Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Thái Khắc Chiến
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Kỹ thuật xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
2002 năm
Bộ môn:
Vật liệu xây dựng
Điện thoại:
0437664056
• Các đặc tính của vật liệu dùng trong lĩnh vực công trình giao thông. Trọng tâm nghiên cứu về đặc tính cơ học và độ bền của bê tông xi măng và bê tông atphan. Nghiên cứu các phương pháp thí nghiệm nhằm đánh giá chất lượng và quản lý chất lượng vật liệu và kết cấu.
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2014 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ: Các đặc tính độ bền của bê tông tính năng cao thuộc chương trình "Nghiên cứu phát triển bền vững". Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.
2 01-05-2015 Tham gia viết tiêu chuẩn Việt Nam về bê tông cát. Cục quản lý đường bộ Việt Nam
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-01-2004 01-08-2005 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tham gia đề tài NCKH cấp bộ về Bê tông tự đầm
2 01-01-2011 01-12-2011 Viện Khoa Học Ứng Dụng Quốc Gia, Cộng Hòa Pháp. Nghiên cứu về cường độ, biến dạng và mô đun đàn hồi của bê tông cốt thực vật (béton de chanvre)
3 01-01-2012 01-06-2012 IUT - Égletons - Cộng hòa Pháp Nghiên cứu về siêu âm và truyền siêu âm trong bê tông và gỗ. Các thông số truyền. (Ultrasonic and acoustic emission techniques)
4 01-01-2012 05-01-2012 INSA de Rennes , Cộng Hòa Pháp Hư hỏng khi kéo nhổ thép-bê tông bằng thí nghiệm pull-out. Ảnh hưởng của tác động lý hóa. Hội thảo khoa học "Journée Scientifique Jeune Chercheurs"
5 01-06-2012 01-12-2012 INSA de Rennes , Cộng Hòa Pháp Chế tạo dụng cụ thí nghiệm đa năng, xác định đặc tính cơ học dính bám thép và bê tông kết hợp với phân tích không phá hủy.
6 01-12-2012 04-12-2012 Lorient, Cộng Hòa Pháp Giải đặc biệt về giải pháp sáng tạo trong xây dựng và phát triển bền vững. Hội thảo khoa học "Journées Doctoriales"
7 01-01-2013 05-01-2013 INSA de Rennes , Cộng Hòa Pháp Đánh giá dính bám giữa bê tông và thép bằng siêu âm và thấm khí heli. Hội thảo khoa học "Journées des Doctorants"
8 01-01-2015 01-12-2016 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Chế tạo và thực nghiệm buồng tăng tốc Cacbonat hóa bê tông. Thực nghiệm cho các mẫu bê tông có cường độ nén từ 30 - 100 MPa. Thực nghiệm xác định độ thấm ion clo của bê tông chất lượng cao dùng trong công trình cầu. Xác định hệ số khuyếch tán và dự đoán tuổi thọ.
STT Thời gian Bài báo
1 01-08-2011 THAI Khac Chien, Queiroz Raphaelen dos Santos Gomes, PINTO BARBOSA Monica, PRINCE AGBODJAN William (2011), Ultrasonic emission technique for evaluation of mechanical properties of concrete
2 16-10-2013 Đánh giá chất lượng bề mặt tiếp xúc giữa bê tông và cốt thép bằng phương pháp không phá hủy. Tạp chí KH GTVT số 42, ISN 1859-2724, 2013
3 17-03-2015 Bài báo hội thảo quốc tế, Việt Nam – Nhật Bản Phát triển bền vững các Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng – Các giải pháp quản lý và kỹ thuật
4 01-06-2015 Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông cốt liệu nhẹ chịu lực để ứng dụng trong kết cấu cầu ở Việt Nam. Tạp chí GTVT bộ GTVT , ISN 2354-0818
5 01-02-2016 Ảnh hưởng của keramzit đến cường độ chịu nén của bê tông nhẹ. Tạp chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải: (Số 50- 2/2016)
6 31-10-2016 Nghiên cứu ứng xử bê tông cốt thép khi kéo nhổ dựa vào kỹ thuật sóng âm thanh. Study of concrete – rebar bond quality behaviour by pull out test using acoustic emission technique Nguyễn Nhân Hòa, Thái Khắc Chiến, Phạm Sơn Tùng. P346. Bài báo hội nghị khoa học công nghệ Trường Đại Học Xây Dựng, lần thứ 17. 2016
7 30-11-2016 K.C. Thái1, T.V Quyết1 Durability and application of high performance concrete in BRIDGE construction in Viet Nam. The 7th International Conference of Asian Concrete Federation
8 01-01-2017 Thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của tải trọng nén trước đến độ thấm clorua của bê tông làm cầu sử dụng phụ gia chống thấm nước. Tạp chí GTVT bộ GTVT , ISN 2354-0818 Tháng 1+2 năm 2017
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-02-01 Thiết kế kết cấu theo độ bền
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 01-10-2015 10-10-2016 Đinh Quang Tú Học viên Nghiên cứu về phương pháp thiết kế thành phần bê tông làm cầu, đường, như bê tông thường, bê tông đầm lăn, bê tông cường độ cao và từ đó thiết kế thành phần cấp phối cho một số cấp bê tông có cường độ chịu nén từ 30 – 60 MPa. Thí nghiệm xác định giá trị cường độ chịu nén, mô đun đàn hồi khi nén, mô đun đàn hồi khi kéo. Giá trị thu được dùng để thiết kế mặt đường bê tông xi măng.
2 01-10-2015 10-10-2016 Nguyễn Thành Đô Học viên Thiết kế thành phần bê tông thường và bê tông đầm lăn. Thí nghiệm xác định hàm lượng bọt khí và độ thấm ion clo theo phương pháp điện lượng. Dự đoán tuổi thọ công trình.
3 01-11-2015 30-06-2016 Trương Văn Quyết Học viên Thực nghiệm đặc tính độ bền và đặc trưng cơ học của bê tông cường độ cao. Xác định hệ số khuếch tán ion clo và tốc độ cacbonat hóa tăng tốc của bê tông. Dự đoán tuổi thọ công trình.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện