Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phí Thị Vân Anh
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
16 năm
Bộ môn:
Đại số và XSTK
Điện thoại:
0916892266
• Biến đổi tích phân
STT Thời gian Nội dung
1 22-12-2010 Tập các định thức của tổng hai ma trận trên hai quỹ đạo unita. (mã T2010-KHCB-11)
2 22-12-2011 Tập các giá trị riêng của tổng hai ma trận trên hai quỹ đạo unita. (mã T2011-KHCB-09)
3 20-12-2013 Đa chập Fourier cosine và ứng dụng (mã T2013-KHCB-56)
4 15-12-2015 Đa chập Hartley-Fourier cosine và phương trình Toeplitz-Hankel (mã T2015-KHCB-57)
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 12-10-2012 12-10-2016 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Nghiên cứu sinh
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2009-05-20 PHƯƠNG PHÁP TÍNH
2 2016-05-20 Xác suất-Thống kê (Tập I)

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện