông tin
Thâm niên giảng dạy:
30 năm
Bộ môn:
Khoa học máy tính
Điện thoại:
0933819869
• Đại số gia tử
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2006-01-04 Giáo trình Toán rời rạc, NXB GTVT, 2006 Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, NXB GTVT, 2006 Giáo trình Đồ họa máy tính, NXB GTVT, 2006

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện