Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Duy Việt
Năm sinh:
1961
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
25 năm
Bộ môn:
Điều khiển và tự động hóa giao thông
Điện thoại:
0987169279
• Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông
• Đánh giá và đảm bảo an toàn hệ thống điều khiển giao thông
• Hệ thống giao thông thông minh
• Kỹ thuật tín hiệu đường sắt
• Thông tin tín hiệu
STT Thời gian Nội dung
1 31-12-2001 Đề tài NCKH cấp trường: Nghiên cứu giải pháp cho mạch điện đường ray ổn định công tác trong điều kiện bất ổn định của môi trường.
2 31-12-2002 Đề tài NCKH cấp Bộ: Xây dựng hệ thống điều khiển chạy tàu trong khu gian với ứng dụng kỹ thuật vi xử lý
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 30-04-1999 Phân tích các yếu tố bất ổn định trong các hệ thống kiểm tra trạng thái ray của đường sắt Việt Nam (Анализ дестабилизирующих факторов в системах контроля состояний рельсовыхлиний жeлезных дорог Вьетнама)
2 30-10-1999 Các yêu cầu khai thác kỹ thuật đối với hệ thống đóng đường bán tự động của đường sắt Việt Nam (Эксплуатационно – техникческие требаваия к системам полуавтоматической блокировки жeлезных дорог Вьетнама).
3 30-11-2000 Phương pháp tăng độ ổn định công tác của hệ thống kiểm tra trạng thái ray trong điều kiện Việt Nam
4 30-01-2002 Các chỉ số an toàn của hệ thống tự động điều khiển từ xa trong đường sắt
5 31-12-2003 Nâng cao khả năng làm việc của mạch điện đường ray
6 30-03-2006 Đánh giá an toàn của quá trình chạy tàu bằng phương pháp phân tích tần suất
7 30-09-2006 Công nghệ tự động phòng hộ đoàn tàu và phân khu di động
8 30-06-2007 Từ rơle điện từ đến vi xử lý trong các hệ thống điều khiển tín hiệu ga
9 30-12-2007 Những nguyên tắc xây dựng hệ thống điều khiển tín hiệu cho ga (Tập trung điện khí vi xử lý)
10 31-03-2008 Cấu trúc an toàn của một hệ thống tập trung điện khí vi xử lý ga
11 31-08-2009 Độ tin cậy của hệ thống không phục hồi
12 28-11-2009 Độ tin cậy của hệ thống điều khiển tín hiệu
13 30-01-2010 Trạng thái các hệ thống tự động điều khiển từ xa trong giao thông đường sắt theo quan điểm của độ tin cậy, tính an toàn
14 31-03-2010 Tính độ tin cậy của sơ đồ mạch logic
15 30-04-2010 Phương pháp chứng minh an toàn và cấp chứng chỉ cho các hệ thống tự động điều khiển từ xa trong giao thông đường sắt
16 30-06-2010 Tiêu chuẩn các chỉ số tin cậy và an toàn của các hệ thống điều khiển tín hiệu
17 30-06-2010 Tính các chỉ số an toàn của hệ thống hai kênh
18 30-09-2010 Điều khiển tắc nghẽn trong mạng thông tin ATM cho dịch vụ ABR sử dụng mạng Nơron.
19 30-11-2010 Tính toán và mô phỏng giãn cách chạy tàu trong đường sắt đô thị
20 30-11-2010 Tính các chỉ số an toàn của hệ thống ghép đôi hệ thống hai kênh
21 31-12-2010 Xác định tổn thất và thiệt hại trong lĩnh vực an toàn giao thong
22 31-03-2011 Các phương pháp tính toán thời gian giãn cách chạy tàu hợp lý cho các tuyến đường sắt đô thị
23 31-03-2011 Nghiên cứu hàm kiểm tra các tiếp điểm không toàn vẹn trong sơ đồ mạch điện của các hệ thống điều khiển
24 31-08-2012 Xây dựng cây sự kiện phân tích an toàn hệ thống tín hiệu tự động đầu máy bằng phương pháp bảng quyết định
25 31-10-2012 GSM-R: Công nghệ và ứng dụng
26 30-06-2013 Phân tích chức năng hệ thống GSM-R và xác định thời gian truyền tin đóng đường trong đường sắt tốc độ cao
27 31-12-2013 Phân tích độ trẽ truyền dữ liệu trong quá trình chuyển giao tế bào của hệ thống GSM-R
28 30-09-2014 Đánh giá độ tin cậy truyền thông vô tuyến giữa đoàn tàu – mặt đất trong đường sắt tốc độ cao ứng dụng GSM-R một lớp mạng”, Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thống,
29 31-12-2015 Đảm bảo an toàn chạy tàu qua các nhóm yếu tố ảnh hưởng
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2003-12-31 Nguồn điện hệ thống điều khiển từ xa
2 2008-12-31 Độ tin cậy và an toàn hệ thống
3 2010-12-31 Độ tin cậy và an toàn hệ thống điều khiển giao thông
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 31-12-2010 30-04-2011 Trịnh Văn Mỹ Học viên Đề tài luận văn: “Tính toán và mô phỏng giãn cách chạy tàu cho đường sắt cao tốc”. Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu về các phương pháp tính toán hợp lý và tối ưu giãn cách chạy tàu cho đường sắt hiện đại.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện