Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đỗ Văn Đức
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công nghệ thông tin
Thâm niên giảng dạy:
14 năm
Bộ môn:
Khoa học máy tính
Điện thoại:
0912324873
• Đồ họa máy tính, ứng dụng mô phỏng, Toán rời rạc, An toàn bảo mật thông tin.
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 Giáo trình Đồ họa máy tính, nhà xuất bản Giao thông vận tải, năm 2006.
2 giáo trình Toán tối ưu, nhà xuất bản Giao thông vận tải, năm 2007.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện