Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Tuấn Anh
Năm sinh:
1972
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa môi trường và an toàn giao thông
Thâm niên giảng dạy:
18 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật an toàn giao thông
Điện thoại:
0984023818
• 1. Động lực học và an toàn phương tiện. 2. Tối ưu hóa các kết cấu, hệ thống trên ô tô. 3. Điều khiển các hệ thống an toàn chủ động của ô tô. 4. Giảm ô nhiễm môi trường và tai nạn giao thông đường bộ.
STT Thời gian Nội dung
1 Đề tài NCKH cấp Bộ GD&ĐT (Chủ nhiệm đề tài): Nghiên cứu ứng dụng chất xúc tác để giảm tiêu hao nhiên liệu và ô nhiễm môi trường cho ô tô. Mã số: B2010 – 04 – 116, 2010.
2 Đề tài NCKH cấp Bộ GD&ĐT trọng điểm (Tham gia):Nghiên cứu phương pháp xác định quy mô trạm dừng nghỉ dọc trên các tuyến quốc lộ ở Việt Nam. Mã số: B2006 - 04 - 24TĐ, 2009.
3 Đề tài NCKH cấp Trường (Chủ nhiệm đề tài): Nghiên cứu xác định tải trọng của ô tô theo thời gian thực. Mã số: T2018 – MT – 001, 2018.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 [1] Tuan-Anh Nguyen and Diter Bestle, Application of Optimization Methods to Controller Design for Active Suspensions. International Journal: Mechanics Based Design of Structures and Machines, Vol. 35: 291- 318, 2007. (SCI).
2 [2] Nguyễn Tuấn Anh, Thiết kế bộ điều khiển PID cho hệ thống lái trợ lực điện EPS. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải - ĐH GTVT, Số 48 -10/2015:29 - 34, 2015.
3 [3] Nguyễn Tuấn Anh, Nghiên cứu an toàn của người lái khi sử dụng đai bảo hiểm thông minh.Tạp chí Giao thông Vận tải, Số đặc biệt: 104-106, 2015.
4 [4] Nguyễn Tuấn Anh,et.al., Ảnh hưởng của các thông số đến đặc tính động lực học của lò xo khí nén trong hệ thống treo ô tô. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH Công nghiệp HN, Số 27 - 4/2015: 185-188, 2015.
5 [5] Nguyễn Tuấn Anh,et.al., Sử dụng thuật toán di truyền tối ưu thông số kết cấu hệ thống treo khí nén trên ô tô khách. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH Công nghiệp HN, Số 27 - 4/2015: 233-235, 2015.
6 [6] Nguyễn Tuấn Anh,et.al., Nâng cao độ êm dịu và an toàn chuyển động của ô tô khách bằng hệ thống treo khí nén. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải - ĐH GTVT, Số 45 -3/2014:39 - 45, 2014.
7 [7] Nguyễn Tuấn Anh, Phương pháp xác định quỹ đạo chuyển động của ô tô sau va chạm phục vụ công tác điều tra tai nạn giao thông. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải - ĐH GTVT, Số đặc biệt -10/2013:292 - 297, 2013.
8 [8] Nguyễn Tuấn Anh, Điều khiển kết hợp hệ thống phanh và hệ thống lái nâng cao an toàn chuyển động của ô tô. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải - ĐH GTVT, Số 41: 14 - 20, 2013.
9 [9] Nguyễn Tuấn Anh,et.al., Thuật giải di truyền và ứng dụng trong tính toán thiết kế tối ưu hình thang lái ô tô. Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 7: 14-16, 2013.
10 [10] Nguyễn Tuấn Anh,et.al., Hiệu quả kinh tế và môi trường khi sử dụng chất xúc tác tiết kiệm nhiên liệu ECOUP-α. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải - ĐH GTVT, Số 36: 28 - 32, 2011.
11 [11] Nguyễn Tuấn Anh,et.al., Tối ưu hệ thống treo ô tô khách sản xuất lắp ráp tại Việt Nam. Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 11: 108-117, 2011.
12 [12] Nguyễn Tuấn Anh,et.al., Mô hình nghiên cứu dao động tổng quát của ô tô khách sản xuất lắp ráp tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện Kỹ thuật Quân sự, Số 142: 108-117, 2011.
13 [13] Nguyễn Tuấn Anh, Điều khiển tối ưu hệ thống lái tích cực trên ô tô. Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 5: 42-44, 2010.
14 [14] Nguyễn Tuấn Anh, Mô hình nghiên cứu chuyển động tổng quát của ô tô. Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 6: 28-30, 2010.
15 [15] Nguyễn Tuấn Anh, Điều khiển hệ thống chống lắc ngang chủ động hạn chế tai nạn lật ô tô. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải - ĐH GTVT, Số 32: 102 - 111, 2010.
16 [16] Nguyễn Tuấn Anh, et.al., So sánh một số phương pháp tìm kiếm tối ưu toàn cục ứng dụng trong kỹ thuật. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải - ĐH GTVT, Số 29: 94 - 102, 2010.
17 [17] Nguyễn Tuấn Anh, et.al., Ảnh hưởng của thanh ổn định đến dao động ngang ô tô. Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 10: 41 - 44, 2009.
18 [18] Nguyễn Tuấn Anh, et.al., Phương pháp xác định quy mô trạm dừng nghỉ dọc trên các tuyến quốc lộ ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải - ĐH GTVT, Số 28: 22 - 28, 2009.
19 [19] Nguyễn Tuấn Anh, et.al., Multi-Criterion Optimization of Suspension Systems for Enhancing Vehicle Roll Stability. The 15th Asia Pacific Automotive Engineering Conference - APAC15, No. 266, Hanoi, 2009.
20 [20] Nguyễn Tuấn Anh, et.al.,Management and Monitoring of Air and Water Pollution by Using GIS Technology. Journal of Vietnamese Environment, DAAD Alumni Workshop, Vol.3, No.1-2: 50-54, Hanoi, 2012.
21 [21] Nguyễn Tuấn Anh, Xác định thông số kỹ thuật của ô tô bằng phương pháp tối ưu dựa trên mô hình dao động 1/2 ô tô. Tạp chí Giao thông Vận tải, Số 6: 126 - 129, 2018.
22 [22] Nguyen Tuan-Anh and Nguyen Cong-Tuan, Real-Time Vehicle Inertial Parameters Estimation Based on a Simplified Half-Car Vertical Vibration Model. Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications ICERA 2018, Springer LNNS, Vol. 63, pp 521-531, 2018.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 Hệ thống giao thông và Phương tiện giao thông thông minh, Nguyễn Tuấn Anh. NXB Giao thông Vận tải, 2017.
2 An toàn Ô tô, Nguyễn Tuấn Anh (Chủ biên), Nguyễn Quang Anh, Trần Thanh An. NXB Giao thông Vận tải, 2017.
3
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Trương Mạnh Hùng Nghiên cứu sinh Nghiên cứu dao động của ô tô khách có sử dụng hệ thống treo khí nén, 2017.
2 Trần Thanh An Nghiên cứu sinh Nghiên cứu tối ưu các thông số hệ thống treo ô tô khách sử dụng tại Việt Nam, 2012.
3 Cao Thanh Nam Học viên Điều khiển hệ thống phanh ABS dựa trên mô hình chuyển động tổng quát của ô tô, 2011.
4 Hoàng Văn Lợi Học viên Điều khiển tối ưu hệ thống treo tích cực bằng Gain - Scheduling, 2011.
5 Nguyễn Hữu Trường Học viên Ổn định quỹ đạo chuyển động của ô tô bằng hệ thống lái tích cực, 2011.
6 Nguyễn Công Tuấn Học viên Điều khiển hệ thống phanh nhằm ổn định quỹ đạo chuyển động của ôtô, 2012.
7 Lê Thế Hùng Học viên Xây dựng mô hình động lực học của ôtô sử dụng hộp số điều khiển tự động, 2012.
8 Đào Công Chuyền Học viên Nghiên cứu ứng dụng Logic mờ chẩn đoán hệ thống phanh ABS, 2012.
9 Phạm Văn Việt Học viên Ứng dụng lý thuyết tối ưu xác định một số thông số kỹ thuật của ô tô khách, 2012.
10 Trần Xuân Huy Học viên Tối ưu thiết kế hệ thống dẫn động lái ô tô tải, 2014.
11 Mai Xuân Quanh Học viên Ứng dụng Logic mờ điều khiển hệ thống lái chủ động trên ô tô, 2013.
12 Trần Văn Công Học viên Ứng dụng Logic mờ điều khiển hệ thống chống lắc ngang chủ động trên ô tô, 2013.
13 Nguyễn Văn Cửu Học viên Ứng dụng thuật toán di truyền tối ưu một số thông số hệ thống treo ôtô, 2013.
14 Phùng Mạnh Hùng Học viên Nghiên cứu mô phỏng động lực học ôtô khi va chạm, 2013.
15 Phan Đình Chiều Học viên Nghiên cứu điều khiển hệ thống ổn định điên tử ESP trên ô tô bằng phương pháp PID, 2014.
16 Trịnh Văn Đức Học viên Nghiên cứu dao động của ô tô với hệ thống treo khí nén, 2014.
17 Trần Bách Khải Học viên Nghiên cứu xác định lượng phát thải ô nhiễm không khí do ô tô trên địa bàn Hà Nội gây ra và các giải pháp hạn chế, 2014.
18 Kiều Văn An Học viên Nghiên cứu xác định quỹ đạo chuyển động của ôtô sau khi va chạm, 2015.
19 Khuất Duy Hiển Học viên Nghiên cứu điều khiển hệ thống lái điện EPS, 2015.
20 Nguyễn Hoàng Huy Học viên Nghiên cứu xác định các thông số động lực học của ô tô sau va chạm, 2015.
21 Quách Huy Phong Học viên Nghiên cứu khả năng ổn định quỹ đạo chuyển động của ô tô sau khi va chạm nhẹ từ phía sau với hệ thống lái chủ động AFS, 2015.
22 Phạm Thanh Phương Học viên Đánh giá các phương pháp điều khiển hệ thống treo khí nén, 2015.
23 Nguyễn Minh Tiến Học viên Nghiên cứu điều khiển bán tích cực hệ thống treo khí nén ô tô khách, 2015.
24 Nguyễn Đình Duy Học viên Nghiên cứu điều khiển hệ thống treo khí nén trên ô tô tải, 2015.
25 Trương Khắc Hiển Học viên Nghiên cứu xây dựng mô hình động lực học hệ thống treo khí nén, 2015.
26 Nguyễn Văn Linh Học viên Nghiên cứu tối ưu thông số kỹ thuật hệ thống treo khí nén trên ô tô khách sản xuất lắp ráp tại Việt Nam, 2015.
27 Trần Anh Minh Học viên Nghiên cứu đánh giá an toàn của người lái khi ô tô va chạm trực diện với vật cản cứng, 2015.
28 Trần Mạnh Hùng (ĐH CNGTVT) Học viên Nghiên cứu điều khiển hệ thống treo khí nén, 2017

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện