Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thế Tấn
Năm sinh:
1970
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Lý luận Chính trị
Thâm niên giảng dạy:
17 năm
Bộ môn:
Đường lối CM của Đảng CSVN
Điện thoại:
0915211747
• - Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân: Vấn đề kinh tế nông nghiệp và ruộng đất dưới sự lãnh đạo của Đảng.
• - Công tác xây dựng Đảng về tổ chức: Cơ cấu tổ chức; tổ chức cơ sở đảng; công tác phát triển đảng viên mới; công tác cán bộ.. - Hệ thống chính trị: Nhà nước, pháp luật.
STT Thời gian Nội dung
1
2
3
4
5
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện