Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trương Mạnh Hùng
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
19 năm
Bộ môn:
Cơ khí ô tô
Điện thoại:
0983761018
• Dao động ô tô, Khai thác bảo trì kỹ thuật ô tô
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2002 Nguyễn Đức Tuấn,Trương Mạnh Hùng, (2002), Nguyên cứu sử dụng gas hoá lỏng cho động cơ xăng, Đề tài cấp trường 2002. Mã số T2002 -CK-.Tham gia
2 01-01-2003 Nghiên cứu thiết kế hệ thống lái - Đê Tài NCKH cấp trường,Mã số T2003 -CK-2- Chủ nhiệm đề tài
3 01-01-2004 Dự án: "Tư vấn lập dự án xây dựng nhà máy láp ráp ô tô cho Công ty Cơ khí ô tô xe máy Thanh Xuân"- Bộ Công an: 2004-2006, Tham gia
4 01-01-2005 Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2005, mã số B2005 - 35 - 103, “Nghiên cứu định hình hóa các cơ sở sản xuất trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam”, tham gia - ủy viên
5 01-01-2007 Ứng dụng phần mềm Inventor thiết kế và mô phỏng lắp ráp hệ thống lái ô tô - Đê Tài NCKH cấp trường,Mã số t -2007-ck-42- Chủ nhiệm đề tài
6 01-01-2011 Nghiên cứu các yếu tố phi tuyến của lốp ô tô ảnh hưởng đến dao động của ô tô- Đê Tài NCKH cấp trường, mã số NCS2011-CK-14, Chủ nhiệm đề tài.
7 01-01-2012 Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ Diesel phục vụ giảng dạy, thí nghiệm- Đê Tài NCKH cấp trường, mã số: T2012-CK-38,Chủ nhiệm đề tài.
8 01-01-2012 Dự án: “Đầu tư xây dựng, nâng cấp và hiện đại hóa các Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ tại thành phố Uông Bí, Thành phố Hạ Long” Tỉnh Quảng Ninh, năm 2012,Tham gia tư vấn khảo sát và lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật.
9 01-01-2014 Nghiên cứu lựa chon kết cấu hệ thống treo trên các ô tô theo hướng thân thiên với đường - Đê Tài NCKH cấp trường, Chủ nhiệm đề tài.
10 01-01-2017 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị điều chỉnh thông số đầu vào hệ thống phun xăng điện tử cho xe tự chế tham gia cuộc thi “ Lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu bảo vệ môi trường” do Honda Việt Nam tổ chức.Mã số T2017-CK 24-Đề Tài NCKH cấp trường, Chủ nhiệm đề tài.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 15-09-1996 20-06-2001 ĐH GTVT 2001 KS Cơ khí ô tô -ĐH GTVT
2 15-09-2005 15-09-2007 ĐH BKHN KS Công nghệ thông tin- VB2, ĐH BKHN
3 12-03-2010 15-06-2010 Trường Đại học Rennes 1, CH Pháp Thực tập chuyên môn tại Phòng Nghiên cứu và thực nghiệm cơ học ứng dụng (LARMAUR), Trường đại học Rennes1, Cộng hòa Pháp
4 15-07-2011 26-04-2017 ĐH GTVT Bảo vệ Luận án tiến sỹ cấp trường ngày 26/04/2017: Nghiên cứu dao động của ô tô khách có sử dụng hệ thống treo khí nén
5 15-09-2012 15-09-2015 Viện ĐH Mở Hà Nội Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Viện đại học Mở Hà Nội
STT Thời gian Bài báo
1 20-11-2005 Trương Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Bang (2005), Xác định vận tốc của ô tô trước khi xảy ra tai nạn, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 12 tháng 11 – 2005, tr 247-252.
2 01-12-2013 Đào Mạnh Hùng, Trương Mạnh Hùng(2013), Nghiên cứu hệ thống treo thủy khí với đặc tính phi tuyến sử dụng trên ô tô, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải.
3 01-03-2014 Nguyễn Tuấn Anh, Trương Mạnh Hùng (2014), “Nâng cao độ êm dịu và an toàn chuyển động của ô tô khách bằng hệ thống treo khí nén”, Tạp chí Khoa học GTVT. Số 45 tháng 03/ 2014
4 01-12-2014 Trương Mạnh Hùng, Đào Mạnh Hùng (2014), Nghiên cứu ảnh hưởng của kết cấu hệ thống treo đến lực động gây phá hủy đường của ô tô, Hội thảo Khoa học Đăng Kiểm Việt Nam
5 01-12-2014 Đinh Văn Phong, Nguyễn Thái Minh Tuấn, Trương Mạnh Hùng (2014), Mô hình dao động ô tô có tính đến tính chất phi tuyến của phần tử treo thủy khí, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc.
6 01-04-2015 Nguyễn Tuấn Anh, Trương Mạnh Hùng (2015), “Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số đến đặc tính động lực học của lò xo khí nén trong hệ thống treo ô tô”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số 27 tháng 4/2015 tr.185-188.
7 01-04-2015 Trương Mạnh Hùng, Đào Mạnh Hùng, Nguyễn Tuấn Anh (2015), “Sử dụng thuật toán di truyền tối ưu thông số kết cấu hệ thống treo khí nén sử dụng trên ô tô khách”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số 27 tháng 4/2015 tr.233-235.
8 01-12-2015 Trương Mạnh Hùng, PGS-TS. Đào Mạnh Hùng (2015), “Xây dựng đường đặc tính đàn hồi tĩnh của phần tử đàn hồi khí nén sử dụng trong hệ thống treo ô tô khách”, Tạp chí Khoa học GTVT, Số 49 tháng 12/ 2015 tr.80-84.
9 30-06-2017 Nguyễn Thành Công,Trương Mạnh Hùng,Nguyễn Quang Cường"NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG THỨC HIỆP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC Ô TÔ" số 6/2017, Tạp chí GTVT, tr 124.
10 18-06-2019 Trương Mạnh Hùng, Trịnh Lương Miên, Nguyễn Văn Tiềm"Thiết kế chế tạo thiết bị điện tử điều chỉnh các biến đầu vào hệ thống phun xăng điện tử để tiết kiệm nhiên liệu cho xe sinh thái" Số 06/2019, Tạp chí GTVT, Tr 117
11 31-07-2019 Trinh Luong Mien, Truong Manh Hung; A New Method to Control Fuel-Saving Eco-Motorbike at the Competition “Honda 2018 Fuel-Saving Eco-Motorbike Driving”; International Journal of Engineering Research and Technology, Volume 12, Number 7(2019), pp.977-985India
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2019-07-16

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện