Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Lương Thái Lê
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công nghệ thông tin
Thâm niên giảng dạy:
13 năm
Bộ môn:
Khoa học máy tính
Điện thoại:
973223450
• Khai phá dữ liệu. Xác định ý định người dùng trên phương tiện truyền thông xã hội
• Toán rời rạc, Phương pháp số
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 02-12-2005 02-12-2006 Hà Nội, Việt Nam Tổng quan lý thuyết mờ và một số ứng dụng nhận dạng mẫu bằng văn phạm mờ Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường
2 02-12-2013 02-12-2014 Hà Nội, Việt Nam Phát triển thuật toán giấu thủy vân và ứng dụng xây dựng phần mềm bảo vệ bản quyền doanh nghiệp Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện