Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Lê Thị Hòa
Năm sinh:
1973
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Lý luận Chính trị
Thâm niên giảng dạy:
18 năm
Bộ môn:
Đường lối CM của Đảng CSVN
Điện thoại:
0966818611
• - Nghiên cứu Lịch sử Việt Nam - Nghiên cứu về Hồ Chí Minh - Nghiên cứu về đại đoàn kết dân tộc
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện