Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Hồng Phong
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
17 năm
Bộ môn:
Đường sắt
Điện thoại:
0917018299
• Nghiên cứu về biện pháp xử lý nền đường sắt cao tốc, nền đường sắt thông thường, nền đường bộ. Nghiên cứu về vật liệu sử dụng cho các công trình này, về tiêu chuẩn thi công công trình nền đường, công trình đất đá.
• Nghiên cứu về biện pháp thi công đường sắt đường bộ, tổ chức quản lý thi công đường sắt đường bộ, quản lý tiến độ thi công, các rủi ro trong thi công đường sắt đường bộ
• Tiêu chuẩn nghiệm thu, tiêu chuẩn thí nghiệm các kết cấu đường sắt như ray, tà vẹt, phụ kiện, ghi...
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2005 Lựa chọn công nghệ thi công đường sắt không khe nối để nâng cao tốc độ chạy tàu
2 01-01-2008 Nghiên cứu sản xuất thiết bị thi công đường sắt không khe nối
3 01-01-2010 Nghiên cứu nâng cao về đường sắt cao tốc-Nghiên cứu nâng cao kỹ thuật hệ thống khống chế biến dạng lún nền đường đường sắt tấm bản
4 01-01-2010 Nghiên cứu tham số và phương pháp thiết kế nền đắp đường sắt cao tốc tại khu vực đồi núi
5 01-01-2013 Biến dạng thích lũy lâu dài của nền đường sắt cao tốc và diễn biến tính năng phục vụ
6 01-01-2016 Nghiên cứu tính toán thiết kế tiêu chuẩn nền đắp đường sắt cao tốc theo trạng thái biến dạng của đất
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 12-01-2004 02-02-2007 Trường Đại học Giao thông Vận tải Lựa chọn công nghệ thi công đường sắt không khe nối để nâng cao tốc độ chạy tàu
2 01-01-2008 31-12-2008 Bộ Giao thông Vận tải Nghiên cứu sản xuất thiết bị thi công đường sắt không khe nối
3 01-01-2010 01-01-2012 Bộ đường sắt Trung Quốc, mã số: 2010G003-F-1 Nghiên cứu nâng cao về đường sắt cao tốc-Nghiên cứu nâng cao kỹ thuật hệ thống khống chế biến dạng lún nền đường đường sắt tấm bản
4 01-01-2010 01-01-2013 Bộ đường sắt Trung Quốc, mã số: 2010G018-B-2 Nghiên cứu tham số và phương pháp thiết kế nền đắp đường sắt cao tốc tại khu vực đồi núi
5 01-01-2013 01-01-2015 Kế hoạch phát triển nghiên cứu trọng điểm cơ bản quốc gia Trung Quốc (Kế hoạch 973), mã số: 2013CB036204 Biến dạng thích lũy lâu dài của nền đường sắt cao tốc và diễn biến tính năng phục vụ
6 01-01-2016 31-12-2016 Trường Đại học Giao thông Vận tải Nghiên cứu tính toán thiết kế tiêu chuẩn nền đắp đường sắt cao tốc theo trạng thái biến dạng của đất
7 01-01-2019 30-11-2019 Trường Đại học Giao thông Vận tải NGHIÊN CỨU TÍNH ỔN ĐỊNH ĐỘNG LÂU DÀI CỦA NỀN ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC KẾT CẤU DẠNG TẤM BẢN THÔNG QUA CHUYỂN VỊ CẮT ĐỘNG
STT Thời gian Bài báo
1 15-11-2005 Ứng dụng lý thuyết tập mờ trong phân tích rủi ro dự án đầu tư
2 15-11-2005 Lựa chọn các thông số kỹ thuật trên đường sắt trên cơ sở lý thuyết tối ưu đa chiều
3 15-11-2005 Phát tán ứng suất đường sắt không khe nối
4 15-11-2008 Một số giải pháp thi công cơ giới đường sắt không khe nối áp dụng cho đường sắt Việt Nam
5 15-11-2008 Bước đầu nghiên cứu các công nghệ thi công cơ giới kiến trúc tầng trên khi xây dựng mới tuyến đường sắt ở Việt Nam
6 30-06-2013 Một dạng đai trượt cố kết trong thí nghiệm cố kết (phát minh sáng chế)
7 30-06-2013 Thiết bị tạo mẫu bằng phương pháp phân lớp nén mẫu một mặt cho thí nghiệm cố kết (phát minh sáng chế)
8 30-06-2014 Một dạng máy cắt khống chế ứng suất (phát minh sáng chế)
9 30-06-2014 Một dạng máy cắt khống chế ứng suất bằng dây kéo (phát minh sáng chế)
10 30-06-2014 Thiết bị tạo mẫu bằng phương pháp phân lớp nén mẫu hai mặt cho thí nghiệm cố kết (phát minh sáng chế)
11 30-06-2014 Trạng bị và phương pháp chế tạo mẫu bằng phương pháp phân lớp nén hai mặt cho thí nghiệm cố kết (phát minh sáng chế)
12 30-06-2014 Thiết bị chế bị mẫu thí nghiệm ba trục bằng phương pháp phân lớp và nén đối xứng (phát minh sáng chế)
13 30-06-2014 Phương pháp và trang thiết bị chế bị mẫu thí nghiệm ba trục bằng phương pháp phân lớp và nén đối xứng
14 16-07-2014 基于累积变形演化状态控制的高速铁路基床结构设计计算方法 (Phương pháp tính toán thiết kế mặt nền đường sất cao tốc dạng tấm bản dựa vào diễn biến trạng thái biến dạng tích lũy của vật liệu)
15 17-07-2014 应力式直剪仪在小剪应力下的精度提高技术 (kỹ thuật nâng cao độ chính xác trong thí nghiệm cắt trực tiếp lưu biến khi ứng suất nhỏ)
16 15-11-2015 Thảo luận kỹ thuật đắp đất nền đường sắt cao tốc dạng tấm bản dựa vào khống chế trạng thái biến dạng
17 10-02-2016 基于直剪试验的土体变形时间效应及状态类别分析 (Phân tích hiệu ứng thời gian của thí nghiệm cắt trực tiếp và phân loại trạng thái biến dạng)
18 16-03-2016 Research on Cost Overrun Risk of Construction Phase of Vietnam Highway International Contracting Project
19 01-01-2017 Nghiên cứu kỹ thuật đắp đất nền đường sắt cao tốc dạng tấm bản dựa vào khống chế trạng thái biến dạng
20 10-01-2017 Nghiên cứu tiêu chuẩn đắp đất nền đường sắt cao tốc dạng tấm bản dựa vào khống chế trạng thái biến dạng
21 11-11-2017 Nghiên cứu tính toán đoạn quá độ giữa nền đường và kết cấu cứng đường sắt cao tốc dạng tấm bản
22 26-04-2018 DIRECTIONS FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MODERN RAILWAY IN VIETNAM
23 01-06-2018 NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ ỔN ĐỊNH ĐỘNG NỀN ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC DẠNG TẤM BẢN BẰNG CHUYỂN VỊ CẮT ĐỘNG
24 25-11-2018 Fatigue life assessment of prestressed concrete sleepers for urban railway
25 30-06-2019 Nghiên cứu đặc điểm công nghệ Press-in và ứng dụng trong xử lý sự cố công trình hạ tầng giao thông, thuỷ lợi
26 29-11-2019 Nghiên cứu kết quả thí nghiệm trong phòng và hiện trường nghiệm chứng tính ổn định động của nền đường sắt tốc độ cao
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-03-25 Thiết kế công trình ga đường sắt đô thị
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 02-09-2016 01-03-2017 Nguyễn Thái Hưng Học viên Nghiên cứu ổn định động lâu dài của nền đường sắt cao tốc kết cấu dạng tấm bản
2 01-04-2017 31-10-2017 Vũ Đoàn Quân Học viên NGHIÊN CỨU ĐOẠN QUÁ ĐỘ NỀN ĐƯỜNG VÀ KẾT CẤU CỨNG CỦA ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC DẠNG TẤM BẢN
3 04-05-2017 30-12-2017 Nguyễn Đình Hoàn Học viên XỬ LÝ NỀN ĐƯỜNG KHẨN CẤP KHU VỰC HAY GẶP BÃO LŨ MIỀN TRUNG BẰNG CÔNG NGHỆ PRESS-IN
4 01-03-2018 26-01-2019 Quế Hải Trung Học viên NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BÊ TÔNG CỐT SỢI THÉP PHÂN TÁN CẢI THIỆN TÍNH NĂNG CHỊU LỰC VÀ KHAI THÁC CHO KHE CO GIÃN BẢN THÉP RĂNG LƯỢC TRÊN CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ Ở VIỆT NAM
5 03-09-2018 21-05-2019 Sivongsay AVIXAY Học viên NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP DÒ TÌM KHUYẾT TẬT RAY VÀ ỨNG DỤNG SÓNG SIÊU ÂM TRONG KIỂM TRA RAY
6 25-12-2018 17-12-2019 XokjalernkoonKHOUANCHUBJALERN Học viên NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG THÍ NGHIỆM TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC ĐẶT TRÊN GHI
7 02-01-2019 30-12-2019 Sisavaht KEOMANY Học viên Nghiên cứu phương án theo dõi và dự báo lún của nền đường sắt tốc độ cao dạng tấm bản

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện