Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Văn Khoa
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
17 năm
Bộ môn:
Kinh tế bưu chính viễn thông
Điện thoại:
0911641978
• - Quản trị thương hiệu - Hành vi người tiêu dùng - Quản trị chất lượng - Quản trị sản xuất
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2008 Đề tài KHCN T2006-VTKT-29 “Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác lắp đặt, dịch chuyển thuê bao điện thoại cố định tại công ty viễn thông nội hạt” - Chủ nhiệm đề tài
2 31-12-2009 Đề tài KHCN B2009 – 04 - 90 “Nghiên cứu xây dựng đạo đức kinh doanh trong kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông” - Thư ký đề tài
3 20-12-2014 Đề tài KHCN T2014-VTKT-43 “Nghiên cứu giải pháp phát triển thị trường dịch vụ truyền số liệu dành cho đối tượng khách hàng ngân hàng – tài chính – bảo hiểm của VNPT” - Chủ nhiệm đề tài
4 17-10-2016 Đề tài KHCN 502.02-2015.14 do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted) tài trợ: "Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam" - Thành viên
5 15-12-2016 Đề tài KHCN T2016-VTKT-05 “Nghiên cứu giải pháp phát triển thương hiệu của Tổng công ty viễn thông Mobifone” - Chủ nhiệm đề tài
6 30-06-2017 Đề tài KHCN B2017.KHA.25 "Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 77/NQ-CP và tình hình thành lập, tổ chức hoạt động của Hội đồng trường tại các cơ sở giáo dục đại học" - Thành viên
7 13-11-2017 Đề tài KHCN B2017.KHA.26 "Thực trạng huy động nguồn lực của tổ chức, cá nhân đầu tư cho phát triển các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ngoài công lập" - Thành viên
8 08-12-2017 Đề tài nhánh "Kết nối sản xuất giữa các doanh nghiệp Nhật bản và Việt Nam trong một số ngành sản xuất công nghiệp" thuộc Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia KX.01.13/16-20 - Thành viên
9 20-12-2017 Đề tài KHCN T2017-VTKT-47 "Nghiên cứu ảnh hưởng của việc triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ số tới tình hình kinh doanh dịch vụ điện thoại di động và đề xuất giải pháp cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - Thành viên
10 18-10-2018 Đề tài KHCN T2018-KT-003 "Nghiên cứu giải pháp nâng cao động lực làm việc của giảng viên trường Đại học Giao thông vận tải" - Chủ nhiệm đề tài
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 05-01-2010 Quy mô và tốc độ tăng trưởng của thị trường dịch vụ bưu chính-chuyển phát Việt Nam - Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, Kỳ 1 tháng 1, trang 44-51 - Tác giả
2 05-02-2010 Quan điểm về Gói dịch vụ viễn thông: Góc nhìn mới - Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, Kỳ 1 tháng 2, trang 54-59 - Đồng tác giả
3 05-04-2010 Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức cung cấp dịch vụ bưu chính - Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, Kỳ 1 tháng 4, trang 38-43; Kỳ 1 tháng 5, trang 47-52 - Tác giả
4 01-11-2010 Nghiên cứu thực trạng đạo đức kinh doanh trong bưu chính viễn thông - Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 32 Tháng 11, trang 101-109 - Đồng tác giả
5 05-01-2011 Giải pháp tăng cường đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông - Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, Kỳ 1 tháng 1, trang 56-61 - Đồng tác giả
6 05-02-2011 Nghiên cứu tác động của gói dịch vụ viễn thông tới nhu cầu sử dụng của khách hàng - Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, Kỳ 1 tháng 2, trang 54-58 - Đồng tác giả
7 01-03-2011 Hoạt động xây dựng và triển khai đạo đức kinh doanh trong DNBCVT: Thực trạng và giải pháp - Tạp chí Thông tin KHCN&KTBĐ, Số tháng 3, trang 8-14 - Đồng tác giả
8 01-06-2011 Nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp dành cho doanh nghiệp bưu chính, viễn thông - Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 34 tháng 6, trang 98-103,106 - Đồng tác giả
9 05-05-2012 Một số giải pháp duy trì và phát triển dịch vụ truyền số liệu tại Việt Nam - Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, Kỳ 1 tháng 5, trang 25-29 - Đồng tác giả
10 05-07-2012 Nghiên cứu nhu cầu sử dụng gói dịch vụ viễn thông của khách hàng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh - Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, Kỳ 1 tháng 7, trang 45-52 - Đồng tác giả
11 05-08-2012 Ảnh hưởng của thương hiệu tới hành vi sử dụng dịch vụ điện thoại di động của đối tượng khách hàng sinh viên - Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, Kỳ 1 tháng 8, trang 54-63 - Tác giả
12 05-10-2013 Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối trong kinh doanh dịch vụ Internet ADSL của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt nam (VNPT) - Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, Kỳ 1 tháng 10, trang 51-59 - Đồng tác giả
13 25-12-2014 Nhu cầu sử dụng dịch vụ truyền số liệu của khách hàng Ngân hàng–Tài chính–Bảo hiểm - Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, Kỳ 2 tháng 12, trang 41-47 - Đồng tác giả
14 05-12-2015 Giải pháp gia tăng lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ di động của Viettel - Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, Kỳ 1 tháng 12, trang 34-41 - Đồng tác giả
15 31-08-2016 Nghiên cứu tác động của truyền thông marketing tới nhận thức của khách hàng về thương hiệu: Áp dụng cho trường hợp Mobifone - Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 53 - tháng 8/2016, trang 45-50 - Đồng tác giả
16 30-06-2017 Đo lường chất lượng cảm nhận của sinh viên đại học ngoài công lập tại Việt Nam về dịch vụ giáo dục đại học - Hội thảo khoa học quốc gia "Marketing tại Việt Nam từ lý thuyết đến thực tiễn", Đại học Kinh tế quốc dân - tháng 6/2017, trang 25-39 - Đồng tác giả
17 31-08-2017 Nghiên cứu hành vi của khách hàng đối với dịch vụ chuyển mạng giữ số tại Việt Nam - Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 59 - tháng 8/2017, trang 68-74 - Đồng tác giả
18 15-04-2018 Nghiên cứu chất lượng dịch vụ giáo dục của các trường mầm non và phổ thông ngoài công lập dựa trên đánh giá của phụ huynh - Tạp chí Khoa học Thương mại, Số 116 - tháng 4/2018, trang 53-64 - Đồng tác giả
19 30-06-2018 Nghiên cứu chất lượng cảm nhận của khách hàng về dịch vụ hậu cần cho thương mại điện tử của Viettel Post - Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 64 - tháng 6/2018, trang ... - Tác giả
20 30-08-2018 Nghiên cứu tác động của sự công bằng trong ghi nhận và cơ hội thăng tiến tới động lực làm việc của giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải - Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 65 - tháng 8/2018, trang 36-44 - Tác giả
21 30-11-2018 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chuyển mạng giữ số của khách hàng: áp dụng cho trường hợp mạng Viettel - Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số Đặc biệt - tháng 11/2018, trang 213-222 - Đồng tác giả
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2008-08-08 Tổ chức và triển khai các hoạt động Quan hệ công chúng (PR) trong Doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông - NXB Bưu điện - Tham gia
2 2012-06-18 Giáo trình Quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông - NXB Giao thông vận tải - Tham gia
3 2015-06-19 Giáo trình Tổ chức sản xuất kinh doanh bưu chính viễn thông - NXB Giao thông vận tải - Tham gia

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện