Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Ngô Ngọc Quý
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Trung tâm KHCN GTVT
Thâm niên giảng dạy:
17 năm
Bộ môn:
Phòng TN Công trình
Điện thoại:
0912572327
• Nghiên cứu sức kháng cắt của Bê tông nhựa
STT Thời gian Nội dung
1 06-12-2002 Đề tài mã số KHCN 04-04-02:” Thiết kế thiết bị đo đa kênh, lưu trữ, cảnh báo nồng độ khí độc trong môi trường do các phương tiện giao thông gây ra”- Chủ nhiệm đề tài:TS. Vũ Đức Minh. Thành viên tham gia: Nguyễn Văn Nghĩa, Lương Xuân Chiểu, Ngô Ngọc Quý
2 06-12-2003 Đề tài mã số B2003-35-43 :” Nghiên cứu, thiết kế chế thử thiết bị đo (Data logger) 8 kênh/12bits”- Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Văn Khuê. Thành viên tham gia: GS.TS. Nguyễn Viết Trung, KS. Lương Xuân Chiểu, KS. Ngô Ngọc Quý.
3 03-08-2007 Đề tài mã số B2007-04-50 “Bằng phương pháp thực nghiệm thiết lập mối quan hệ giữa cường độ nén bê tông và vận tốc truyền sóng siêu âm đối với bê tông cường độ cao”- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lương Xuân Chiểu- Thành viên tham gia: ThS. Vũ Quang Trung, ThS. Ngô Ngọc Quý.
4 08-12-2016 Đề tài mã số T2016 - CT- 72 “Nghiên cứu đề xuất mô hình thí nghiệm xác định chỉ tiêu kháng cắt của bê tông nhựa chặt”- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Ngọc Quý - Thành viên tham gia: PGS.TS Trần Thị Kim Đăng, ThS. Lương Xuân Chiểu
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện