Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Vũ Kim Hạnh
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa môi trường và an toàn giao thông
Thâm niên giảng dạy:
12 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật môi trường
Điện thoại:
0989204281
• Xử lý khí thải Xử lý nước thải
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-12-2007 trường ĐH GTVT Biên soạn tài liệu Quản lý môi trường trong GTVT. Tham gia. Nhiệm vụ BVMT cấp Bộ
2 01-12-2008 Trường ĐH GTVT Xây dựng hệ thống cấp nước sạch và nhà vệ sinh cho Trường tiểu học Hoàng Thanh – Hiệp Hoà-Bắc Giang. Chủ trì. Nhiệm vị bảo vệ môi trường cấp Bộ
3 02-12-2010 Trường ĐH GTVT Biên soạn tài liệu Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn trong GTVT. Tham gia. Nhiệm vụ BVMT cấp Bộ
4 01-01-2006 01-12-2006 Trường ĐHGTVT Quan trắc chất lượng môi trường không khí tại khu giảng đường Trường Đại học Giao thông vận tải. Chủ trì. Đề tài NCKH cấp trường
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-06-15 Giáo trình Quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện