Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
An Minh Ngọc
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
15 năm
Bộ môn:
Quy hoạch và QLGTVT
Điện thoại:
437664053
• Quản lý giao thông công cộng
STT Thời gian Nội dung
1 08-08-2009 Cải thiện vận tải đa phương thức tại các nhà ga đường sắt đô thị Hà Nội
2 02-03-2011 Xã hội hóa hoạt động VTHKCC bằng xe buýt ở Đà Nẵng
3 21-01-2012 Dự án phát triển bền vững đô thị Đà Nẵng, hợp phần BRT
4 31-12-2012 Quy hoạch taxi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
5 31-10-2013 Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Metro số 01
6 01-02-2014 Quy hoạch phát triển taxi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025
7 10-06-2015 Nâng cao năng lực của Trung tâm Quản lý điều hành GT đô thị và chuẩn bị thành lập cơ quan quản lý GTCC
8 31-12-2015 Quy hoạch tuyến VTHK liên tỉnh thành phố Hà Nội
9 01-12-2016 Các giải pháp an toàn giao thông cho người sử dụng xe máy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
10 30-12-2016 Quy hoạch dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2030
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-01-2004 31-12-2005 Hà Nội Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kiểm soát ATGT đường bộ Việt Nam
2 01-01-2004 31-12-2004 Hà Nội Ứng dụng tin học trong phân tích hoạt động kinh doanh
3 01-01-2008 31-12-2009 Hà Nội Nghiên cứu hành vi tham gia giao thông và xung đột tiềm tàng trong dòng giao thông hỗn hợp nhiều xe máy
4 31-01-2008 04-01-2017 Hà Nội Nghiên cứu lộ trình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội
5 01-01-2010 31-12-2010 Hà Nội Ứng dụng TQM trong quản lý chất lượng VTHKCC bằng xe buýt ở Hà Nội
6 31-01-2012 04-01-2017 Châu Á Nghiên cứu so sánh quản lý chất lượng VTHKCC ở các đô thị Châu Á
7 01-01-2014 31-12-2014 Hà Nội Ảnh hưởng của ùn tắc giao thông đến hoạt động vận hành VTHKCC bằng xe buýt ở Hà Nội
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện