Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thị Thu Hoa
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Lý luận Chính trị
Thâm niên giảng dạy:
16 năm
Bộ môn:
Tư tưởng HCM
Điện thoại:
0912494262
• Lí luận chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh
STT Thời gian Nội dung
1 1. Đề tài NCKH cấp trường mã số: T2004-MLN-TTHCM-19 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và những vấn đề đặt ra trong việc rèn luyện đạo đức của sinh viên trường đại học Giao thông vận tải hiện nay.
2 2. Đề tài NCKH cấp trường mã số: T2015--LLCT-02 Nâng cao chất lượng giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Đại học Giao thông vận tải thông qua hoạt động ngoại khóa.
3 3. Đề tài NCKH cấp trường mã số:T2019-ML-001 Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 1. Công tác tư tưởng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) (Đồng tác giả) Xuất bản 2016
2 2. Lịch sử Đảng bộ quân sự thành phố Phủ Lý (1965-2015) (Đồng tác giả) Xuất bản 2017

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện