Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đỗ Đức Tuấn
Năm sinh:
1950
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
37 năm
Bộ môn:
Đầu máy toa xe
Điện thoại:
0913905814
• Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật nâng cao tính năng khai thác, sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa đầu máy, toa xe
• Nghiên cứu đánh giá hao mòn, độ tin cậy, tuổi thọ, tuổi bền mỏi và chẩn đoán trạng thái kỹ thuật của đầu máy, toa xe trong quá trình khai thác
• Nghiên cứu tính toán sức kéo, xác định nhu cầu sức kéo đầu máy diesel trong ngành đường sắt Việt Nam
STT Thời gian Nội dung
1 Chủ trì đề mục đề tài NCKH cấp Bộ năm 1998. Nghiên cứu khuynh hướng phát triển các phương tiện GTVT chủ yếu cho các ngành kinh tế của VN đến năm 2020. Nghiệm thu năm 2001 đạt loại Xuất sắc.
2 Chủ trì đề tài NCKH cấp Trường 1999, mã số T99-CK-90. Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, cải tạo bánh xe liền khối đầu máy D5H thành bánh xe có băng đa. Nghiệm thu năm 2000 đạt loại Xuất sắc
3 Thư ký khoa học Đề tài NCKH cấp Bộ năm Cấp Bộ năm 2011, mã số B2011-04-04. Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đo ghi tốc độ và một số tham số vận hành cho đầu máy xe lửa (ứng dụng cho đầumáy D14E) (Chủ trì Đỗ Việt Dũng). Nghiệm thu 11/2013 đạt loại Tốt
4 Tham gia đề tài NCKH cấp Trường năm 2013, mã số T2013-CK-28. Xây dựng phần mềm đánh giá các chỉ tiêu độ tin cậy của phần tử và hệ thống trên đầu máy, toa xe trên cơ sở ngôn ngữ lập trình Matlab (Chủ trì Nguyễn Đức Toàn). Nghiệm thu ngày /11/2013 đạt loại Tốt
5 Tham gia đề tài NCKH cấp Trường năm 2014, mã số T2014-CK-26. Nghiên cứu quá trình lan truyền vết nứt của vật liệu khung giá chuyển hướng đầu máy D19E sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam (Chủ trì Phạm Lê Tiến). Nghiệm thu ngày /12/2014 đạt loại Tốt
6 Chủ trì đề tài NCKH cấp Trường năm 2016, mã số T2015-CK-43. Thử nghiệm và xác định các đặc trưng mỏi của vật liệu chế tạo toa xe trên máy thử nghiệm mỏi kéo tại Phòng thí nghiệm Trường đại học GTVT. Đang thực hiện
7 23-01-1986 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ năm 1985. Xác định độ giảm công suất hữu ích động cơ đầu máy diesel do ảnh hưởng của hao mòn nhóm pittông-plông-giơ bơm cao áp có xét tới nhiệt độ môi trường vận dụng. Nghiệm thu ngày 23/01/1986 đạt loại Khá
8 21-01-1987 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ năm 1986. Khảo sát quá trình hao mòn trục khuỷu động cơ đầu máy diesel và đề xuất quy trình bảo dưỡng sửa chữa hợp lý. Nghiệm thu ngày 21/01/1987 đạt loại Xuất sắc
9 05-10-1990 Tham gia đề tài NCKH cấp Nhà nước 34B-03-01. Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp kỹ thuật nâng cao tính năng khai thác, sử dụng và sửa chữa đầu máy diesel trên đường sắt Việt Nam. Nghiệm thu ngày 05/10/1990 đạt loại Khá
10 29-04-1994 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ năm 1993, mã số B93-17-35. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố vận dụng tới tiêu hao nhiên liệu đơn vị của đầu máy diesel. Nghiệm thu ngày 29/4/1994 đạt loại Xuất sắc
11 30-03-1995 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ năm 1994, mã số B94-69-43. Nghiên cứu nguyên nhân và đề xuất biện pháp phòng ngừa hiện tượng xâm thực blốc và sơmi xilanh động cơ đầu máy D12E. Nghiệm thu ngày 30/3/1995 đạt loại Khá
12 20-03-1996 Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu độ tin cậy vận dụng của đầu máy trên ĐSVN và lựa chọn phương pháp đánh giá ảnh hưởng của chúng tới hiệu quả vận tải đường sắt. Nghiệm thu ngày 20/3/1996 đạt loại Xuất sắc
13 09-05-1997 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ năm 1996, mã số B96-35-22.Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị chuyển đổi tốc độ tự động cho đầu máy Ấn Độ D13E. Nghiệm thu ngày 09/5/1997 đạt loại Xuất sắc
14 15-05-1998 Tham gia đề tài NCKH cấp Bộ năm 1997, mã số B97-35-36. Nghiên cứu chế độ làm việc hợp lý của đầu máy diesel truyền động điện khai thác trên ĐSVN theo chỉ tiêu chi phí nhiên liệu nhỏ nhất trong vận dụng. Nghiệm thu ngày 15/5/1998 đạt loại Xuất sắc
15 21-07-1999 Chủ trì đề tài NCKH cấp Trường 1998, mã số T98-CK-92. Xây dựng chương trình xử lý số liệu thống kê các đại lượng ngẫu nhiên cho việc nghiên cứu hao mòn và độ tin cậy của đầu máy diesel. Nghiệm thu ngày 21/7/1999 đạt loại Xuất sắc
16 01-06-2001 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ trọng điểm năm 2000, mã số B2000-35-106-TĐ. Nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá độ bền giá độ bền giá chuyển hướng đầu máy D9E vận dụng trên đường sắt Việt Nam. Nghiệm thu ngày 01/6/2001 đạt loại Xuất sắc
17 19-08-2003 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ năm 2002, mã số B2002-35-38. Nghiên cứu, thiết kế hệ thống thiết bị chế biến và cung cấp cát cho đầu máy diesel năng suất 2-3 m3/h tại Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn (Trạm chế biến và cung cấp cát). Nghiệm thu ngày 19/8/2003 đạt loại Xuất sắc
18 12-04-2005 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ năm 2004, mã số B2004-35-81. Nghiên cứu, xây dựng phần mềm tính toán sức kéo, xác định và dự báo nhu cầu sức kéo cho ngành đường sắt Việt Nam. Nghiệm thu ngày 12/4/2005 đạt loại Xuất sắc
19 03-03-2008 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ năm 2006, mã số B2006-04-02. Xây dựng Phần mềm quản lý kỹ thuật và chất lượng đầu máy diesel trong quá trình vận dụng, bảo dưỡng và sửa chữa. Nghiệm thu ngày 03/3/2008 đạt loại Tốt
20 15-11-2009 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ năm 2008, mã số B2008-04-64. Nghiên cứu cơ sở tối ưu hoá thời hạn làm việc của các bộ phận trên đầu máy diesel sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam. Nghiệm thu ngày 15/11/2009 đạt loại Tốt
21 16-09-2011 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ năm 2010, mã số B2010-04-111. Nghiên cứu thử nghiệm độ bền thùng xe, bệ xe và giá chuyển hướng toa xe khách Rumani sử dụng tại Xí nghiệp toa xe Sài Gòn. Nghiệm thu ngày 16/9/2011 đạt loại Tốt
22 31-01-2015 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ năm 2012, mã số B2012-04-07. Nghiên cứu đánh giá độ bền và độ bền mỏi kết cấu bộ phận chạy đầu máy, toa xe sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam. Nghiệm thu ngày 31/01/2015 đạt loại Tốt
23 26-12-2015 Tham gia đề tài NCKH cấp Trường năm 2015, mã số T2015-CK-31. Xây dựng phần mềm tính toán xác định thời hạn làm việc hợp lý giữa các lần sửa chữa của các chi tiết, bộ phận trên đầu máy, toa xe có xét tới chi phí sửa chữa và mức đảm bảo tin cậy cho trước trên cơ sở ngôn ngữ lập trình Matlab (Chủ trì Nguyễn Đức Toàn). Nghiệm thu ngày 26/12/2015 đạt loại Tốt
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 Hà Nội, Việt Nam Hội nghị khoa học-công nghệ ngành Giao thông Vận tải giai đoạn 1999-2004. Đỗ Đức Tuấn. Cơ sở lý thuyết xây dựng phần mềm tính toán và dự báo nhu cầu sức kéo đầu máy trong ngành đường sắt Việt Nam.Tuyển tập các báo cáo khoa học, Chuyên ngành Công nghiệp Giao thông Vận tải, trang 200-210
2 Hà Nội, Việt Nam Hội nghị khoa học-công nghệ ngành Giao thông Vận tải giai đoạn 1999-2004. Đỗ Đức Tuấn, Võ Trung Dũng. Phần mềm tính toán sức kéo, xác định và dự báo nhu cầu sức kéo trong ngành đường sắt Việt Nam.Tuyển tập các báo cáo khoa học, Chuyên ngành Công nghiệp Giao thông Vận tải, trang 211-226
3 05-04-2013 Hà Nội, Việt Nam Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ III. Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đông Hải. Đánh giá thời hạn làm việc và độ tin cậy của bộ trục bánh xe đầu máy D9E, D13E và D19E vận dụng tại Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn theo hao mòn mặt lăn và gờ bánh. Kỷ yếu Hội nghị, Phân ban Cơ khí-Động lực, trang 702-710
4 Hà Nội, Việt Nam Hội thảo Khoa học về đóng tàu, vận tải thủy, công nghiệp dầu khí biển và thiết bị, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt (Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành Đăng kiểm Việt Nam). Đỗ Đức Tuấn. Đánh giá tuổi bền mỏi kết cấu khung giá chuyển hướng đầu máy, toa xe trong điều kiện Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo, NXB Giao thông Vận tải, trang 290-300
5 06-11-2015 Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Hội nghị KH và CN toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV năm 2015. Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến, Nguyễn Đức Toàn. Thử nghiệm, xây dựng đường cong mỏi, xác đing giới hạn mỏi vật liệu khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy, toa xe sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM, Tập 1,trang 813-820
6 06-11-2015 Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Hội nghị KH và CN toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV năm 2015. Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến, Nguyễn Đức Toàn. Phương pháp đánh giá tuổi bền mỏi khung giá chuyển hướng đầu máy, toa xe sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam theo quan điểm tổn thương tích lũy. Kỷ yếu Hội nghị, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM, Tập 1,trang 802-812
7 18-12-2002 20-12-2002 Hà Nội, Việt Nam Hội nghi Cơ học toàn quốc lần thứ VII. Đỗ Đức Tuấn. Nghiên cứu xác định một số đặc trưng hao mòn mặt lăn và gờ bánh xe đầu máy diesel sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam. Tuyển tập Công trình, tập 5, Cơ học máy,trang 101-109
8 18-12-2002 20-12-2002 Hà Nội, Việt Nam Hội nghi Cơ học toàn quốc lần thứ VII. Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Cao Nhạc .Thiết lập hệ phương trình đại số tuyến tính mô tả trạng thái kỹ thuật của đầu máy diesel với tư cách là một hệ thống kỹ thuật phức hợp trong quá trình khai thác trên tuyến đường sắt.Tuyển tập Công trình, Tập 5, Cơ học máy, trang 109-118
9 18-12-2002 20-12-2002 Hà Nội, Việt Nam Hội nghi Cơ học toàn quốc lần thứ VII. Đỗ Đức Tuấn, Đỗ Việt Dũng. Nghiên cứu xác định và đánh giá độ tin cậy của các hệ thống trên đầu máy diesel truyền động điện sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam. Tuyển tập Công trình, Tập 5, Cơ học máy, trang 242-249
10 18-12-2002 20-12-2002 Hà Nội, Việt Nam Hội nghi Cơ học toàn quốc lần thứ VII. Đỗ Đức Tuấn. Nghiên cứu đánh giá độ bền mỏi kết cấu khung giá chuyển hướng đầu máy D9E sử dụng trên đường sắt Việt Nam.Tuyển tập Công trình, Tập 3, Cơ học vật rắn biến dạng, trang 640-646
11 18-12-2002 20-12-2002 Hà Nội, Việt Nam Hội nghi Cơ học toàn quốc lần thứ VII. Đỗ Đức Tuấn, Trần Văn Khuê. Xác định ứng suất dư trên khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D9E sử dụng trên đường sắt Việt Nam.Tuyển tập Công trình, Tập III, Cơ học vật rắn biến dạng, trang 647-652
12 14-03-2012 16-03-2012 Hong Cong, China Intrernational MutiConference of Engineers and Computer Scienntists 2012. Do Duc Tuan, Vo Trong Cang. Detrermining the Repairing for the Means of Transportation with Regard the Unexpected Failures and Repairing Costs
13 29-05-2012 31-05-2012 Chongqing, China 9th Intrernational Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery FSKD 2012. Vo Trong Cang, Do Duc Tuan. Reliability Based Calculation of Repairing Interval of Locomotive Wheel Axles
STT Thời gian Bài báo
1 Đỗ Đức Tuấn. Xung quanh vấn đề “Xây dựng chu kỳ sửa chữa đầu máy diesel ở Việt Nam”. Thông tin KHKT Trường Đại học Giao thông Sắt-Bộ, số 1-1985
2 Đỗ Đức Tuấn. Ảnh hưởng của hao mòn các chi tiết cơ cấu phối khí tới độ giảm công suất hữu ích của động cơ đầu máy diesel. Thông tin KHKT Trường Đại học Giao thông Sắt-Bộ, số 3-1985
3 Đỗ Đức Tuấn. Một số kết quả nghiên cứu độ bền lâu và và độ tin cậy của động cơ đầu máy diesel vận dụng ở Việt Nam.Tuyển tập các công trình NCKH 1983-1985, Trường Đại học Giao thông Sắt-Bộ
4 Đỗ Đức Tuấn. Một số quan điểm về vấn đề thay thế và sử dụng dầu bôi trơn trên động cơ đầu máy diesel. Thông tin KHKT Trường Đại học Giao thông Sắt-Bộ, số 4-1986
5 Đỗ Đức Tuấn. Độ giảm công suất hữu ích của động cơ đầu máy diesel do ảnh hưởng của hao mòn nhóm pittông-plông-giơ bơm cao áp có xét tới nhiệt độ môi trường vận dụng. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Giao thông Vận tải (Bộ GTVT), số 1-1986
6 Đỗ Đức Tuấn. Một số kết quả khảo sát quá trình hao mòn chi tiết động cơ đầu máy diesel vận dụng trên đường sắt Việt Nam.Thông báo KH của các Trường ĐH. Chuyên đề Cơ khí 1986
7 Đỗ Đức Tuấn, Phạm Trường Thắng. Xung quanh vấn đề xây dựng chu kỳ sửa chữa đàu máy diesel ở Việt Nam.Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Giao thông Vận tải (Bộ GTVT), Số 1-1987
8 Đỗ Đức Tuấn. Phương pháp đánh giá mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố vận dụng tới tiêu hao nhiên liệu đơn vị của đầu máy diesel.Thông tin KHKT Trường Đại học GTVT, Mục nghiên cứu Số 1-1993
9 Đỗ Đức Tuấn. Một số kết quả nghiên cứu về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố vận dụng tới tiêu hao nhiên liệu đơn vị của đầu máy diesel.Thông tin KHKT Trường Đại học GTVT, Mục nghiên cứu Số 3-1993
10 Đỗ Đức Tuấn. Mô hình hoá chi phí nhiên liệu cho sức kéo đoàn tàu.Thông tin KHKT Trường Đại học GTVT, Mục nghiên cứu Số 1-1994
11 Đỗ Đức Tuấn. Phân tích nguyên nhân và đề xuất biện pháp phòng ngừa hiện tượng xâm thực blốc và sơmi xilanh động coư đầu máy D12E.Thông tin KHKT Trường Đại học GTVT, Mục nghiên cứu Số 2-1994
12 Đỗ Đức Tuấn. Xác định một số chỉ tiêu độ tin cậy vận dụng của đầu máy D13E trên đường sắt Việt Nam.Thông tin KHKT Trường Đại học GTVT, Mục nghiên cứu, Số 1-1995
13 Đỗ Đức Tuấn. Nghiên cứu đánh giá một số chỉ tiêu độ tin cậy vận dụng của đầu máy diesel trên đường sất Việt Nam.Thông tin KHKT Trường Đại học GTVT, Mục nghiên cứu, Số 2-1995
14 Đỗ Đức Tuấn. Phân tích kết quả nghiên cứu xác định các chỉ tiêu độ tin cậy vận dụng của đầu máy diesel thuộc Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn.Thông tin KHKT Trường Đại học GTVT, Mục nghiên cứu, Số 3-1995
15 Đỗ Đức Tuấn. Nghiên cứu đánh giá mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố vận dụng tới tiêu hao nhiên liệu đơn vị cuả đầu máy diesel.Thông báo KH của các Trường ĐH. Chuyên đề Cơ khí, 1995
16 Đỗ Đức Tuấn. Xác định một số chỉ tiêu độ tin cậy vận dụng của đầu máy diesel trên đường sắt Việt Nam.Thông báo KH của các Trường ĐH. Chuyên đề Cơ khí, 1995
17 Đỗ Đức Tuấn. Đánh giá ảnh hưởng của độ tin cậy vận dụng đầu máy tới hiệu quả vận tải đường sắt.Thông tin KHKT Trường Đại học GTVT, Mục nghiên cứu, Số 1-1996
18 Đỗ Đức Tuấn, Đỗ Việt Dũng. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống chuyển đổi tốc độ tự động cho đầu máy diesel TĐĐ D13E.Thông tin KHKT Trường Đại học GTVT, Mục nghiên cứu, Số 2-1996
19 Đỗ Đức Tuấn, Đỗ Việt Dũng. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt rơle áp lực cho đầu máy diesel D12E.Thông tin KHKT Trường Đại học GTVT, Mục nghiên cứu, Số 1-1997
20 Đỗ Đức Tuấn. Nghiên cứu xác định một số đặc trưng hao mòn nhóm pittông-xécmăng-xilanh động cơ đầu máy diesel công suất lớn vận dụng trên ĐSVN trong giai đoạn 1990-1998.Tuyển tập Công trình KH,Trường Đại học GTVT, 1998
21 Đỗ Đức Tuấn, Đỗ Việt Dũng. Một số giải pháp công nghệ và kết cấu cải tạo bánh xe liền khối đầu máy D5H thành bánh xe có băng đa.Tuyển tập Công trình KH,Trường Đại học GTVT, 11/2000, Tập 3, Cơ khí Giao thông
22 Đỗ Đức Tuấn. Tính toán độ dôi mối ghép băng đa-mâm bánh khi cải tạo bánh xe liền khối đầu máy D5H thành bánh xe có băng đa.Tuyển tập Công trình KH,Trường Đại học GTVT, 11/2000, Tập 3, Cơ khí Giao thông
23 Đỗ Đức Tuấn, Đỗ Việt Dũng. Phương pháp xây dựng và phân tích mô hình chẩn đoán trạng thái kỹ thuật máy điện kéo trên đầu máy diesel.Tuyển tập Công trình KH,Trường Đại học GTVT, 11/2000, Tập 3, Cơ khí Giao thông
24 Đỗ Đức Tuấn, Trần Văn Khuê, Đỗ Việt Dũng. Một số kết quả dò siêu âm vết nứt và đo ứng suất dư trên khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D9E tại Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn. Tuyển tập Công trình KH,Trường Đại học GTVT, 11/2000, Tập 3, Cơ khí Giao thông
25 Đỗ Đức Tuấn, Trần Văn Khuê, Đỗ Việt Dũng. Một số kết quả đo ứng suất tĩnh trên giá xe, khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D9E tại Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn.Tuyển tập Công trình KH,Trường Đại học GTVT, 11/2000, Tập 3, Cơ khí Giao thông
26 Đỗ Đức Tuấn. Xác định và đánh giá một số chỉ tiêu độ tin cậy vận dụng của đầu máy diesel trong ngành đường sắt Việt Nam.Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ GTVT), Số 11/2001
27 Đỗ Đức Tuấn. Nghiên cứu thử nghiệm đánh giá độ bền mỏi kết cấu bộ phận chạy đầu máy D9E sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam.Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 8, Đại học Bách khoa Tp. HCM, 4/2002
28 Đỗ Đức Tuấn. Nghiên cứu thử nghiệm xác định các đặc trưng cơ học và đặc trưng mỏi mẫu vật liệu giá xe, khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D9E sử dụng tại Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn.Thông tin KHKT Trường Đại học GTVT, Mục nghiên cứu, Số 1-2002
29 Nguyễn Cao Nhạc, Đỗ Đức Tuấn. Thiết lập chương trình tính toán và kiểm nghiệm năng lực hãm tay trong an toàn vận hành đoàn tầu khách Thống Nhất. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải. Số 1, 11/2002
30 Đỗ Đức Tuấn, Võ Trung Dũng. Xây dựng chương trình tính toán sức kéo và chương trình xác định nhu cầu sức kéo đầu máy cho ngành đường sắt Việt Nam.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải. Số 1, 11/2002
31 Đỗ Đức Tuấn, Trần Văn Khuê. Nghiên cứu, thử nghiệm xác định ứng suất và dao động của giá xe và giá chuyển hướng đầu máy D9E vận dụng trên đường sắt Việt Nam.Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ GTVT), Số 4/2002
32 Đỗ Đức Tuấn. Nghiên cứu, thử nghiệm các đặc trưng mỏi của kết cấu khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D9E sử dụng trên đường sắt Việt Nam.Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ GTVT), Số 6/2002
33 Đỗ Đức Tuấn. Nghiên cứu đánh giá độ bền mỏi kết cấu khung giá chuyển hướng đầu máy D9E sử dụng trên đường sắt Việt Nam.Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ GTVT), Số 9/2002
34 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Cao Nhạc, Đỗ Việt Dũng. Cơ sở đánh giá các chỉ tiêu độ tin cậy của đầu máy diesel với tư cách là một hệ thống kỹ thuật phức hợp.Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ GTVT), Số 10/2002
35 Đỗ Đức Tuấn, Đỗ Việt Dũng. Nghiên cứu xác định và đánh giá độ tin cậy của các hệ thống trên đầu máy diesel truyền động điện sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam.Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ GTVT), Số 11/2002
36 Đỗ Đức Tuấn. Nghiên cứu xác định một số đặc trưng hao mòn chi tiết nhóm pittông-xécmăng-xilanh động cơ đầu máy diesel sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam.Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 7/2003
37 Đỗ Đức Tuấn, Đỗ Việt Dũng. Phân tích và đánh giá độ tin cậy của các phân hệ trên đầu máy diesel truyền động điện sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Số 3, 3/2003
38 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Hữu Chí. Tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển cát ướt và hệ thống sàng cát của Trạm chế biến và cung cấp cát cho đầu máy tại Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Số 5, 11/2003
39 Đỗ Đức Tuấn, Võ Trung Dũng. Xây dựng phần mềm tính toán sức kéo đầu máy cho ngành đường sắt Việt Nam.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Số 5, 11/2003
40 Đỗ Đức Tuấn. Tính toán thiết kế tang sấy và lựa chọn thiết bị đốt của Trạm chế biến và cung cấp cát cho đầu máy tại Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Số 5, 11/2003
41 Đỗ Đức Tuấn, Võ Trung Dũng. Nghiên cứu hệ thống hoá số liệu kỹ thuật đầu máy diesel phục vụ quá trình bảo dưỡng sửa chữa tại Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn làm tiền đề cho quản lý chất lượng sửa chữa theo tiêu chuẩn ISO.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Số 5, 11/2003
42 Đỗ Đức Tuấn, Võ Trung Dũng. Xây dựng phần mềm xác định và dự báo nhu cầu sức kéo cho ngành đường sắt Việt Nam.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Số 5, 11/2003
43 Đỗ Đức Tuấn. Tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển và cung cấp cát khô của Trạm chế biến và cung cấp cát cho đầu máy tại Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Số 5, 11/2003
44 Đỗ Đức Tuấn. Tính toán thiết kế hệ thống lắng lọc bụi của Trạm chế biến và cung cấp cát cho đầu máy tại Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Số 5, 11/2003
45 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Trung Hải. Xác định một số chỉ tiêu độ tin cậy của hệ động lực tàu vận tải biển thông qua thời gian làm việc không hỏng.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Số 7, 5/2004
46 Đỗ Đức Tuấn, Ngô Văn Quyết, Phạm Lê Tiến. Nghiên cứu đánh giá độ bền mỏi trục bánh xe đầu máy D9E trên cơ sở lý thuyết đồng dạng phá huỷ mỏi.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Số 7, 5/2004
47 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Trung Hải. Đánh giá độ tin cậy của hệ động lực tàu vận tải biển theo quan điểm hệ thống có phục hồi.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Số 8, 9/2004
48 Đỗ Đức Tuấn, Ngô Văn Quyết, Phạm Lê Tiến. Đánh giá độ bền mỏi khung giá chuyển hướng đầu máy D9E trên cơ sở phương trình đồng dạng phá huỷ mỏi. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Số 9, 12/2004
49 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Trung Hải. Xác định một số chỉ tiêu độ tin cậy của hệ động lực tàu vận tải biển thông qua thời gian làm việc không hỏng.Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ GTVT), Số 7/2004
50 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Trung Hải. Đánh giá độ tin cậy của hệ động lực tàu vận tải biển theo quan điểm hệ thống có phục hồi.Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ GTVT), Số 8/2004
51 Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến. Đánh giá độ bền mỏi khung giá chuyển hướng đầu máy D9E trên cơ sở phương trình đồng dạng phá huỷ mỏi.Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ GTVT), Số 8/2004
52 Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến. Nghiên cứu đánh giá độ bền mỏi trục bánh xe đầu máy D9E trên cơ sở lý thuyết đồng dạng phá huỷ mỏi.Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ GTVT), Số 9/2004
53 Đỗ Đức Tuấn. Cơ sở đánh giá các chỉ tiêu độ tin cậy của đầu máy diesel sử dụng trên đường sắt với tư cách là một hệ thống kỹ thuật phức hợp.Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện KHCN VN Tập 42, Số 5 /2004
54 Đỗ Đức Tuấn. Nghiên cứu xác định và đánh giá độ tin cậy của các phân hệ trên đầu máy diesel truyền động điện sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam.Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện KHCN VN Tập 43, Số 3 (8/2005)
55 Đỗ Đức Tuấn, Phạm Văn Trường. Đánh giá các chỉ tiêu độ tin cậy của đầu máy D12E, D11H, D18E và D19E vận dụng trên đường sắt Việt Nam.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 12, 11/2005
56 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đình Mãn. Đánh giá độ tin cậy và tuổi thọ nhóm xécmăng-sơmi động cơ D165-SCTN và S1100-JĐTQ trên cơ sở hao mòn của các chi tiết.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Số 12, 11/2005
57 Ngô Văn Quyết, Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến. Nghiên cứu hiện tượng nứt trong khung giá chuyển hướng của loại đầu máy D19E vận dụng ở Xí nghiệp đầu máy Hà Nội.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Số 12, 11/2005
58 Đỗ Đức Tuấn. Cơ sở lý thuyết xây dựng phần mềm tính toán và dự báo nhu cầu sức kéo đầu máy trong ngành đường sắt Việt Nam.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 12, 11/2005
59 Ngô Văn Quyết, Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến. Về phương trình lan truyền vết nứt mỏi.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 12, 11/2005
60 Đỗ Đức Tuấn, Võ Trung Dũng. Phần mềm Tính toán sức kéo, xác định và dự báo nhu cầu sức kéo trong ngành đường sắt Việt Nam.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 12, 11/2005
61 Đỗ Đức Tuấn, Võ Trung Dũng. Xây dựng Phần mềm quản lý kỹ thuật và chất lượng đầu máy diesel trong quá trình vận dụng, bảo dưỡng và sửa chữa.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Số 12, 11/2005
62 Đỗ Đức Tuấn. Cơ sở tối ưu hoá chu kỳ sửa chữa các chi tiết và cụm chi tiết trên đầu máy có xét tới hư hỏng không tham số và chi phí sửa chữa. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải,Số 16, 12/2006
63 Đỗ Đức Tuấn. Khảo sát và xác định chu kỳ sửa chữa tối ưu một số cụm chi tiết chính trên đầu máy D19E vận dụng tại Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn trên cơ sở các hư hỏng không tham số và chi phí sửa chữa.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 17, 5/2007
64 Đỗ Đức Tuấn, Lê Lăng Vân. Đo và phân tích dao động trên đầu máy D12E.Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ GTVT), Số 7/2007
65 Đỗ Đức Tuấn, Võ Trọng Cang. Cơ sở tối ưu hoá thời hạn sửa chữa các bộ phận trên đầu máy toa xe ở mức cho trước của độ tin cậy tham số.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 17, 5/2007
66 Đỗ Đức Tuấn. Cơ sở xác định cấu trúc tối ưu của chu trình sửa chữa đầu máy trên cơ sở giá thành sửa chữa và tuổi thọ gamma phần trăm của chi tiết.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 21, 5/2008
67 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Trung Kiên. Thiết lập chương trình tính toán cấu trúc tối ưu của chu trình sửa chữa đầu máy trên cơ sở chi phí sửa chữa và tuổi thọ gamma phần trăm của chi tiết.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 24, 11/2008
68 Đỗ Đức Tuấn, Lê Lăng Vân. Chẩn đoán kỹ thuật động cơ diesel bằng phân tích dao động và phân tích dầu bôi trơn.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 24, 11/2008
69 Ngô Văn Quyết, Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến. Nghiên cứu đánh giá độ bền và tuổi thọ mỏi của khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D19E trên cơ sở lý thuyết đồng dạng phá huỷ mỏi dạng tương đối.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải,Số 24, 11/2008
70 Ngô Văn Quyết, Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến. Nghiên cứu đánh giá độ bền mỏi của khung giá chuyển hư¬ớng và trục bánh xe đầu máy D19E trên cơ sở lý thuyết đồng dạng phá huỷ mỏi dạng tuyệt đối.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 24, 11/2008
71 Đỗ Đức Tuấn, Võ Trọng Cang. Xác định đặc trưng hao mòn và thời hạn làm việc của bộ trục bánh xe đầu máy diesel truyền động điện vận dụng tại Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 28, 12/2009
72 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Trọng Nghĩa. Xác định các đặc trưng hao mòn mặt lăn và lợi bánh xe đầu máy D20E vận dụng tại xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 28, 12/2009
73 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Trọng Nghĩa. Xác định thời hạn làm việc của bộ trục bánh xe đầu máy D20E vận dụng tại xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 29, 12/2009
74 Đỗ Đức Tuấn, Lê Lăng Vân. Đánh giá hao mòn các chi tiết động cơ diesel đầu máy D12E bằng phương pháp phân tích dầu bôi trơn.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 32, 11/2010
75 Ngô Văn Quyết, Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến, Nguyễn Trung Kiên. Xây dựng phần mềm dự báo tuổi thọ và độ bền mỏi của bộ phận chạy đầu máy D19E. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 32, 11/2010
76 Ngô Văn Quyết, Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến, Nguyễn Trung Kiên. Một số kết quả điển hình về dự báo tuổi thọ và độ bền mỏi của bộ phận chạy đầu máy D19E.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Số 32, 11/2010
77 Đỗ Đức Tuấn, Kiều Công Thành, Lương Xuân Chiểu. Thử nghiệm xác định ứng suất tĩnh trên khung giá chuyển hướng toa xe khách Rumani sử dụng tại Xí nghiệp toa xe Sài Gòn.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 33, 4/2011
78 Đỗ Đức Tuấn, Lương Xuân Chiểu. Thử nghiệm xác định ứng suất động trên khung giá chuyển hướng toa xe khách Rumani sử dụng tại Xí nghiệp toa xe Sài Gòn.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 33, 4/2011
79 Đỗ Đức Tuấn, Lê Lăng Vân. Thử nghiệm, xác định và phân tích tốc độ dao dao động của xilanh động cơ đầu máy D12E sử dụng tại Xí nghiệp đầu máy Hà Nội.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 35, 9/2011
80 Đỗ Đức Tuấn. Đánh giá độ tin cậy của bộ trục bánh xe đầu máy D19E vận dụng tại Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn do hao mòn mặt lăn và gờ bánh.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 38, 6/2012
81 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đông Hải. Phân tích đánh giá cường độ hao mòn mặt lăn và gờ bánh xe đầu máy D9E, D13E và D19E vận dụng tại Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn.Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt, tháng 01/2013
82 Đỗ Đức Tuấn, Võ Trọng Cang, Nguyễn Đông Hải. Đánh giá độ tin cậy của bộ trục bánh xe đầu máy D19E vận dụng tại Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn do hao mòn gối đỡ động cơ điện kéo.Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt, tháng 01/2013
83 Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến, Hoàng Năng Khang. Thử nghiệm xác định các đặc trưng cơ học và đặc trưng mỏi vật liệu khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D9E và D19E.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 41, 3/2013
84 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Hoàng Năng Khang. Xây dựng đường cong mỏi, xác định giới hạn mỏi của vật liệu khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D9E và D19E.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 41, 3/2013
85 Nguyễn Đức Toàn, Đỗ Đức Tuấn. Về việc ứng dụng quy luật phân bố Weibull và beta trong đánh giá độ tin cậy của các thiết bị cơ khí.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 42, 06/2013
86 Đỗ Đức Tuấn, Vũ Văn Hiệp. Đánh giá độ tin cậy của bộ trục bánh xe đầu máy theo độ bền và hiệu ứng tải trọng.Khoa học Giao thông Vận tải, Số 42, 06/2013
87 Đỗ Đức Tuấn, Vũ Văn Hiệp. Đánh giá độ tin cậy của bộ trục bánh xe đầu máy theo độ dôi của các mối ghép.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 43, 9/2013
88 Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến, Hoàng Năng Khang. Tổng hợp kết quả nghiên cứu thử nghiệm xác định các đặc trưng mỏi vật liệu khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy toa xe sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số đặc biệt, 10/2013
89 Phạm Lê Tiến, Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn. Nghiên cứu thử nghiệm xác định các tham số của phương trình lan truyền vết nứt vật liệu khung giá chuyển hướng đầu máy D19E.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số đặc biệt, 10/2013
90 Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến. Nghiên cứu thử nghiệm tải trọng khung giá chuyển hướng đầu máy D13E sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 46, 6/2014
91 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn. Nghiên cứu thử nghiệm xác định các đặc trưng mỏi vật liệu khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D13E sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 46, 6/2014
92 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn. Tính toán kiểm nghiệm tuổi bền mỏi kết cấu khung giá chuyển hướng đầu máy D13E sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Giao thông Vận tải, Số 47, 8/2015
93 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Võ Trọng Cang. Xây dựng chương trình tính toán cấu trúc tối ưu của chu trình sửa chữa các chi tiết và bộ phận đầu máy, toa xe có xét tới chi phí sửa chữa và thời hạn làm việc gamma phần trăm.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số Đặc biệt, tháng 11/2015
94 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Võ Trọng Cang. Xây dựng chương trình xác định chu kỳ sửa chữa tối ưu của chi tiết đầu máy, toa xe hư hỏng đột xuất có xét tới chi phí sửa chữa kế hoạch và sửa chữa đột xuất. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 50-51???, 9/2015 ???
95 Đỗ Đức Tuấn. Vấn đề tiết kiệm nhiên liệu với việc sử dụng hợp lý khe hở cặp pittông-plông-giơ bơm cao áp động cơ đầu máy diesel. Thông tin KHKT Trường Đại học Giao thông Sắt-Bộ, số 1-1978
96 Đỗ Đức Tuấn. Vấn đề xác định chu kỳ sửa chữa đầu máy diesel ở Việt Nam.Thông tin KHKT Trường Đại học Giao thông Sắt-Bộ, số 4-1980
97 Đỗ Đức Tuấn. Xây dựng phương pháp xác định chu kỳ sửa chữa đầu máy diesel. Thông tin KHKT Trường Đại học Giao thông Sắt-Bộ, số 2-1981
98 Đỗ Đức Tuấn. Vấn đề kiểm nghiệm quy luật hao mòn mặt lăn băng đa bánh xe đầu máy diesel và phạm vi sử dụng giới hạn tin cậy của quy luật hao mòn. Thông tin KHKT Trường Đại học Giao thông Sắt-Bộ, số 3-1981
99 Đỗ Đức Tuấn. Hao mòn xilanh động cơ 1D12-400 động cơ đầu máy TY7 vận dụng ở Đà Nẵng. Thông tin KHKT Trường Đại học Giao thông Sắt-Bộ, số 2-1982
100 Đỗ Đức Tuấn. Xác định độ tin cậy và chẩn đoán trạng thái kỹ thuật của đầu máy diesel. Thông tin KHKT Trường Đại học Giao thông Sắt-Bộ, số 3-1982
101 Đỗ Đức Tuấn. Phương pháp dự báo tuổi thọ của đầu máy diesel.Thông tin KHKT Trường Đại học Giao thông Sắt-Bộ, số 2+3-1983
102 Đỗ Đức Tuấn. Phương pháp xác định lượng chi tiết phụ tùng dự trữ cho đầu máy trong trường hợp hao mòn bình thường. Thông tin KHKT Trường Đại học Giao thông Sắt-Bộ, số 4-1983
103 Đỗ Đức Tuấn. Phương pháp xác định lượng chi tiết phụ tùng dự trữ cho đầu máy trong trường hợp hư hỏng bất thường. Thông tin KHKT Trường Đại học Giao thông Sắt-Bộ, số 3-1984
104 Đỗ Đức Tuấn. Nghiên cứu hao mòn chi tiết, xác định chu kỳ sửa chữa và đánh giá trạng thái kỹ thuật cho đầu máy diesel vận dụng ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Giao thông Vận tải (Bộ GTVT), số 6-1984
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 Công nghệ sửa chữa đầu máy diesel,(Tập I. Trường Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội 1980
2 Cấu tạo và nghiệp vụ đầu máy. Trường Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội 1985
3 Cấu tạo và nghiệp vụ đầu máy-toa xe. Trường Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội 1995
4 Kỹ thuật an toàn giao thông. Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, Hà Nội 1998
5 Cấu tạo và nghiệp vụ đầu máy-toa xe (tái bản). Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, Hà Nội 1998
6 Nghiệp vụ đầu máy. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, Hà Nội 2004
7 Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của chi tiết và kết cấu trên đầu máy diesel. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, Hà Nội 2004
8 Công nghệ sửa chữa đầu máy. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, Hà Nội 2005
9 Đánh giá độ bền và độ bền mỏi kết cấu giá xe, giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy diesel. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội 2005
10 Đỗ Đức Tuấn. Độ tin cậy và tuổi bền máy. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, Hà Nội 2013
11 Nghiệp vụ đầu máy,toa xe. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, Hà Nội 2014
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 31-08-1998 Trần Thanh Hà Học viên Khảo sát đánh giá đặc trưng hao mòn một số cụm chi tiết chính động cơ đầu máy diesel vận dụng trên đường sắt Việt Nam trên cơ sở lý thuyết độ tin cậy
2 29-06-2001 Phan Tiến Vinh Học viên Khảo sát đánh giá chất lượng khai thác đầu máy diesel trong ngành đường sắt Việt Nam và dự báo nhu cầu sức kéo cho tương lai 2010-2020
3 28-04-2003 Bùi Hoài Nam Học viên Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy của các hệ thống có bản trên đầu máy diesel truyền động điện vận dụng ở Việt Nam
4 07-02-2004 Phạm Lê Tiến Học viên Nghiên cứu đánh giá tuổi thọ của trục bánh xe đầu máy diesel trên cơ sở lý thuyết đồng dạng phá hủy
5 Phạm Văn Trường Học viên Khảo sát và đánh giá một số chỉ tiêu độ tin cậy của đầu máy D12E, D11H, D18E và D19E vận dụng trong ngành đường sắt Việt Nam
6 09-10-2006 Hoàng Quang Vinh Học viên Hiệu chỉnh chu kỳ sửa chữa các cụm chi tiết chính trên đầu máy diezel vận dụng tại Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn và đề xuất cơ sở tối ưu hoá chu kỳ sửa chữa
7 13-09-2009 Nguyễn Trung Kiên Học viên Thiết lập cơ sở tối ưu hoá chu kỳ sửa chữa các bộ phận trên đầu máy diesel ở mức cho trước của độ tin cậy tham số
8 15-10-2011 Nguyễn Trọng Nghĩa Học viên Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định thời hạn làm việc của một số chi tiết bộ phận chạy đầu máy diesel truyền động điện vận dụng trên đường sắt Việt Nam
9 04-05-2012 Đỗ Trọng Lừng Học viên Xác định và kiểm nghiệm thời gian và tốc độ của biểu đồ chạy tàu khách Thống Nhất bằng phần mềm tính toán sức kéo
10 05-03-2012 Nguyễn Đông Hải Học viên Đánh giá độ tin cậy của bộ trục bánh xe đầu máy diesel sử dụng tại xí nghiệp đầu máy Sài Gòn có xét tới hao mòn mặt lăn, gờ bánh và gối đỡ động cơ điện kéo
11 19-01-2013 Vũ Văn Hiệp Học viên Đánh giá độ tin cậy của bộ trục bánh xe đầu máy diesel theo quan điểm thiết kế
12 15-11-2013 Hoàng Năng Khang Học viên Nghiên cứu xác định các đặc trưng mỏi vật liệu kết cấu khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam
13 15-11-2013 Võ Trung Dũng Học viên Xây dựng phần mềm tính toán sức kéo đoàn tàu trên đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị
14 25-01-2014 Lý Hoàng Việt Học viên Phân tích tình hình trở ngại chạy tàu do đầu máy gây ra trong ngành đường sắt Việt Nam và đánh giá độ tin cậy của đầu máy trong quá trình vận dụng
15 25-01-2014 Trần Văn Hiếu Học viên Đánh giá kiểm nghiệm thời hạn làm việc của bộ phận chạy đầu máy D19E ở cấp sửa chữa Rk và Rđ trên cơ sở hao mòn cổ góp và gối đỡ động cơ điện kéo
16 25-01-2014 Yên Văn Thực Học viên Đánh giá kiểm nghiệm thời hạn làm việc của bộ phận chạy đầu máy D19E ở cấp sửa chữa R2 và Rk trên cơ sở hao mòn mặt lăn và gờ bánh xe
17 25-04-2015 Trần Văn Việt Học viên Nghiên cứu lý thuyết quá trình va đập của pittông trong xilanh động cơ đầu máy diesel
18 28-12-2015 Ngô Mạnh Dương Học viên Phân tích các thông số tải trọng tác dụng lên khung giá chuyển hướng đầu máy, toa xe trên cơ sở các thử nghiệm về tải trọng tĩnh và động
19 Nguyễn Thị Bích Đào Học viên Đánh giá tuổi bền mỏi bộ phận chạy trên đầu máy, toa xe theo lý thuyết tổn thương tích lũy trên cơ sở các dữ liệu thử nghiệm về vật liệu và tải trọng
20 Nguyễn Thị Hiền Học viên Đánh giá độ tin cậy của mối ghép có độ dôi và mối ghép có khe hở bôi trơn thủy động theo các thông số kết cấu trong quá trình thiết kế
21 15-08-2003 Đỗ Việt Dũng Nghiên cứu sinh Đánh giá độ tin cậy và xây dựng phương pháp chẩn đoán kỹ thuật hệ thống truyền động điện đầu máy diesel vận dụng ở Việt Nam
22 07-09-2011 Phạm Lê Tiến Nghiên cứu sinh Nghiên cứu đánh giá độ bền mỏi và tuổi thọ mỏi của khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D19E vận dụng trên đường sắt Việt Nam
23 22-09-2012 Lê Lăng Vân Nghiên cứu sinh Đánh giá trạng thái kỹ thuật của động cơ đầu máy diesel sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam bằng phương pháp phân tích dao động và phân tích dầu bôi trơn

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện