Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Vũ Tuấn Đạt
Năm sinh:
1975
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
16 năm
Bộ môn:
Cơ khí ô tô
Điện thoại:
04.37664046
• Động lực học phương tiện; Độ bền và tối ưu hóa kết cấu; Mô phỏng bằng CAD-CAE (Advanced simulation with CAD-CAE softwares)
STT Thời gian Nội dung
1 02-11-2000 "Khai thác và sử dụng hệ thống điện - điện tử trên xe Daewoo Cielo" - Đề tài KHCN cấp trường - Chủ nhiệm đề tài
2 09-05-2013 "Nghiên cứu thiết kế tối ưu cách chấn cho tổng thành động lực trên đầu máy" - Phòng thí nghiệm trong điểm cấp quốc gia về động lực kéo - Hạng mục trọng điểm - Trường ĐH Giao thông Tây Nam, Trung Quốc - Tham gia
3 16-12-2015 "Nghiên cứu dự báo tuổi thọ độ bền mỏi cho khung ô tô tải Cửu Long CLKC9650D2" - Đề tài KHCN cấp trường - Chủ nhiệm đề tài
4 30-08-2017 Đánh giá độ bền mỏi của kết cấu nhíp hệ thống treo cân bằng phụ thuộc trên ô tô tải Hyundai HD700 bằng mô hình lý thuyết
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-01-2000 23-09-2016 Trường ĐH GTVT Khai thác kỹ thuật ô tô - máy kéo; Tính toán đệ bền và tối ưu hóa kết cấu khung xương ô tô
2 01-09-2008 31-07-2013 Trường ĐH Giao thông Tây Nam - Trung Quốc Nghiên cứu động lực học và dự báo tuổi thọ độ bền mỏi cho tổ hợp rơ móoc thủy lực
STT Thời gian Bài báo
1 01-05-2003 Đề xuất dạng kết cấu khung ô tô tải cỡ trung sản xuất tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải – ĐH GTVT , Số 5, 2003, 221-226
2 21-10-2011 Durability Analysis on Hydraulic Suspension System of Modular Assembled Trailer. International Conference on Vibration, Structural Engineering and Measurement ICVSEM, Vol.105-107, 10/2011, 227-232 - EI Compendex
3 01-01-2013 Study on Finite Element Modeling Methods of Two-Stage Vibration Isolation System. China: Machinery Design and Manufacturing, Vol. 263(1), 2013, 244-249
4 01-02-2013 Rigid-Flexible Coupling Simulation and Vibration Experiment Analysis for Hydraulic Modular Trailers. China: Machinery Design and Manufacturing, Vol. 264(2), 2013, 122-126
5 01-10-2013 Phân tích dao động riêng cho kết cấu khung của tổ hợp rơ-móoc thủy lực.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải – ĐH GTVT , Số đặc biệt, tháng 10/2013, 50-54
6 01-02-2014 Loading Scheme Design and Static-Dynamic Response Analysis for Hydraulic Modular Trailers. China: Journal of Machine Design, Vol 31 (2), 2014, 58-63
7 01-02-2014 Dynamic Response Analysis and Bogie Frame Fatigue Life Prediction of Hydraulic Modular Trailers. China: Machinery Design and Manufacturing, Vol. 276(2), 2014, 69-72
8 01-04-2014 Design and decoupling optimization of two-stage vibration isolation system. Journal of Vibration Measurement and Diagnosis, Vol. 34(2), 2014, 361-365 – EI Compendex
9 15-04-2014 Dynamics Response Characteristics and Swing-arm Fatigue Analysis of Hydraulic Modular Trailer Based on Rigid-flexible Coupling Simulation.Journal of Vibration and Shock, Vol 33 (7), 2014, 37-44 – EI Compendex
10 01-06-2014 Khảo sát dao động ô tô tải tự đổ CL-KC9650D2 với kết cấu khung đàn hồi. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải – ĐH GTVT , Số 46, 2014, 53-58
11 01-09-2014 Phân tích dao động riêng và tính bền cho kết cấu khung ô tô tải CL-KC9650D2. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 9, 2014, 9-13
12 01-04-2015 Dự báo tuổi thọ độ bền mỏi cho khung ô tô tải CL-KC9650D2. Tạp chí Khoa học công nghệ - ĐH Công nghiệp Hà Nội, Số 27, 2015, 195-197
13 01-06-2015 Experimental isolation effect analysis of two-stage vibration isolation system. Journal of Vibration, Measurement and Diagnosis, Vol 35 (3), 2015, 547-552 - EI Compendex
14 01-11-2015 Phân tích động lực học kết cấu khung xương ô tô khách thành phố. Tạp chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải – ĐH GTVT, Số đặc biệt, tháng 11/2015, 123-127
15 01-02-2016 Tính toán độ cứng chịu xoắn và độ bền kết cấu khung xương ô tô khách. Tạp chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải – ĐH GTVT, Số 50, 2016, 94-98
16 21-08-2016 Fatigue life prediction for swing-arm structure of hydraulic modular assembled trailer. “Proceedings of The 2016 International Conference ICATSD 2016-AMTAE, Ho Chi Minh City, August 21-23, 2016”
17 01-09-2016 Tối ưu hóa kết cấu khung satxi ô tô khách Transinco 1-5K29. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt, tháng 9/2016. 125-130
18 01-10-2016 Xây dựng đường đặc tính đàn hồi và kiểm tra bền cho bộ phận đàn hồi nhíp lá. Tạp chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải – ĐH GTVT, số 54, 2016, 33-38
19 01-10-2016 Khảo sát dao động của ô tô đầu kéo HD700 trên cơ sở mô phỏng động lực học đa vật thể có kể đến biến dạng đàn hồi. Tạp chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải – ĐH GTVT, số 54, 2016, 68-73
20 01-02-2017 Tính bền dầm cầu trước cho ô tô tải cỡ trung. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 1+2, 2017, 29-31
21 01-02-2017 Dự báo tuổi thọ mỏi cho dầm cầu trước ô tô tải cỡ trung. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 1+2, 2017, 51-55
22 01-03-2017 Lựa chọn hợp lý tham số kết cấu cho hệ cách chấn hai lớp. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 3, 2017, 15-18
23 01-05-2017 Nghiên cứu ảnh hưởng của tham số kết cấu đến dao động của kết cấu con trong hệ cách chấn nhiều lớp. Tạp chí Giao thông vận tải, số 5, 2017, 49-51
24 01-06-2017 Đánh giá tuổi thọ mỏi của bộ phận đàn hồi nhíp lá trên hệ thống treo cân bằng. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 6, 2017, 183-187
25 01-07-2017 Nghiên cứu phương pháp mô phỏng mấp mô mặt đường trên miền thời gian.Tạp chí Khoa học Công nghệ xây dựng, TRường Đại học xây dựng, Số 11(4), 2017, 123-128
26 01-09-2017 So sánh thuật toán tiệm cận gần đúng và thuật toán bậc nhất trong tối ưu hóa biên dạng kết cấu. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 9, 2017, 38-44
27 01-06-2018 Tính bền kết cấu sơ mi rơ moóc-xi téc chở xi măng rời. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải – ĐH GTVT , Số 64, 2018, 49-55
28 01-10-2018 Phân tích đặc trưng động lực học cho kết cấu sơ mi rơ moóc-xi téc chở xi măng rời. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 10, 2018, 102-107
29 01-04-2019 Tính bền kết cấu khung giá chuyển hướng toa xe hàng MC bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải – ĐH GTVT , Số 69, 2019, 57-65
30 01-06-2019 Đánh giá tuổi thọ mỏi cho khung giá chuyển hướng của toa xe hàng MC.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải – ĐH GTVT, số 70(1), 2019, 1-10
31 01-02-2020 Dự báo tuổi thọ đến khi xuất hiện vết nứt mỏi cho trục bánh xe của toa xe hàng MC. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải – ĐH GTVT, 71(2), 2020, 91-100
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-07-01 Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô (Chủ biên), Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2016
2 2017-08-30 Thiết kế cơ sở sản xuất ngành ô tô (Tham gia), Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2017
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 24-12-2015 Nguyễn Đăng Hòa K21.2 Học viên Nghiên cứu dao động của tổ hợp ô tô - sơ mi rơ moóc nhiều cầu HD700 - ASEAN S403 -D
2 23-09-2016 Trần Ngọc Sơn K21.2 Học viên Nghiên cứu tối ưu hóa kết cấu khung xương xe khách sản xuất tại Việt Nam
3 Huỳnh Lê Nguyễn K21.2 Học viên Nghiên cứu mô phỏng va chạm trực diện của ô tô khách sản xuất lắp ráp tại việt nam
4 Nguyễn Tiến Phương K22.2 Học viên KHẢO SÁT DAO ĐỘNG Ô TÔ HUYNDAI HD700 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ANSYS VÀ ADAMS
5 Nguyễn Quốc Đại K23.1 Học viên NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG BIÊN DẠNG MẶT ĐƯỜNG TRONG KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA Ô TÔ
6 Thái Dức Tâm K22.2 Học viên
7 14-04-2014 08-12-2014 Trần Văn Đăng K20.2 Học viên Dự báo tuổi thọ độ bền mỏi cho khung xe tải tự đổ CL-KC9650D2
8 14-04-2014 08-12-2014 Nguyễn Đình Tuấn K20.2 Học viên Tính toán kết cấu khung xe tải tự đổ CL-KC9650D2 bằng phương pháp phần tử hữu hạn
9 08-12-2014 26-08-2015 Đỗ Văn Kiên K21.1 Học viên Nghiên cứu động lực học kết cấu khung xương ô tô khách sản xuất tại Việt Nam
10 08-12-2014 26-08-2015 Nguyễn Đình Thế K21.1 Học viên Tính toán kết cấu khung xương ô tô khách sản xuất tại Việt Nam
11 08-12-2014 Hoàng Văn Hào K21.1 Học viên Nghiên cứu tối ưu hóa kết cấu khung sơ mi rơ moóc Z751-ASEAN S403-D1
12 08-10-2015 Ngô Quang Tuân K22.1 Học viên Tính toán kết cấu khung và lựa chọn phương án chất tải cho tổ hợp rơ moóc thủy lực nhiều trục
13 08-09-2016 Nguyễn Công Tuấn Nghiên cứu sinh Nghiên cứu xác định khối lượng ô tô theo thời gian thực - Hướng dẫn 2

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện