Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Mạnh Hải
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Kỹ sư
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
16 năm
Bộ môn:
Cầu hầm
Điện thoại:
935030999
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện