Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Hoàng Văn Thông
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công nghệ thông tin
Thâm niên giảng dạy:
2002 năm
Bộ môn:
Khoa học máy tính
Điện thoại:
0988113679
• Khai phá dữ liệu, lô gic mờ, hệ mờ, tính toán mềm, tính toán với từ, học máy, kỹ thuật và ngôn ngữ lập trình.
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2006 Khai phá luật kết hợp trên cơ sở dữ liệu điều tra dân số
2 01-01-2008 Nghiên cứu và xây dựng hệ thống bầu cử điện tử
3 01-01-2008 Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng hệ thống tích hợp, chuẩn hóa và quản lý dữ liệu địa chính
4 01-01-2012 Nghiên cứu xây dựng hề mờ tối ưu dựa trên luật cho bài toán phân lớp
5 01-01-2014 Nghiên cứu phát triển thuật toán xây dựng hệ luật mờ giải bài toán hồi quy
6 01-01-2016 Phát triển thuật toán xây dựng hệ luật mờ giải bài toán hồi quy dựa trên những ràng buộc mới
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2006-01-01 Toán rời rạc
2 2007-01-01 Giải tích số
3 2008-01-01 Tin học đại cương

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện