Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Vũ Văn Trung
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
16 năm
Bộ môn:
Máy xây dựng
Điện thoại:
0437764036
• Tính toán kết cấu thép Máy xây dựng và thiết bị công nghiệp;
• Động lực học máy xây dựng và hệ thống truyền động thủy lực;
• Tính toán, thiết kế hệ thống điều khiển Máy xây dựng và thiết bị công nghiệp.
STT Thời gian Nội dung
1 Tham gia đề tài cấp Bộ B2001-35-06 "Nghiên cứu, thiết kế, cải hoán máy đầm lèn tự hành bánh thép kiểu tĩnh thành kiểu rung - tĩnh kết hợp"
2 Tham gia đề tài cấp Bộ B2001-35-06 "Nghiên cứu lựa chọn hợp lý các thiết bị phục vụ trong dây chuyền công nghệ thi công các loại cầu vượt trong Thành phố và các Khu đô thị lớn"
3 Tham gia đề tài cấp Bộ B2013-04-09 "Nghiên cứu thiết kế chế thử búa rung thủy lực 70 tấn".
4 Tham gia đề tài cấp Bộ A2003-35-63-TĐ "Nghiên cứu, tính toán, thiết kế trạm trộn cấp phối năng suất 80÷100 tấn/giờ phục vụ thi công nền móng đường bộ theo qui trình AASHTO"
5 Chủ trì đề tài cấp trường T2003-07 "Nghiên cứu, ứng dụng phần mềm SAP2000 trong tính toán kết cấu thép chuyên ngành MXD-XD, nhằm phục vụ công tác giảng dạy môn học kết cấu thép MXD-XD"
6 Chủ trì đề tài cấp trường T2007-CK-40 "Xây dựng tài liệu điện tử các thiết bị thủy lực phục vụ công tác học tập, nghiên cứu của sinh viên chuyên ngành MXD-XD"
7 Chủ trì đề tài cấp trường T2010-CK-41 "Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết phần tử hữu hạn và lý thuyết mô phỏng trong quá trình tính toán một số cụm chi tiết thủy lực tiêu biểu"
8 Chủ trì đề tài cấp trường T2014-CK-23 "Nghiên cứu thực nghiệm cho bài toán kiểm định kết cấu thép cầu trục chế tạo tại Việt Nam phục vụ cho công tác học tập và NCKH của sinh viên"
9 Chủ trì đề tài cấp trường T2016-CK-42 "Nghiên cứu thực nghiệm xác định tổng trở lực cản trong thi công cọc ván thép tại công trình cầu Đồng Quang (Hà Nội) bằng búa rung dẫn động thủy lực"
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 Nghiên cứu thử nghiệm và kết quả chế tạo máy cuốn ống ghe phục vụ công nghệ bê tông dự ứng lực và kết quả kiểm định chất lượng máy cuốn ông gen, 1+2/2014, Tạp chí GTVT
2 31-05-2001 Nghiên cứu ứng dụng một số phần mềm hiện có để tính toán, thiết kế hệ thống truyền động trên MXD-XD, Kỷ yếu NCKHSV 2001
3 30-11-2003 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm SAP2000 trong tính toán kết cấu thép MXD-XD, Số 5 tháng 11/2003 Tạp chí Khoa học GTVT
4 30-11-2005 Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm xác định quỹ đạo chuyển động của hạt rác trong luồng khí có vận tốc lớn, tạo cơ sở khoa học cho việc tính toán thiết kế thiết bị phân loại rác thải sinh hoạt bằng phương pháp tỷ trọng làm việc theo nguyên lý thổi khí cưỡng bức, Số 12 tháng 11/2005, Tạp chí Khoa học GTVT
5 09-01-2006 Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết đồng dạng trong xây dựng sơ sở khoa học, tính toán, thiết kế thiết bị phân loại rác thải sinh hoạt làm việc theo nguyên lý thổi khí cưỡng bức, Số 56/2006, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật
6 31-05-2013 Nghiên cứu tích hợp cần trục cơ sở với búa rung thủy lực 70 tấn chế tạo tại Việt Nam, 5/2013, Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 5
7 31-07-2013 Thuật giải di truyền và ứng dụng trong tính toán thiết kế tối ưu hình thang lái, Tháng 7/2013, Tạp chí GTVT
8 31-10-2013 Nghiên cứu khảo sát động lực học hệ thống truyền động thủy lực lắp trên máy cần trục bánh xích, Tháng 10/2013, Tạp chí Khoa học GTVT Số đặc biệt
9 31-03-2014 Nghiên cứu cơ sở lý thuyết trong thiết kế chế tạo máy cuốn ống gen phục vụ công nghệ bê tông dự ứng lực, năm 2014, Tạp chí Khoa học GTVT số 45
10 31-12-2014 Nghiên cứu khảo sát động lực học búa rung thủy lực lắp trên cần trục bánh xích thi công trên các công trình GTVT, Tháng 12/2014, Tạp chí Khoa học GTVT số 44
11 31-03-2015 Ứng dụng lý thuyết đồng dạng để xây dựng mô hình thực nghiệm xác định khả năng chịu lực của kết cấu thép cầu trục, Tháng 03/2015, Tạp chí GTVT Số 56
12 08-09-2015 Cơ giới hóa thi công cọc ván thép trên các công trình xây dựng giao thông tại Việt Nam, 08-09/2015, Hội thảo quốc tế "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ kết cấu thép cho các công trình giao thông ở Việt Nam" International conference "Application reseach of Steel structure technology for transportation works in Vietnam
13 10-10-2015 Study on establishing flexible hydraulic vibratory hammer control in pile driving in unconsolidated foundation, 10/2015, The international conference automotive technology for Vietnam - ICAT 2015
14 31-12-2015 Nghiên cứu thiết kế, chế thử búa rung thủy lực 70 tấn ở trong nước, Tạp chí GTVT tháng 12/2015
15 15-11-2016 Ảnh hưởng các thông số búa rung thủy lực đến lực cản của đất và độ dịch chuyển của cọc thép trong quá trình hạ cọc, 11/2016, Hội nghị khoa học và công nghệ trường đại học Xây dựng lần thứ 17
16 15-11-2017 Phân tích phi tuyến quá trình hạ cọc ván thép vào nền đất dính bão hòa bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Tạp chí Giao thông vận tải tháng 11/2017
17 15-10-2018 An approach to analyze the threshold stability of internal gear motors and pumps, Kỷ yếu hội thảo “International Conference of Fluid Machinery and Automation Systems - ICFMAS2018”, tháng 10/2018
18 31-05-2019 Nghiên cứu thực nghiệm xác định các thành phần lực cản động của một số loại đất điển hình tại công trình cầu Đồng Quang lên cọc ván thép trong quá trình hạ cọc bằng búa rung, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số tháng 5 năm 2019
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện