Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Văn Dũng
Năm sinh:
1955
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công nghệ thông tin
Thâm niên giảng dạy:
Bộ môn:
Khoa học máy tính
Điện thoại:

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện