Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Ngô Thị Thanh Hoa
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
15 năm
Bộ môn:
Quản trị kinh doanh
Điện thoại:
0912029590
• Marketing, Nhân sự và Quản trị học
STT Thời gian Nội dung
1 13-12-2010 Xây dựng chiến lược cạnh tranh cho các doanh nghiệp xây dựng giao thông trong thời kì hội nhập - Chủ nhiệm Đề tài cấp Bộ - mã số B2010-04-123 Kết quả: Khá
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2010-05-11 Bài giảng Quản trị Marketing- Đại học GTVT
2 2014-05-12 Bài giảng hành vi Tổ chức - Đại học GTVT

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện