Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Quang Minh
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
15 năm
Bộ môn:
Máy xây dựng
Điện thoại:
0965339843
• Kết cấu thép, máy và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng, thân vỏ máy và ô tô
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-09-2010 12-08-2015 Bắc Kinh Nghiên cứu sinh
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện