Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thanh Sang
Năm sinh:
1976
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Kỹ thuật xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
19 năm
Bộ môn:
Vật liệu xây dựng
Điện thoại:
0437664056
• Nghiên cứu sử dụng vật liệu địa phương làm bê tông xi măng trong xây dựng công trình; Nghiên cứu ứng dụng các loại vật liệu tiên tiến trong xây dựng công trình (bê tông tiên tiến, bê tông Asphalt, thép và vật liệu Composite);  Nghiên cứu quản lý và đảm bảo chất lượng vật liệu, kết cấu trong xây dựng công trình theo phương pháp thống kê và xác suất. Nghiên cứu độ bền của bê tông xi măng, Bê tông Asphalt trong xây dựng công trình giao thông
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2007 Sử dụng bột vỏ ngao nghiền để chế tạo bê tông cát làm lớp dưới mặt đường (Chủ nhiệm đề tài)
2 02-01-2007 Nghiên cứu bê tông chất lượng cao trên cơ sở vật liệu địa phương để xây dựng cầu đường ở Đồng bằng sông cửu Long. (Chủ nhiệm Hạng mục bê tông cát)
3 01-01-2008 Nghiên cứu sử dụng phụ gia tro trấu chế tạo Bê tông cát chất lượng cao, mã số Trường T2008-KH-CNXDGT-47 (Chủ nhiệm đề tài)
4 01-01-2009 Nghiên cứu một số đặc tính cơ học của bê tông cát để chế tạo kết cấu mặt đường ô tô ở Việt nam, mã số Bộ GD&ĐT B2009-04-85 (Chủ nhiệm đề tài)
5 01-01-2010 Nghiên cứu công nghệ chế tạo bê tông có cường độ rất cao ứng dụng trong kết cấu cầu và nhà cao tầng (UHSFRPC), mã số Bộ trọng điểm B2010-04-130TĐ, (Thành viên tham gia)
6 01-01-2010 Nghiên cứu sử dụng cát duyên hải Miền Trung làm mặt đường bê tông xi măng cát trong xây dựng đường giao thông nông thôn, Bộ (GTVT) DT104012, (Chủ nhiệm đề tài)
7 01-01-2012 Nghiên cứu ứng dụng bê tông nhiều tro bay làm lớp móng nhà cao tầng, mã số T2012-VKHCNXDGT-47, (Chủ nhiệm đề tài)
8 01-01-2014 Nghiên cứu Phương pháp kiểm tra và đảm bảo chất lượng thi công công trình cầu bê tông, Bộ CTB2014-04-07, (Chủ nhiệm đề tài)
9 01-01-2014 Tham gia biên soạn TCVN 10306 - Bê tông cường độ cao- Thiết kế thành phần mẫu hình trụ
10 01-01-2015 Dự án: Sản xuất thử nghiệm bê tông cát làm đường giao thông nông thôn (Chủ nhiệm dự án)
11 01-01-2015 Chủ trì biên soạn TCVN - Bê tông cát - Thiết kế thành phần và chế tạo
12 01-01-2018 Nghiên cứu sản xuất các cấu kiện bê tông hạt nhỏ đúc sẵn có độ bền cao từ nguyên liệu tro bay Vũng Áng và Cát mịn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-09-2010 01-06-2015 Cục Giám định Nhà nước về CLCTXD Chuyên gia hội đồng nghiệm thu nhà nước về công trình giao thông, xây dựng
2 01-06-2015 04-04-2019 hội KHKT Cầu đường Việt Nam-Quyết định số 114 /QĐ-HCĐ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Ủy viên Hội đồng Khoa học
3 01-06-2015 Hội Bê tông Việt Nam - Bộ xây dựng Ủy viên thường vụ
STT Thời gian Bài báo
1 01-12-2005 Nghiên cứu thành phần, cường độ của bê tông cát sử dụng bột cát nghiền
2 01-07-2007 Nghiên cứu ảnh hưởng của bột đá vôi đến tính dẻo và cường độ bê tông cát ở Việt nam.
3 01-10-2007 Độ chống thấm của vữa và bê tông hạt nhỏ
4 01-05-2008 Lựa chọn tối ưu hỗn hợp bê tông cát
5 01-10-2008 Một số kết quả nghiên cứu về các tính chất cơ học của bê tông cát ở Đồng bằng sông Cửu Long
6 01-11-2008 Bê tông cát - Mô hình tận dụng vật liệu địa phương trong xây dựng đường bộ
7 01-12-2008 A Research on Mechanical properties of Sand Concrete in the Mekong Delta
8 01-09-2009 Giải pháp thay một phần cốt liệu trong bê tông cát bằng đá mạt
9 02-08-2010 Bê tông cát sử dụng phụ gia tro trấu cho các vùng thiếu đá dăm
10 01-09-2010 Bê tông cát nhiều tro bay làm lớp móng mặt đường ôtô: Giải pháp kinh tế và môi trường
11 01-03-2011 Planning for coastal road using tide resistace cement &concrete
12 01-07-2011 Nghiên cứu vật liệu chế tạo bê tông cường độ rất cao (UHPC)
13 01-08-2011 Bê tông cát sử dụng cát duyên hải Miền trung để chế tạo gạch bê tông tự chèn và tấm đan trong xây dựng đường ôtô
14 01-11-2011 Tăng cường mặt đường bê tông Asphalt cũ bằng lớp phủ mỏng bê tông xi măng
15 01-02-2012 Thiết kế thành phần bê tông cường độ rất cao
16 01-08-2012 Sử dụng Bê tông xi măng tro bay để phát triển bền vững kết cấu mặt đường ôtô
17 01-09-2012 Sand concrete using fine sand to build roads in central provinces of Vietnam
18 01-12-2012 Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học bê tông giàu cát đầm lăn làm lớp móng mặt đường bê tông xi măng
19 01-12-2012 Nghiên cứu vật liệu chế tạo bê tông xi măng nhiều tro bay dùng cho bê tông khối lớn
20 01-07-2013 Nghiên cứu thực nghiệm về bê tông đầm lăn làm kết cấu mặt đường đường ôtô
21 01-10-2013 Ảnh hưởng của hàm lượng tro bay đến độ bền Clo và Sulfate của bê tông xi măng trong xây dựng cầu bê tông
22 01-10-2014 Chất lượng bê tông Asphalt liên quan tới lún vệt bánh xe trên mặt đường
23 01-10-2014 Nghiên cứu giải pháp Cacbonat hóa bề mặt của cốt liệu miền Trung Việt Nam để cải thiện chất lượng Bê tông Asphalt
24 01-12-2014 A Study on High Performance Fine-Grained Concrete Containing Rice Husk Ash
25 01-08-2015 Nghiên cứu thực nghiệm bê tông xi măng hạt nhỏ để sửa chữa mặt đường bê tông xi măng sân bay nội bài.
26 01-09-2015 Nghiên cứu tác dụng kết hợp của muội silic và tro bay đến độ bền sunfat của bê tông xi măng dùng trong xây dựng mặt đường ôtô.
27 02-11-2015 Đánh giá mức độ biến động cường độ bê tông xi măng thường và bê tông xi măng cường độ cao trong phòng thí nghiệm.
28 01-12-2015 Cải thiện độ chống thấm ion Clo và kéo dài tuổi thọ kết cấu bê tông ở môı trường biển bằng cách sử dụng kết hợp muội silic và tro bay.
29 01-10-2016 Ứng dụng tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu cho công trình giao thông
30 01-10-2016 Application of taguchi Method for Aptimization of Flexural and Compressive Strength of Sand Concrete
31 01-11-2016 Minimise Emission and Extend Timelife of Reiforcemnet Concrete Using High Volume Fly Ash in Vietnam
32 01-11-2016 A Study on Effects of Silica Fume and Fly Ash on Strength Characteristics and Sulphate Resistance of Cement Concrete
33 01-03-2017 Nghiên cứu sử dụng thống kê để thiết kế thành phần bê tông xi măng nhiều tro bay trong xây dựng đường
34 01-05-2017 Đánh giá chất lượng xi măng và bê tông hiện nay ở Việt Nam
35 01-07-2017 Thiết kế thành phần bê tông xi măng nhiều tro bay cường độ cao dùng trong mặt đường ôtô
36 02-10-2017 Nghiên cứu một số tính năng của bê tông hạt mịn sử dụng tro bay
37 01-12-2017 Phát triển bền vững sản phẩm từ bê tông xi măng hạt nhỏ
38 02-01-2018 Thiết kế thành phần bê tông sử dụng xỉ lò cao nghiền mịn cường độ cao trong xây dựng
39 01-06-2018 Nghiên cứu tính năng của bê tông hạt nhỏ nhiều tro bay dùng làm mặt đường giao thông nông thôn thi công bằng công nghệ đầm lăn
40 01-06-2018 Sử dụng cát nghiền và cát mịn chế tạo bê tông cát đầm lăn trong xây dựng giao thông và định hướng áp dụng ở tỉnh Quảng Ninh
41 01-09-2018 Đảm bảo chất lượng chất lượng bê tông trong các công trình xây dựng
42 01-09-2018 Nghiên cứu ảnh hưởng của xỉ lò cao nghiền mịn đến tính chất cơ học và độ bền của bê tông cát
43 01-12-2018 Nghiên cứu thực nghiệm về bê tông cát đầm lăn trong xây dựng đường ôtô ở Việt Nam
44 01-12-2018 Mô phỏng ảnh hưởng của nhiệt độ đến từ biến của bê tong
45 01-12-2018 Nghiên cứu chế tạo bê tông sinh thái từ tro bay và xỉ lò cao trong xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam
46 01-03-2019 Nghiên cứu ứng dụng kết hợp tro bay Vĩnh Tân và Cát đỏ Bình Thuận làm lớp móng mặt đường giao thông nông thôn
47 01-04-2019 Nghiên cứu cường độ kéo của bê tông cát sử dụng cát duyên hải Miền trung để làm đường ôtô
48 01-05-2019 Nghiên cứu chế tạo bê tông cát có độ bền cao ứng dụng cho các kết cấu công trình trong môi trường biển
49 01-06-2019 Nghiên cứu sự thay đổi cường độ bê tông cát khi sử dụng các loại chất độn mịn
50 25-09-2019 A study on Eco-Concrete Incoporating Fly Ash and Blast Furnace Slag in Construction in Vietnam
51 25-09-2019 A Study on Eco-Concrete on Mix Proportion Design method and Enancement of Mechanical Properties of Pervious Concrete
52 25-09-2019 Study on Fabrication of Sand Concrete for reinforced concrete Structures in Coastal Construction In Vietnam
53 01-10-2019 Effect of Ground Granulate Blast Furnace Slag in Replacement of Cement in Ternary Binder on Performance of Sand Concrete
54 01-10-2019 Experimental Study on Effect of Ground Granulated Blast Furnace Slag of Strength and Durability of Sand Concrete
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2006-08-01 Sử dụng phần mềm AUTODESK-SOFDESK Trong thiết kế đường ôtô theo tiêu chuẩn AASHTO, NXB Giao thông Vận tải 2006 (Đồng tác giả)
2 2008-01-01 Bê tông asphalt, NXB Giao thông Vận tải 2008, (Đồng tác giả)
3 2010-01-01 Bê tông asphalt và hỗn hợp asphalt, NXB Giao thông Vận tải 2010 (Đồng tác giả)
4 2011-01-01 Công nghệ bê tông và kết cấu bê tông, NXB Giao thông Vận tải 2011 (Đồng tác giả)
5 2016-12-01 Thiết kế kết cấu theo độ bền, NXB Giao thông vận tải 2016 (Đồng tác giả)
6 2017-02-01 Đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, NXB Giao thông vận tải 2017, (Chủ biên)
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 16-12-2013 04-05-2016 Hồ Văn Quân Nghiên cứu sinh Nghiên cứu độ bền của kết cấu mặt đường bê tông xi măng ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ
2 01-12-2015 01-11-2019 Nguyễn Tấn Khoa Nghiên cứu sinh Nghiên cứu tính năng bê tông cát cho kết cấu công trình trong môi trường nước biển miền Trung

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện