Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thị Hải Hà
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
14 năm
Bộ môn:
Cơ sở kinh tế và quản lý
Điện thoại:
0912358178
• Nghiên cứu về quản lý lĩnh vực vận tải
STT Thời gian Nội dung
1 KHông có
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 Trường Đại Học giao thông vận tải Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Hãng Hàng Không quôc gia Việt Nam
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện