Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Thúy Nga
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
12 năm
Bộ môn:
Hóa
Điện thoại:
0916030276
• Hóa lý; Hóa môi trường
STT Thời gian Nội dung
1 03-12-2005 Ảnh hưởng của một số yếu tố tới động học của quá trình xử lý bề mặt vật liệu kim loại bằng phương pháp Hóa học và Điện hóa để nâng cao khả năng chống ăn mòn kim loại - Tham gia đề tài cấp nhà nước - Mã số: 5.6.2005
2 15-07-2009 Design und Entwicklung elektrochemischer Sensoren für Anwendungen im Gesundheitswesen – Mã IND 09/041 giữa KSI (CHLB Đức) – CECRI (Ấn Độ).
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-11-1998 29-01-1999 Trường đại học Montpellier 2 - Montpellier (CH Pháp) Thực tập chuyên môn Hóa học phân tích - Chương trình trao đổi sinh viên (các trường đại học nói tiếng Pháp).
2 10-10-2007 03-10-2011 Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden - Dresden (CHLB Đức) Nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa lý (cảm biến).
STT Thời gian Bài báo
1 03-03-2003 “Xác định nhanh hệ số chống thấm của Clo trong Beton bằng phương pháp Điện trường” Trần Dương, Phan Văn Tường, Trần Thúy Nga - Tạp chí Hóa học, tháng 3/2003, T. 41 (3).
2 01-04-2004 "Khuếch tán của Clo trong Beton cường độ cao – Vai trò của phụ gia và phương pháp xác định nhanh hệ số khuếch tán của Clo trong Beton" - Trần Dương, Phan Văn Tường, Trần Thúy Nga - Tạp chí Hóa học, tháng 2/2004, T. 42 (2).
3 27-08-2010 PEDOT- bzw. Nanopartikel-modifizierte Elektroden zum Nachweis von Dopamin - T. N. Tran Dipl.-Chem., M. Berthold Dipl.-Chem., M. Decker Dipl.-Chem., U. Guth Prof. Dr. - Chemie Ingenieur Technik- Volume 82, Issue 9, September, 2010, Page 1477.
4 01-11-2011 "Novel electrode materials for Electrochemical sensors" - Ulrich Guth, Jens Zosel, Johanna Riedel, ThuyNga Tran, Monika Berthold, CorinnaVonau, U. Sasum, P. Shuk, M. Paramasivam, V. Vashook - Sensing Technology (ICST) Fifth International Conference, 2011, p. 685 - 689.
5 01-12-2014 "Khảo sát khả năng bảo vệ của hệ bảo vệ sơn biến tính gỉ/sơn hữu cơ cho thép cacbon" – Lại Thị Hoan, Trần Thúy Nga, Đinh Thị Mai Thanh, Lê Văn Cường - Tạp chí hóa học – Số đặc biệt Hội nghị toàn quốc điện hóa và ứng dụng lần thứ 4 – Tháng 12/2014 – 6B52 – p. 68
6 01-02-2016 Điện cực in cacbon biến đổi dùng để xác định dopamin bằng phương pháp Vôn - ampe - Trần Thúy Nga, Bùi Thị Mai Anh - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải - Số 50 - 02/2016.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2013-01-15 "New Developments in Electrode Materials for Electrochemical Sensors in: Advancement in Sensing Technology ed. by S.C. Mukhopadhyay", Springer Berlin, Heidelberg 2013.
2 2016-06-30 Hóa học - NXB Giao thông Vận tải
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 01-11-2017 15-05-2019 Hồ Bá Nam Học viên Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý an toàn hóa chất tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn SS Newtech Việt Nam.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện