Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Lại Thị Hoan
Năm sinh:
1971
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
15 năm
Bộ môn:
Hóa
Điện thoại:
0912067212
• Ăn mòn và bảo vệ vật liệu, đặc biệt là với vật liệu kim loại và hợp kim.
STT Thời gian Nội dung
1 12-03-2007 Xác định tốc độ ăn mòn thép CT3 trong một số môi trường ăn mòn : nước biển, môi trường trung tính. T2007-CB-57.
2 20-02-2009 Nghiên cứu chế tạo màng phủ vô cơ nhằm nâng cao khả năng chống ăn mòn của thép cacbon. B2008-04-59.
3 01-12-2011 Chế tạo thử nghiệm hệ biến tính gỉ để bảo vệ và tái bảo vệ cho vật liệu bằng sắt thép bị gỉ tự nhiên. T2011-KHCB-02.
4 02-01-2012 Chế tạo hệ sơn biến tỉnh gỉ bảo vệ và tái bảo vệ cho vật liệu thép đã gỉ. T2012-KHCB-23.
5 03-12-2014 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanohydroxyapatit pha tạp nhôm, ưng dụng xử lý flo trong nước sinh hoạt. T2014-KHCB-52.
6 20-12-2016 Khảo sát lựa chọn hệ sơn phủ phù hợp tốt nhất cho lớp lót biến tính gỉ tái bảo vệ cho sắt thép. T2016-KHCB-61.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-02-2005 01-12-2007 Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội Thạc sĩ chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý
2 02-01-2009 30-12-2015 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý
STT Thời gian Bài báo
1 01-08-2007 Khảo sát sự ăn mòn và khả năng ức chế ăn mòn của ion CrO42- và HPO42- đối với thép cacbon, trong môi trường NaCl bằng phương pháp điện hóa. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải. Số 8 (20). 2007.
2 20-02-2008 Nâng cao độ bền chống ăn mòn khí quyển cho đồng, đồng hợp kim bằng phương pháp tạo màng hóa học kết hợp sơn hữu cơ. Tạp chí Hóa học. T. 46 (6). 2008.
3 20-02-2008 Khảo sát sự ăn mòn thép cacbon trong nước biển và khả năng ức chế của một số muối vô cơ bằng phương pháp phân cực điện hóa. Tạp chí Khoa học GTVT. Số 24. T.11.2008.
4 20-02-2008 Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số hidrazon từ axit isoeugenoxyaxetic. Tạp chí Khoa học GTVT. Số 24. T.11.2008.
5 01-12-2009 Sử dụng các phương pháp điện hóa khảo sát quá trình tạo màng phủ vô cơ nhằm nâng cao khả năng chống ăn mòn cho thép cacbon. Tạp chí Hóa học. 47 (5A). 2009.
6 01-10-2010 Khảo sát khả năng bảo vệ của màng biến tính gỉ cho thép cacbon. Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện KH&CNVN. 978-604-93-011-3. T.10.2010.
7 01-11-2010 Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 của một số hỗn hợp ức chế thân thiện với môi trường trong màng sơn hữu cơ. Tạp chí Hóa học. 48(4). 2010.
8 01-06-2011 Một số trao đổi về chương trình đào tạo ngành vật liệu và công nghệ Việt Pháp có liên quan đến môn Hóa học. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải. Số 06. 2011.
9 01-12-2011 Nghiên cứu tính chất bảo vệ của màng biến tính gỉ kết hợp sơn hữu cơ hình thành trên nền thép CT3 bằng phương pháp điện hóa và thử nghiệm gia tốc. Tạp chí Hóa học. 49 (2ABC). 2011.
10 01-12-2014 Khảo sát khả năng bảo vệ của hệ bảo vệ sơn biến tính gỉ/sơn hữu cơ cho thép cacbon. Tạp chí Hóa học. T12-2014.
11 01-12-2014 Nghiên cứu tổng hợp và xác định các đặc trưng của bột nano hydroapatit pha tạp nhôm bằng phương pháp kết tủa hóa học. Tạp chí Hóa học. 52(6). T12.2014.
12 01-12-2014 Tổng hợp và đặc trưng hóa lí vật liệu nano hydroxyapatit pha tạp kẽm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 52 (2D). 2014.
13 01-11-2015 Đánh giá khả năng bảo vệ chống ăn mòn thép CT3 của màng sơn. Tạp chí Khoa học giao thông vận tải. Số đặc biệt. T11. 2015.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-06-30 Hóa học ứng dụng - NXB Giao thông Vận tải
2 2016-06-30 Hóa học - NXB Giao thông Vận tải

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện