Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đặng Thùy Chi
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Kỹ thuật xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
16 năm
Bộ môn:
Vật liệu xây dựng
Điện thoại:
0917888800
• Các đặc tính cơ học của bê tông xi măng, bê tông cốt liệu nhẹ, bê tông cường độ cao, vật liệu hỗ trợ ván khuôn, công nghệ xây dựng cầu bằng bê tông tính năng cao đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
STT Thời gian Nội dung
1
2
3
4
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-04-19

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện