Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phạm Thanh Huyền
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
16 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật điện tử
Điện thoại:
0984986364
• Điện tử hữu cơ Thiết kế vi mạch IoT
STT Thời gian Nội dung
1 30-12-2011 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. (Chủ nhiệm đề tài) Nghiên cứu giải pháp triển khai e-learning để tăng hiệu quả đào tạo cho hệ tín chỉ.
2 20-06-2013 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. (Chủ nhiệm đề tài) Xây dựng website và cơ sở dữ liệu để tổ chức kiểm tra online cho các học phần cơ sở chuyên ngành Kỹ thuật điện tử.
3 14-06-2016 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. (Chủ nhiệm đề tài) Thiết kế và mô phỏng mạch chuyển đổi tương tự / số hữu cơ công suất thấp bằng công cụ OPDK
4 05-09-2016 Đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản (NAFOSTED). (Thành viên nc) Nghiên cứu mạch tích hợp CMOS hữu cơ có điều khiển điện áp ngưỡng bằng phương pháp điện trên đế silic và đế dẻo sử dụng polymer bẫy điện tử
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 14-10-2014 15-10-2014 HCM city, Vietnam The 5th IEICE International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification.
2 25-02-2016 26-02-2016 Hsinchu, Taiwan 12th International thin-film transistor conference.
3 04-07-2016 06-07-2016 Hakodate, Japan 24th Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices.
STT Thời gian Bài báo
1 02-03-2011 Phạm Thanh Huyền (2011), “Xây dựng cấu trúc khung cho việc thực hiện khóa học T-learning”. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 35, pp. 143-150.
2 01-03-2013 Phạm Thanh Huyền (2013), “Triển khai E-learning tại trường Đại học Giao thông vận tải”. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 41, pp. 108-113.
3 01-03-2013 Huyen Thanh Pham and Toan Thanh Dao (2013), “A Flexible Macromolecular Memory Device Array using Fullerene and Perfluorinated Polymer”, 2013 IEEE International Meeting for Future of Electron Devices. Osaka, Japan, pp. 94-95. IEEE
4 15-10-2014 Dao, T. T., & Pham, H. T. (2014). Reduction of operating voltage in organic transistor and CMOS circuit utilizing high-k dielectric. Advanced Technologies for Communications (ATC), 2014 International Conference on. Hanoi, Vietnam, pp. 383-386. IEEE.
5 14-11-2014 Pham, H. T., Nguyen, T. V., Murata, H., & Dao, T. T. (2014). Computer-Aided Design and Verification of Organic CMOS Integrated Circuits for Bioelectronics. The 5th IEICE International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification. HCM city, Vietnam, pp. 14-20. IEICE.
6 15-11-2014 Pham, H. T., Matsushima, T., Murata, H., & Dao, T. T. (2014). Impact of Gate Dielectric Thickness in Organic CMOS Transistor Performance for CAD design. The 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN). Hanoi, Vietnam, pp. 217-223.
7 05-03-2015 Pham, H. T., NguyenPhan, K., Le, L. H., & Nguyen, T. V. (2015). A review of successive-approximation-register ADC in biomedical applications. Journal of Science and Technology Technical Universities, vol. 104, pp. 57-61.
8 01-12-2015 Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Vũ Thắng, Phạm Nguyễn Thanh Loan và Đào Thanh Toản (2015), “Bộ so sánh hữu cơ công nghệ bù, công suất thấp”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Đà Nẵng, số 11, pp. 94-98.
9 01-02-2016 Pham, T. H., Nguyen, V. T., Pham-Nguyen, L., Sakai, H., & Dao, T. T. (2016). Design and Simulation of a 6-bit Successive-Approximation ADC Using Modeled Organic Thin-Film Transistors. Active and Passive Electronic Components, 2016.
10 11-02-2016 Pham, T. H., Nguyen, V. T., Sakai, H., & Dao, T. T. (2016). Design and Analysis of Tunable Vth pOTFT-based CMOS SRAM. International thin-film transistor conference. Hsinchu, Taiwan, p. 70.
11 01-07-2016 Pham, H. T., Pham-Nguyen, T. L., Nguyen, T. V., & Dao, T. T. (2016). A low-power and high performance double edge triggered D flip-flop for organic integrated circuits. Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices. Hakodate, Japan, pp. 83-87. IEICE.
12 02-07-2016 Dao, T. T., Pham, H. T., & Nguyen, T. V. (2016). Development and examination of OPDKs for organic transistor electronics. Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices. Hakodate, Japan, pp. 91-93. IEICE.
13 15-11-2016 Ho, T. T., H. T. Pham, H. Sakai, and T. T. Dao (2016). Fabrication and spice modeling of a low-voltage organic thin-film transistor with PVC gate dielectric. In Proc. of 3rd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN), Hanoi, Vietnam, pp. 308-311.
14 07-12-2016 Pham, H. T., Nguyen, T. V., & Dao, T. T. (2016). Performance Evaluation of 6 bit SAR ADC from Organic Semiconductor. International Conference on Advances in Information and Communication Technology. Thai Nguyen, Vietnam, pp. 452-459. Springer.
15 03-02-2017 Phạm Thanh Huyền và Đào Thanh Toản (2017). Mô hình hóa transistor màng mỏng hữu cơ điện áp thấp trên đế plastic. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự, số 47, trang 62-69.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2009-11-03 LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CĂN BẢN. NXB Thông tin và Truyền thông
2 2017-05-25 KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ NXB Giao thông vận tải
3 2019-05-31 KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ NXB GTVT

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện