Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đào Thanh Toản
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
18 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật điện tử
Điện thoại:
0437664025
• Một số chủ đề điện tử-tin học ứng dụng trong đời sống, công nghiệp, giao thông vận tải
STT Thời gian Nội dung
1 21-01-2013 Chủ nhiệm đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước: Phát triển các thiết bị hữu cơ hiệu suất cao dựa trên bán dẫn không gian p tinh chế, MS: 20108012, Đề tài Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Nhật Bản (MEXT), Thời gian thực hiện: 01/2012-01/2013
2 01-08-2016 Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước (nafosted): Điều khiển điện áp ngưỡng trong vi mạch CMOS hữu cơ /Control of threshold voltage of organic CMOS IC, MS: 103.99-2013.13, Thời gian thực hiện: 03/2014-07/2016
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
2 03-03-2011 04-03-2011 Cambridge, UK The 7th International Thin-Film Transistor Conference
3 09-04-2012 13-04-2012 San Francisco, USA MRS 2012 Spring Meeting
4 01-07-2014 03-07-2014 Kanazawa, Japan 22nd Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices
5 10-08-2015 11-08-2015 Hochiminh city, Vietnam IEICE 6th International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification
6 21-06-2016 22-06-2016 Hanoi, Vietnam (Invited) International conference on (bio) MEMS/NEMS, photonics and applications Vietnam and Taiwan cooperation opportunities
7 27-06-2016 29-06-2016 Hochiminh city, Vietnam IEEE International Conference on Integrated Circuit Design and Technology and 4th Solid State Systems Symposium - VLSIs and Semiconductor Related Technologies
8 10-12-2016 21-12-2016 Japan International Information Science Foundation, 2016, Tokyo, Japan
9 05-10-2017 06-10-2017 Đại học Quốc Gia Hà Nội IEEE International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification
10 01-06-2018 02-06-2018 Saga, Japan 10th IEICE International Symposium on Organic Molecular Electronics
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2005-12-31 Bài giảng: Kỹ thuật mạch điện tử (Analog electronic engineering), ĐH GTVT
2 2016-04-01 Giáo trình: Kỹ thuật Điện tử số (Digital electronic engineering), NXB GTVT, ISBN:978-604-76-0886-7, 2016
3 2017-03-30 Giáo trình: Kỹ thuật Đo lường Điện tử (Electronic measurement engineering), NXB GTVT, ISBN:978-604-76-1237-6, 2017
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Nghiên cứu sinh
2 01-10-2012 01-11-2016 Học viên Đã hướng dẫn 06 luận văn cao học bảo vệ thành công

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện